تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نمایندۀ سازمان ملل: اتهام‌های بهره‌گیری جنسی در ارگ بررسی شوند

نمایندۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، از اتهام‌ها دربارۀ بهره‌گیری جنسی از زنان و ترویج فحشا در ارگ ریاست‌جمهوری نگران است.

ریچارد بینت که امروز (یک‌شنبه، ۲۳سرطان) در «کنفرانس ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان» در کابل سخن می‌زد بر رسیده‌گی به این اتهام‌ها تأکید کرد.

او گفت: «اگر به آزار و اذیت در محیط کار، به‌گونۀ درست رسیده‌گی نشود، محیط کار ناامن می‌شود، بر شهرت حرفه‌یی نهاد اثر می‌گذارد، مانع بهره وری می‌شود و به‌گونه کلی، بر محیط کار، اثرهای منفی می‌گذارد. محیط کار امن، حق همه‌گان است، به شمول کارمندان و همکاران زن. یک محیط امن که دسترسی را به عدالت فراهم بسازد، انتظار هر شهروند افغانستان است، به شمول زنان آزار و اذیت دیده که با شکایت‌های شان، از شما کمک می‌خواهند.»

در حدود یک ماه پیش، حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس‌جمهور ادعا کرد که حلقه‌هایی در ارگ ریاست‌جمهوری حضور دارند که در بدل تقرر زنان در حکومت از آنان «رشوۀ جنسی» می‌گیرند.

سه روز پیش، بی بی سی نیز گزارشی را نشر کرد که بر مبنی آن شماری از زنان گفته‌اند که افراد نزدیک به رییس‌جمهور از آنان تقاضای جنسی کرده‌اند.

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور نیز که در مراسم امروز سخن می‌زد، این اتهام‌ها را یک آوازه دانست، اما گفت که هرگاه چنین اتهام‌ها ثابت شوند، متهمان باید زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرند.

آقای دانش افزود: «کسانی به منظور اهداف کمپاینی و انتخاباتی و یا مخالفت‌های سیاسی و شخصی در هرموردی حق و ناحق به آدرس حکومت و رهبران حکومت و مخصوصأ شخص رییس‌جمهور دست به عقده گشایی می‌زنند، تا خود را پاک و طرفدار قانون نشان دهند و اذهان عامه را نسبت به تیم حکومت مخدوش سازند؛ اگر این افراد که خود مدت‌های زیادی را در حکومت بوده‌اند ویا هم اکنون هم در سفرۀ حکومت نشسته‌اند به خوبی می‌دانند که شخص رییس‌جمهور فعلی از همه آنان پاک‌تر است.»

با این هم، آقای دانش اعتراف کرد که خشونت‌ها در برابر زنان در کشور با گذشت هر سال خطرناک تر و بیشتر شده‌اند: «هنوز هم در سطح کشور آن‌ چنان که لازم و شایسته است، زنان دسترسی به عدالت ندارند. هنوز هم فساد در مراجع تنفیذ قانون وجود دارد و هنوز هم فرهنگ معافیت دیده می‌شود.»

کنفرانس ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان که برای چهار روز از سوی لوی سارنوالی برگزار شده‌است، سارنوالان ۳۴ ولایت در آن شرک کرده‌اند تا با نهادهای مبارزه با خشونت در برابر زنان هماهنگی‌های بیشتر داشته باشند.

فرید حمیدی، لوی سارنوال در این نشست از قربانیان خشونت‌های جنسی خواست که برای تأمین عدالت به نهادهای عدلی و قضایی رجوع کنند: «بخاطر داشتن اعتماد مردم افغانستان باصلاحیت با قدرت و باقاطعیت مستقلانه غیر سیاسی و بی طرف به این قضایا رسیده‌گی صورت می‌گیرد.»

