Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عالمان دین در اندونیزیا از صلح افغانستان پشتیبانی کردند

عالمان دین افغانستان، پاکستان و اندونیزیا، روز جمعه نشست مشترکی را به منظور آن‌چه شورای عالی صلح افغانستان، موقف‌گیری این علما در بارۀ جنگ در این کشور می‎گوید، در شهر بوگور اندونیزیا برگزار کردند.

این عالمان دین، در یک اعلامیه، از تلاش‌ها برای تأمین صلح در افغانستان پشتیبانی کرده اند و تأکید کرده اند که خشونت جایی در اسلام ندارد.

در این اعلامیه، از گروه طالبان نیز خواسته شده است که به جنگ در افغانستان پایان دهند و به فراخوان صلح حکومت این کشور – که چندی پیش از سوی رییس‌جمهور غنی ارایه شد – پاسخ مثبت دهند: «ما علما، به این وسیله فراخوان صلح حکومت افغانستان را که در ماه فبروری اعلام شد، ستایش و از آن پشتیبانی می‎کنم.»

این عالمان دین، از تلاش‌های منطقه‌یی و جهانی برای صلح افغانستان نیز ستایش می‌کنند.

این نشست در حالی در اندونیزیا برگزار می‌شود که موج خشونت‌ها در افغانستان، شدت گرفته است.

دو روز پیش، مهاجمان انتحاری بر دو منطقۀ مهم و مزدحم شهر کابل حمله کردند و ساعت ها با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

حکومت افغانستان، می‌گوید که این حمله‌ها از سوی شبکۀ حقانی و لشکر طبیه صورت گرفته اند؛ گروه‌هایی که به باور حکومت وحدت ملی، در پاکستان استند و برنامه‌های شان را از آن کشور طرح ریزی می‌کنند.

شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که به دلیل که پاکستان بر گروه های هراس افگن نفوذ دارد، از عالمان این کشور خواسته اند که در نشست اندونیزیا شرکت کنند و بر ضد جنگ در افغانستان، فتوا صادر کنند.

عالمان دین در اندونیزیا از صلح افغانستان پشتیبانی کردند

عالمان دین در اندونیزیا در یک اعلامیه گفته اند که نباید خشونت و ترور به دین و مذهبی، نسبت داده شود.

Thumbnail

عالمان دین افغانستان، پاکستان و اندونیزیا، روز جمعه نشست مشترکی را به منظور آن‌چه شورای عالی صلح افغانستان، موقف‌گیری این علما در بارۀ جنگ در این کشور می‎گوید، در شهر بوگور اندونیزیا برگزار کردند.

این عالمان دین، در یک اعلامیه، از تلاش‌ها برای تأمین صلح در افغانستان پشتیبانی کرده اند و تأکید کرده اند که خشونت جایی در اسلام ندارد.

در این اعلامیه، از گروه طالبان نیز خواسته شده است که به جنگ در افغانستان پایان دهند و به فراخوان صلح حکومت این کشور – که چندی پیش از سوی رییس‌جمهور غنی ارایه شد – پاسخ مثبت دهند: «ما علما، به این وسیله فراخوان صلح حکومت افغانستان را که در ماه فبروری اعلام شد، ستایش و از آن پشتیبانی می‎کنم.»

این عالمان دین، از تلاش‌های منطقه‌یی و جهانی برای صلح افغانستان نیز ستایش می‌کنند.

این نشست در حالی در اندونیزیا برگزار می‌شود که موج خشونت‌ها در افغانستان، شدت گرفته است.

دو روز پیش، مهاجمان انتحاری بر دو منطقۀ مهم و مزدحم شهر کابل حمله کردند و ساعت ها با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

حکومت افغانستان، می‌گوید که این حمله‌ها از سوی شبکۀ حقانی و لشکر طبیه صورت گرفته اند؛ گروه‌هایی که به باور حکومت وحدت ملی، در پاکستان استند و برنامه‌های شان را از آن کشور طرح ریزی می‌کنند.

شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که به دلیل که پاکستان بر گروه های هراس افگن نفوذ دارد، از عالمان این کشور خواسته اند که در نشست اندونیزیا شرکت کنند و بر ضد جنگ در افغانستان، فتوا صادر کنند.

هم‌رسانی کنید