Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نهادهای ناظر: دو دسته‌گی میان اعضای کمیسیون انتخابات بحران زا است

در پی تأخیر در آغاز روند بازشماری بخشی از آرای انتخابات ریاست‌جمهوری، نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که این تأخیر بدلیل اختلاف‌ها و چند دسته‌گی میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و نیز ضعف مدیریت در این کمیسیون، صورت گرفته‌است.

قرار بود روند بازشماری آرا چند روز پیش آغاز شود، اما تاکنون این روند آغاز نشده‌است.

محمد یوسف رشید، مسؤول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان هشدار می‌دهد که اگر روند کار در کمیسیون‌ مستقل انتخابات همین‌گونه به پیش برود، یک بحران دیگر شکل خواهد گرفت.

رشید در این باره افزود: «تکت‌های انتخاباتی، اعتراض‌هایی‌که دارند، این‌ها [اعضای کمیسیون مستقل انتخابات] قادر نیستند که این اعتراض‌ها را براساس فرضیه‌های تخنیکی دوباره برای شان ارایه بکنند؛ در کل، این‌ها [اعضای کمیسیون‌ مستقل انتخابات] زمینه را برای خلق یک بحران مساعد می‌سازند. اگر این‌ها، جدأ از صف‌گیری‌ها و موقف‌گیری‌های متضاد بیرون نشوند و در قسمت تطبیق لوایح و طرزالعمل‌های شان جدی اقدام نکنند.... متأسفانه من زیاد خوشبین نیستم که نتایج مورد قبول باشد و در آن شک تردید وجود نداشته باشد.»

داوود علی نجفی، عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات نیز اظهار داشت: «کمیسیون قبلی هم به حرف حکومت کرد که سرنوشتش به اینجا رسید؛ [حکومت] کار خود را سر [اعضای کمیسیون مستقل انتخابات] انجام داد و پس از آن، آنان [اعضای کمیسیون] را به زندان روان کرد. حالا هم [حکومت] کار خود را سر شان می‌کند و سپس زندان روان می‌کند. اما پیش از این‌که [حکومت] کار خود را کند، باید اینان [اعضای کمیسیون مستقل انتخابات] از استقلالیت خود دفاع کنند، از کار خود دفاع کنند و از انتخابات دفاع کنند؛ هرچه که رأی مردم است، اعلام کنند.»

در همین حال، دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، هشدار می‌دهد که چهارگونه آرای تقلبی‌یی که در حدود سه‌صدهزار رأی می‌شوند، برای این دسته انتخاباتی پذیرفتنی نخواهند بود.

این دستۀ انتخابات، تأکید دارد که پیش از بیرون شدن این آرا از نتایج انتخابات، روند بازشماری آرا نباید آغاز شود.

فضل احمد معنوی، از کسان نزدیک به دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله: گفت: «اگر وضعیت این چنینی که امروز روان است ادامه پیدا کند، من شک دارم که کمیسیون انتخابات بتواند مسؤولیت‌های خود را به سر برساند؛ منجمله اعلام نتایج نهایی که کار بس دشوار به کمیسیون انتخابات خواهد بود.»

ابراهیم الکوزی، از کسان نزدیک به دستۀ انتخاباتی اشرف غنی نیز اظهار داشت: «اینان [اعضای کمیسیون مستقل انتخابات] باید از استقلالیت شان دفاع کنند و هر کسی را که برندۀ انتخابات است باید اعلام کنند. مردم نگران استند.»

نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری ششم ماه میزان که قرار بود به تاریخ ۲۷ماه میزان اعلام شود، به تاریخ ۲۳عقرب به تأخیر افتاده‌است. اما نتایج نهایی که قرار بود به تاریخ شانزدهم عقرب اعلام شود، تاکنون تاریخی برای آن درنظر گرفته نشده‌است.

نهادهای ناظر هشدار می‌دهند که اگر اختلاف‌ها در کمیسیون انتخابات ازمیان برداشته نشود، احتمال دارد زمان اعلام نتایج انتخابات بار دیگر به تأخیر بیافتد.

