تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نشست سه جانبه از راه حل سیاسی افغانستان حمایت می‌کند

دورۀ پنجم گفتگوهای عملی همکاری عملیاتی چین، افغانستان و پاکستان که روز شنبه (۲۹ سرطان) در اسلام‌آباد برگزار شده بود، از راه حل سیاسی درگیری‌های افغانستان به مالکیت افغان‌ها، حمایت کردند.

دریک خبرنامۀ وزارت خارجه پاکستان آمده‎است: «افغانستان و چین از نقش پاکستان در تسهیل روند صلح و حمایت از مکانیزم‌های مختلفی برای ایجاد ثبات و صلح پایدار در افغانستان، قدردانی می‌کنند.»

خبرنامه می‌افزاید که سه طرف وضعیت پروژه‌های مختلف بین پاکستان، افغانستان و چین را در زمینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، ورزش، فرهنگ و ظرفیت سازی، مورد بحث قرار دادند.

دراین نشست، زاهد حفیظ چودری، مدیرکل منطقه‌ای وزارت امور خارجه پاکستان، محمدموسی عارفی، رییس شعبۀ نخست سیاسی وزارت خارجه افغانستان و مدیر کل بخش آسیا وزارت خارجه چین، این نشست را رهبری می‌کردند.

مکانیزم گفتگوی همکاری عملی چین-افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۱۷ برای رسیدن به هدف سه گانه برای مشارکت سه جانبه، افزایش همکاری اقتصادی و بهبود قابلیت اتصال به شمول پروژ «یک کمربند و یک راه»، ایجاد شد.

افغانستان

نشست سه جانبه از راه حل سیاسی افغانستان حمایت می‌کند

نماینده‌گان هر سه کشور در این نشست تأکید کردند که برای تقویت همکاری عملی برای دستیابی به اهداف سودمند دوجانبه، صلح پایدار، توسعه و رفاه، به تقویت بیشتر نیاز دارد.

تصویر بندانگشتی

دورۀ پنجم گفتگوهای عملی همکاری عملیاتی چین، افغانستان و پاکستان که روز شنبه (۲۹ سرطان) در اسلام‌آباد برگزار شده بود، از راه حل سیاسی درگیری‌های افغانستان به مالکیت افغان‌ها، حمایت کردند.

دریک خبرنامۀ وزارت خارجه پاکستان آمده‎است: «افغانستان و چین از نقش پاکستان در تسهیل روند صلح و حمایت از مکانیزم‌های مختلفی برای ایجاد ثبات و صلح پایدار در افغانستان، قدردانی می‌کنند.»

خبرنامه می‌افزاید که سه طرف وضعیت پروژه‌های مختلف بین پاکستان، افغانستان و چین را در زمینه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، ورزش، فرهنگ و ظرفیت سازی، مورد بحث قرار دادند.

دراین نشست، زاهد حفیظ چودری، مدیرکل منطقه‌ای وزارت امور خارجه پاکستان، محمدموسی عارفی، رییس شعبۀ نخست سیاسی وزارت خارجه افغانستان و مدیر کل بخش آسیا وزارت خارجه چین، این نشست را رهبری می‌کردند.

مکانیزم گفتگوی همکاری عملی چین-افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۱۷ برای رسیدن به هدف سه گانه برای مشارکت سه جانبه، افزایش همکاری اقتصادی و بهبود قابلیت اتصال به شمول پروژ «یک کمربند و یک راه»، ایجاد شد.

هم‌رسانی کنید