تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست مقدماتی تاشکند در باره صلح افغانستان امروز برگزار شد

تاشکند پایتخت ازبیکستان میزبان یک نشست بزرگ جهانی در بارۀ صلح افغانستان است.

برنامۀ مقدماتی این نشست، امروز برگزار شد و قرار است نشست رسمی آن، فردا با سخنرانی رییس جمهور افغانستان و ازبیکستان آغاز شود.

در این نشست، نماینده گان ۲۳ کشور جهان که ریاست جمهوری می گوید در سطح وزرای خارجۀ این کشورها خواهد بود، شرک کرده اند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت، نشست تاشکند را برای افغانستان با اهمیت می داند و امیدوار است که این نشست به صلح افغانستان کمک کند: «این کنفرانس مهم است که به سطح وزرای خارجه برگزار شده است. امیدوار هستیم که این کنفرانس در تحقق آرمان های مردم افغانستان کمک بکند.»

در همین حال، ریاست جمهوری یکی از هدف های مهم این نشست را شکل گیری یک اراده جمعی کشور های منطقه و جهان در برابر تهدید های هراس افگنانه و اهمیت تأمین صلح در افغانستان می داند.

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن گوی رییس جمهور در این باره می گوید: «رییس جمهور افغانستان با رییس جمهور ازبیکستان، با مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با وزیر خارجه روسیه، با معاون وزارت خارجه امریکا و با نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان در حاشیه این کنفرانس ملاقات هایی خواهد داشت.»

اهمیت نشست تاشکند برای صلح افغانستان، یکی از بحث های مهم نشست امروز مجلس نماینده گان را می ساخت.

محیی الدین مهدی، یک عضو مجلس نماینده گان گفت: «این نشست توجه جهانی را نشان می دهد که به هر حال کشورهای همسایه افغانستان در قضایای افغانستان دخیل شوند.»

غلام حسین ناصری، نماینده دیگر نیز افزود: «در اول حکومت باید یک اجماع داخلی را برای صلح تشکیل بدهد، بعد برود دنبال اجماع های منطقه یی و جهانی.»

ریاست جمهوری می گوید که در این نشست به کشور های منطقه و جهان یاد آوری خواهد شد که صلح افغانستان به سود این کشورها نیز هست.

سید احسان طاهری، سخن گوی شورای عالی صلح بیان داشت: «خواست ما این است که کشورهایی که مضر هستند در صلح افغانستان، باید بر آنان فشار آورده شود تا این که در روند صلح افغانستان همکاری بکنند.»

وزارت خارجه امریکا می گوید که در نشست تاشکند صلح و ثبات در افغانستان از بحث های بنیادی است و جهانیان یک بار یگر از تلاش های کابل برای آغاز گفت وگوهای صلح با طالبان پشتیبانی می کنند.

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از روند صلح افغانستان پشتیبانی می کند و کمک کشور های آسیای میانه را در این روند بسیار مهم می داند.

نشست مقدماتی تاشکند در باره صلح افغانستان امروز برگزار شد

رییس جمهور غنی، پس از چاشت امروز به منظور شرکت در این نشست، به ازبیکستان رفت.

تصویر بندانگشتی

تاشکند پایتخت ازبیکستان میزبان یک نشست بزرگ جهانی در بارۀ صلح افغانستان است.

برنامۀ مقدماتی این نشست، امروز برگزار شد و قرار است نشست رسمی آن، فردا با سخنرانی رییس جمهور افغانستان و ازبیکستان آغاز شود.

در این نشست، نماینده گان ۲۳ کشور جهان که ریاست جمهوری می گوید در سطح وزرای خارجۀ این کشورها خواهد بود، شرک کرده اند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت، نشست تاشکند را برای افغانستان با اهمیت می داند و امیدوار است که این نشست به صلح افغانستان کمک کند: «این کنفرانس مهم است که به سطح وزرای خارجه برگزار شده است. امیدوار هستیم که این کنفرانس در تحقق آرمان های مردم افغانستان کمک بکند.»

در همین حال، ریاست جمهوری یکی از هدف های مهم این نشست را شکل گیری یک اراده جمعی کشور های منطقه و جهان در برابر تهدید های هراس افگنانه و اهمیت تأمین صلح در افغانستان می داند.

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن گوی رییس جمهور در این باره می گوید: «رییس جمهور افغانستان با رییس جمهور ازبیکستان، با مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با وزیر خارجه روسیه، با معاون وزارت خارجه امریکا و با نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان در حاشیه این کنفرانس ملاقات هایی خواهد داشت.»

اهمیت نشست تاشکند برای صلح افغانستان، یکی از بحث های مهم نشست امروز مجلس نماینده گان را می ساخت.

محیی الدین مهدی، یک عضو مجلس نماینده گان گفت: «این نشست توجه جهانی را نشان می دهد که به هر حال کشورهای همسایه افغانستان در قضایای افغانستان دخیل شوند.»

غلام حسین ناصری، نماینده دیگر نیز افزود: «در اول حکومت باید یک اجماع داخلی را برای صلح تشکیل بدهد، بعد برود دنبال اجماع های منطقه یی و جهانی.»

ریاست جمهوری می گوید که در این نشست به کشور های منطقه و جهان یاد آوری خواهد شد که صلح افغانستان به سود این کشورها نیز هست.

سید احسان طاهری، سخن گوی شورای عالی صلح بیان داشت: «خواست ما این است که کشورهایی که مضر هستند در صلح افغانستان، باید بر آنان فشار آورده شود تا این که در روند صلح افغانستان همکاری بکنند.»

وزارت خارجه امریکا می گوید که در نشست تاشکند صلح و ثبات در افغانستان از بحث های بنیادی است و جهانیان یک بار یگر از تلاش های کابل برای آغاز گفت وگوهای صلح با طالبان پشتیبانی می کنند.

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از روند صلح افغانستان پشتیبانی می کند و کمک کشور های آسیای میانه را در این روند بسیار مهم می داند.

هم‌رسانی کنید