نهادهای ناظر: دو دسته‌گی میان اعضای کمیسیون انتخابات بحران زا است

قرار بود روند بازشماری آرا چند روز پیش آغاز شود، اما تاکنون این روند آغاز نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

در پی تأخیر در آغاز روند بازشماری بخشی از آرای انتخابات ریاست‌جمهوری، نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که این تأخیر بدلیل اختلاف‌ها و چند دسته‌گی میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و نیز ضعف مدیریت در این کمیسیون، صورت گرفته‌است.

قرار بود روند بازشماری آرا چند روز پیش آغاز شود، اما تاکنون این روند آغاز نشده‌است.

محمد یوسف رشید، مسؤول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان هشدار می‌دهد که اگر روند کار در کمیسیون‌ مستقل انتخابات همین‌گونه به پیش برود، یک بحران دیگر شکل خواهد گرفت.

رشید در این باره افزود: «تکت‌های انتخاباتی، اعتراض‌هایی‌که دارند، این‌ها [اعضای کمیسیون مستقل انتخابات] قادر نیستند که این اعتراض‌ها را براساس فرضیه‌های تخنیکی دوباره برای شان ارایه بکنند؛ در کل، این‌ها [اعضای کمیسیون‌ مستقل انتخابات] زمینه را برای خلق یک بحران مساعد می‌سازند. اگر این‌ها، جدأ از صف‌گیری‌ها و موقف‌گیری‌های متضاد بیرون نشوند و در قسمت تطبیق لوایح و طرزالعمل‌های شان جدی اقدام نکنند.... متأسفانه من زیاد خوشبین نیستم که نتایج مورد قبول باشد و در آن شک تردید وجود نداشته باشد.»

داوود علی نجفی، عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات نیز اظهار داشت: «کمیسیون قبلی هم به حرف حکومت کرد که سرنوشتش به اینجا رسید؛ [حکومت] کار خود را سر [اعضای کمیسیون مستقل انتخابات] انجام داد و پس از آن، آنان [اعضای کمیسیون] را به زندان روان کرد. حالا هم [حکومت] کار خود را سر شان می‌کند و سپس زندان روان می‌کند. اما پیش از این‌که [حکومت] کار خود را کند، باید اینان [اعضای کمیسیون مستقل انتخابات] از استقلالیت خود دفاع کنند، از کار خود دفاع کنند و از انتخابات دفاع کنند؛ هرچه که رأی مردم است، اعلام کنند.»

در همین حال، دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، هشدار می‌دهد که چهارگونه آرای تقلبی‌یی که در حدود سه‌صدهزار رأی می‌شوند، برای این دسته انتخاباتی پذیرفتنی نخواهند بود.

این دستۀ انتخابات، تأکید دارد که پیش از بیرون شدن این آرا از نتایج انتخابات، روند بازشماری آرا نباید آغاز شود.

فضل احمد معنوی، از کسان نزدیک به دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله: گفت: «اگر وضعیت این چنینی که امروز روان است ادامه پیدا کند، من شک دارم که کمیسیون انتخابات بتواند مسؤولیت‌های خود را به سر برساند؛ منجمله اعلام نتایج نهایی که کار بس دشوار به کمیسیون انتخابات خواهد بود.»

ابراهیم الکوزی، از کسان نزدیک به دستۀ انتخاباتی اشرف غنی نیز اظهار داشت: «اینان [اعضای کمیسیون مستقل انتخابات] باید از استقلالیت شان دفاع کنند و هر کسی را که برندۀ انتخابات است باید اعلام کنند. مردم نگران استند.»

نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری ششم ماه میزان که قرار بود به تاریخ ۲۷ماه میزان اعلام شود، به تاریخ ۲۳عقرب به تأخیر افتاده‌است. اما نتایج نهایی که قرار بود به تاریخ شانزدهم عقرب اعلام شود، تاکنون تاریخی برای آن درنظر گرفته نشده‌است.

نهادهای ناظر هشدار می‌دهند که اگر اختلاف‌ها در کمیسیون انتخابات ازمیان برداشته نشود، احتمال دارد زمان اعلام نتایج انتخابات بار دیگر به تأخیر بیافتد.

هم‌رسانی کنید