Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگاهی به زنده‌گی و کارنامه‌های انس حقانی

انس حقانی در تصمیم گیری جنگ‌ها کم تر دخیل بود و بیشتر مسوولیت‌های مالی گروۀ حقانی را بر عهده داشت.

از انس حقانی همچون یکی از عزیز ترین اعضای خانواده حقانی یاد شده است و از همین رو این گروه همواره در پی رهایی او از زندان افغانستان بوده است، اما از حافظ رشید و مالی خان همچون فرماندهان مهم نظامی و مالی گروۀ حقانی یاد شده است و برخی از رهبران پیشین جهادی این دو تن را در حمله‌های مهم در کشور دخیل می‌دانند.

انس حقانی پسر جلال الدین حقانی و برادر اندر سراج الدین حقانی رهبر کنونی شبکۀ حقانی و معاون ملا هبت‌الله در ماه میزان سال ۱۳۹۳هجری خورشیدی باز داشت شد.

دادگاۀ افغانستان بر او حکم اعدام صادر کرد و این حکم به ویژه برای خانواده‌هایی که از حمله‌های این گروه در افغانستان آسیب دیده بودند نویدی بود، اما این حکم عملی نشد.

انس حقانی بیشتر در پاکستان و در کشورهای عربی رفت و آمد می‌داشت و معمولا سرگرم گردآوری پول برای این گروه می‌بود و مسوولیت‌های مالی گروۀ حقانی را برعهده داست.

اما در کنار انس حقانی، حافظ رشید مامای او نیز باز داشت شده بود.

حافظ رشید پسر محمد عمر درکنار مسوولیت‌های سیاسی شبکه حقانی، پیشنه فرماندهی نظامی این گروه را نیز در کار نامه‌اش دارد، حافظ رشید در زمان طالبان والی ولایت خوست نیز بود.

اما مالی خان پسر ولی خان که مسوولیت‌های مالی شبکه حقانی را برعهده داشت سه سال پیش از انس حقانی و حافظ رشید یعنی در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی باز داشت شده بود.

محمد اسماعیل خان، رهبر پیشین جهادی، گفت: «من فکر می‌کنم که این راه را نزدیک می‌سازد برای مفاهمه و برای گفت‌وگو و همچنان میان دو طرف اعتماد سازی را بیشتر می‌سازد و خوب است که این کار صورت بگیرد.»

شورای عالی صلح نیز که در بارۀ این سه زندانی آگاهی دارد، می‌گوید که امیدوار است با رهایی یکی از عزیز ترین اعضای خانواده شبکه حقانی، این گروه دست از جنگ بردارد و راه گفت‌وگوها را در پیش بگیرد.

حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح، گفت: «چون انس حقانی خورد است و نازدانه خانه شان هم است و من یقین دارم که رهایی او برای خانواده حقانی تسلی خواهد شد و این را هم یقین دارم که خوشی این خانواده بر طالبان هم اثر دارد و اثر بسیار مثبت دارد.»

این سه زندانی گروۀ طالبان در برابر رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی کابل رها شدند.

این دو استاد دانشگاه امریکایی کابل به روز هشتم ماه اگست سال ۲۰۱۶ میلادی از کابل ربوده شدند و منابع نزدیک به طالبان گفتند که این استادان در چنگ شبکه حقانی به سر می‌برند.

نگاهی به زنده‌گی و کارنامه‌های انس حقانی

انس حقانی یکی از عزیزترین اعضای خانوادۀ حقانی بوده و ازهمین رو این گروه همواره در پی رهایی او از زندان بوده است.

Thumbnail

انس حقانی در تصمیم گیری جنگ‌ها کم تر دخیل بود و بیشتر مسوولیت‌های مالی گروۀ حقانی را بر عهده داشت.

از انس حقانی همچون یکی از عزیز ترین اعضای خانواده حقانی یاد شده است و از همین رو این گروه همواره در پی رهایی او از زندان افغانستان بوده است، اما از حافظ رشید و مالی خان همچون فرماندهان مهم نظامی و مالی گروۀ حقانی یاد شده است و برخی از رهبران پیشین جهادی این دو تن را در حمله‌های مهم در کشور دخیل می‌دانند.

انس حقانی پسر جلال الدین حقانی و برادر اندر سراج الدین حقانی رهبر کنونی شبکۀ حقانی و معاون ملا هبت‌الله در ماه میزان سال ۱۳۹۳هجری خورشیدی باز داشت شد.

دادگاۀ افغانستان بر او حکم اعدام صادر کرد و این حکم به ویژه برای خانواده‌هایی که از حمله‌های این گروه در افغانستان آسیب دیده بودند نویدی بود، اما این حکم عملی نشد.

انس حقانی بیشتر در پاکستان و در کشورهای عربی رفت و آمد می‌داشت و معمولا سرگرم گردآوری پول برای این گروه می‌بود و مسوولیت‌های مالی گروۀ حقانی را برعهده داست.

اما در کنار انس حقانی، حافظ رشید مامای او نیز باز داشت شده بود.

حافظ رشید پسر محمد عمر درکنار مسوولیت‌های سیاسی شبکه حقانی، پیشنه فرماندهی نظامی این گروه را نیز در کار نامه‌اش دارد، حافظ رشید در زمان طالبان والی ولایت خوست نیز بود.

اما مالی خان پسر ولی خان که مسوولیت‌های مالی شبکه حقانی را برعهده داشت سه سال پیش از انس حقانی و حافظ رشید یعنی در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی باز داشت شده بود.

محمد اسماعیل خان، رهبر پیشین جهادی، گفت: «من فکر می‌کنم که این راه را نزدیک می‌سازد برای مفاهمه و برای گفت‌وگو و همچنان میان دو طرف اعتماد سازی را بیشتر می‌سازد و خوب است که این کار صورت بگیرد.»

شورای عالی صلح نیز که در بارۀ این سه زندانی آگاهی دارد، می‌گوید که امیدوار است با رهایی یکی از عزیز ترین اعضای خانواده شبکه حقانی، این گروه دست از جنگ بردارد و راه گفت‌وگوها را در پیش بگیرد.

حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح، گفت: «چون انس حقانی خورد است و نازدانه خانه شان هم است و من یقین دارم که رهایی او برای خانواده حقانی تسلی خواهد شد و این را هم یقین دارم که خوشی این خانواده بر طالبان هم اثر دارد و اثر بسیار مثبت دارد.»

این سه زندانی گروۀ طالبان در برابر رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی کابل رها شدند.

این دو استاد دانشگاه امریکایی کابل به روز هشتم ماه اگست سال ۲۰۱۶ میلادی از کابل ربوده شدند و منابع نزدیک به طالبان گفتند که این استادان در چنگ شبکه حقانی به سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید