تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نماینده‌گان: برگشت دوستم می‌تواند بر وضعیت کشور تأثیر مثبت بگذارد

یک روز پس از برگشت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست‌جمهوری به کشور، اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی روز دوشنبه (۱اسد)، چگونگی تأثیر حضور او بر اوضاع کشور به ویژه وضعیت شمال را به بحث گرفتند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان با ابراز خشنودی از برگشت معاون نخست ریاست‌جمهوری گفت که امیدوار است حضور او بر اوضاع امنیتی کشور به ویژه در ولایت های شمال و شمال شرق، اثرهای مثبت بگذارد.

آقای ابراهیمی افزود: «تشریف آوری ایشان (جنرال دوستم) بتواند در اوضاع بحرانی که افغانستان دارد و جدأ مردم افغانستان از آن رنج می‌برند تأثیر بگذارد و او یک همکار خوب در تدوین برنامه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان باشد.»

از سویی دیگر، معاون نخست مجلس نماینده‎گان، گفت که حکومت بسیار کوشید تا مانع برگشت معاون نخست ریاست جمهوری شود، اما سرانجام فشارهای مردمی حکومت را وادار ساخت تا به برگشت جنرال دوستم تن بدهد.

همایون همایون، بیان داشت: «جای شرم است به آنانی‌که کسی را که یک و نیم سال در تبعید نگهداشته بودند، دیروز به پذیرای او رفته بودند و معاون نخست ریاست جمهور نشان داد که در میان مردم جا دارد و میلیون ها تن به استقبالش می روند.»

همزمان با این، شماری از نماینده‌گان مجلس تأکید کردند که نباید با پروندۀ نظام الدین قیصاری، چهرۀ نزدیک به دوستم برخورد سیاسی شود.

نظام الدین قیصاری، از بیست روز به این سو در بند حکومت است و روز گذشته، جنرال دوستم از حکومت خواست که اورا آزاد سازد.

به تازه گی، اعضای حزب جنبش می گویند که آقای قیصاری اکنون در یکی از مهمان خانه های امنیت ملی نگهداری می شود.

با این همه، شماری از نماینده‌‎گان، چگونگی تدابیر امنیتی برای کاروان موترهای جنرال دوستم و نیز برنامه‌یی‌که پس از رویداد مرگ بار هراس افگنان در دفتر معاونیت نخست ریاست جمهوربرگزار شده بود را انتقاد کردند.

الله گل مجاهد، گفت: «این‌که این‌ها (رییس‌جمهور، رییس اجراییه و معاونین شان) در مسیر راه خط سیر می‌داشته باشند،  نیم ساعت، دونیم ساعت بالای هموطنان ما سپری می شود مردم دیگر از این ها نفرت می کند.»

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور پس از در حدود چهارده ما دوری از وطن، روزیک‌شبنه (۳۱سرطان) از ترکیه به کابل برگشت.

افغانستان

نماینده‌گان: برگشت دوستم می‌تواند بر وضعیت کشور تأثیر مثبت بگذارد

همزمان با این، شماری از نماینده‌گان مجلس تأکید کردند که نباید با پروندۀ نظام الدین قیصاری، چهرۀ نزدیک به دوستم برخورد سیاسی شود.

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از برگشت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست‌جمهوری به کشور، اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی روز دوشنبه (۱اسد)، چگونگی تأثیر حضور او بر اوضاع کشور به ویژه وضعیت شمال را به بحث گرفتند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان با ابراز خشنودی از برگشت معاون نخست ریاست‌جمهوری گفت که امیدوار است حضور او بر اوضاع امنیتی کشور به ویژه در ولایت های شمال و شمال شرق، اثرهای مثبت بگذارد.

آقای ابراهیمی افزود: «تشریف آوری ایشان (جنرال دوستم) بتواند در اوضاع بحرانی که افغانستان دارد و جدأ مردم افغانستان از آن رنج می‌برند تأثیر بگذارد و او یک همکار خوب در تدوین برنامه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان باشد.»

از سویی دیگر، معاون نخست مجلس نماینده‎گان، گفت که حکومت بسیار کوشید تا مانع برگشت معاون نخست ریاست جمهوری شود، اما سرانجام فشارهای مردمی حکومت را وادار ساخت تا به برگشت جنرال دوستم تن بدهد.

همایون همایون، بیان داشت: «جای شرم است به آنانی‌که کسی را که یک و نیم سال در تبعید نگهداشته بودند، دیروز به پذیرای او رفته بودند و معاون نخست ریاست جمهور نشان داد که در میان مردم جا دارد و میلیون ها تن به استقبالش می روند.»

همزمان با این، شماری از نماینده‌گان مجلس تأکید کردند که نباید با پروندۀ نظام الدین قیصاری، چهرۀ نزدیک به دوستم برخورد سیاسی شود.

نظام الدین قیصاری، از بیست روز به این سو در بند حکومت است و روز گذشته، جنرال دوستم از حکومت خواست که اورا آزاد سازد.

به تازه گی، اعضای حزب جنبش می گویند که آقای قیصاری اکنون در یکی از مهمان خانه های امنیت ملی نگهداری می شود.

با این همه، شماری از نماینده‌‎گان، چگونگی تدابیر امنیتی برای کاروان موترهای جنرال دوستم و نیز برنامه‌یی‌که پس از رویداد مرگ بار هراس افگنان در دفتر معاونیت نخست ریاست جمهوربرگزار شده بود را انتقاد کردند.

الله گل مجاهد، گفت: «این‌که این‌ها (رییس‌جمهور، رییس اجراییه و معاونین شان) در مسیر راه خط سیر می‌داشته باشند،  نیم ساعت، دونیم ساعت بالای هموطنان ما سپری می شود مردم دیگر از این ها نفرت می کند.»

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور پس از در حدود چهارده ما دوری از وطن، روزیک‌شبنه (۳۱سرطان) از ترکیه به کابل برگشت.

هم‌رسانی کنید