افغانستان

نمایندۀ سازمان ملل: اتهام‌های بهره‌گیری جنسی در ارگ بررسی شوند

پیش از این حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس‌جمهور ادعا کرد که حلقه‌هایی در ارگ حضور دارند که در بدل تقرر زنان در حکومت از آنان «رشوۀ جنسی» می‌گیرند.

تصویر بندانگشتی

نمایندۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، از اتهام‌ها دربارۀ بهره‌گیری جنسی از زنان و ترویج فحشا در ارگ ریاست‌جمهوری نگران است.

ریچارد بینت که امروز (یک‌شنبه، ۲۳سرطان) در «کنفرانس ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان» در کابل سخن می‌زد بر رسیده‌گی به این اتهام‌ها تأکید کرد.

او گفت: «اگر به آزار و اذیت در محیط کار، به‌گونۀ درست رسیده‌گی نشود، محیط کار ناامن می‌شود، بر شهرت حرفه‌یی نهاد اثر می‌گذارد، مانع بهره وری می‌شود و به‌گونه کلی، بر محیط کار، اثرهای منفی می‌گذارد. محیط کار امن، حق همه‌گان است، به شمول کارمندان و همکاران زن. یک محیط امن که دسترسی را به عدالت فراهم بسازد، انتظار هر شهروند افغانستان است، به شمول زنان آزار و اذیت دیده که با شکایت‌های شان، از شما کمک می‌خواهند.»

در حدود یک ماه پیش، حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس‌جمهور ادعا کرد که حلقه‌هایی در ارگ ریاست‌جمهوری حضور دارند که در بدل تقرر زنان در حکومت از آنان «رشوۀ جنسی» می‌گیرند.

سه روز پیش، بی بی سی نیز گزارشی را نشر کرد که بر مبنی آن شماری از زنان گفته‌اند که افراد نزدیک به رییس‌جمهور از آنان تقاضای جنسی کرده‌اند.

سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور نیز که در مراسم امروز سخن می‌زد، این اتهام‌ها را یک آوازه دانست، اما گفت که هرگاه چنین اتهام‌ها ثابت شوند، متهمان باید زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرند.

آقای دانش افزود: «کسانی به منظور اهداف کمپاینی و انتخاباتی و یا مخالفت‌های سیاسی و شخصی در هرموردی حق و ناحق به آدرس حکومت و رهبران حکومت و مخصوصأ شخص رییس‌جمهور دست به عقده گشایی می‌زنند، تا خود را پاک و طرفدار قانون نشان دهند و اذهان عامه را نسبت به تیم حکومت مخدوش سازند؛ اگر این افراد که خود مدت‌های زیادی را در حکومت بوده‌اند ویا هم اکنون هم در سفرۀ حکومت نشسته‌اند به خوبی می‌دانند که شخص رییس‌جمهور فعلی از همه آنان پاک‌تر است.»

با این هم، آقای دانش اعتراف کرد که خشونت‌ها در برابر زنان در کشور با گذشت هر سال خطرناک تر و بیشتر شده‌اند: «هنوز هم در سطح کشور آن‌ چنان که لازم و شایسته است، زنان دسترسی به عدالت ندارند. هنوز هم فساد در مراجع تنفیذ قانون وجود دارد و هنوز هم فرهنگ معافیت دیده می‌شود.»

کنفرانس ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان که برای چهار روز از سوی لوی سارنوالی برگزار شده‌است، سارنوالان ۳۴ ولایت در آن شرک کرده‌اند تا با نهادهای مبارزه با خشونت در برابر زنان هماهنگی‌های بیشتر داشته باشند.

فرید حمیدی، لوی سارنوال در این نشست از قربانیان خشونت‌های جنسی خواست که برای تأمین عدالت به نهادهای عدلی و قضایی رجوع کنند: «بخاطر داشتن اعتماد مردم افغانستان باصلاحیت با قدرت و باقاطعیت مستقلانه غیر سیاسی و بی طرف به این قضایا رسیده‌گی صورت می‌گیرد.»

هم‌رسانی کنید