تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نگرانی‌ها از افزایش جرم‎‌های جنایی در پایتخت

مردان موتر سایکل‌سوار، پس از چاشت امروز (پنج‌شنبه، ۲۹حمل( بر یک جوان در سرک پانزدهم وزیر اکبرخان کابل که شامل ساحۀ سبز امنیتی می‌شود، حمله کردند و اورا به سختی زخمی ساختند.

گواهان رویداد، می‌گویند که مردان موتر سایکل‌سوار، این جوان را هنگامی‌که در این سرک پیاده روان بود، با چاقو زخمی ساختند و کمرۀ تصویربرداری‌اش را با خود شان بردند.

بریالی حسن‌زاده، از گواهان رویداد گفت: «پیاده می‌رفت؛ یک باره با چاقو زدندش. چهار نفر بودند. در موتر سایکل نشستند و رفتند طرف چهار راهی.»

اسماعیل خان، گواه دیگر رویداد امروز بیان داشت: «در سرک عمومی جای امن که وزیران از همین‌جا می‌روند، اینجا نفر با سلاحش آنجا ایستاده، می‌گویم نمان که بروند، می‌گوید مربوط من نمی‌شود.»

در همین حال، محمد عارف پیمان، کسی دیگری است که از رویداد جنایی دیگری شکایت دارد. او می‌‎گوید که فرزند ۲۱ساله‌اش، یک سال پیش در نزدیک خانه‌اش در کابل از سوی چند جوان مسلح کشته شد، اما تا کنون پولیس قاتلان را گرفتار نکرده‌است.

وی می‌افزاید که اکنون نیز این جوانان خانواده‌اش را تهدید می‌کنند و چند روز پیش می‌خواستند فرزند کوچکش را بربایند: «بچه ام داخل دروزاه شد، رنگش زرد شده بود، می‌لرزید ... گفت که پدر آن نفرها بودند؛ دروازه را باز کردند که دستم را بگیرند، بالون گاز و بایسکل را همانجا رها کردم و گریختم.»

این مرد می‌گوید که با آن‌که پولیس می‌داند این مردان متهمان به قتل فرزندش استند، اما این پرونده را پیگری نمی‌کند: «از همین لحظه به بعد اگر دولت پرداخت نکند همه اولاد ها را گرفته میرم همانجا که اشرف غنی می‌باشد، پترول را می‌گیرم همه‌اش را آتش می‌زنم؛ اینجا خو دولت نیست.»

اما نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌‎گوید که پولیس در پی گرفتاری متهمان استند: «پولیس این قضیه را به‌گونۀ جدی پیگیری کرده و در پیوند به این موضوع یک تن بازداشت شده و دو تن فراری است که به‌زودی بازداشت خواهند شد.»

در یک سال اخیر، باشنده‌گان پایتخت بارها از آن‍‌چه‌که افزایش رویدادهای جنایی گفته می‌شود انتقاد می‌کنند و نیروهای امنیتی به ویژه پولیس را در تأمین امنیت پایتخت به ناتوانی متهم می‌سازند.

افغانستان

نگرانی‌ها از افزایش جرم‎‌های جنایی در پایتخت

در یک سال اخیر، باشنده‌گان پایتخت بارها از آن‍‌چه‌که افزایش رویدادهای جنایی گفته می‌شود انتقاد می‌کنند و نیروهای امنیتی به ویژه پولیس را در تأمین امنیت پایتخت به ناتوانی متهم می‌سازند.

تصویر بندانگشتی

مردان موتر سایکل‌سوار، پس از چاشت امروز (پنج‌شنبه، ۲۹حمل( بر یک جوان در سرک پانزدهم وزیر اکبرخان کابل که شامل ساحۀ سبز امنیتی می‌شود، حمله کردند و اورا به سختی زخمی ساختند.

گواهان رویداد، می‌گویند که مردان موتر سایکل‌سوار، این جوان را هنگامی‌که در این سرک پیاده روان بود، با چاقو زخمی ساختند و کمرۀ تصویربرداری‌اش را با خود شان بردند.

بریالی حسن‌زاده، از گواهان رویداد گفت: «پیاده می‌رفت؛ یک باره با چاقو زدندش. چهار نفر بودند. در موتر سایکل نشستند و رفتند طرف چهار راهی.»

اسماعیل خان، گواه دیگر رویداد امروز بیان داشت: «در سرک عمومی جای امن که وزیران از همین‌جا می‌روند، اینجا نفر با سلاحش آنجا ایستاده، می‌گویم نمان که بروند، می‌گوید مربوط من نمی‌شود.»

در همین حال، محمد عارف پیمان، کسی دیگری است که از رویداد جنایی دیگری شکایت دارد. او می‌‎گوید که فرزند ۲۱ساله‌اش، یک سال پیش در نزدیک خانه‌اش در کابل از سوی چند جوان مسلح کشته شد، اما تا کنون پولیس قاتلان را گرفتار نکرده‌است.

وی می‌افزاید که اکنون نیز این جوانان خانواده‌اش را تهدید می‌کنند و چند روز پیش می‌خواستند فرزند کوچکش را بربایند: «بچه ام داخل دروزاه شد، رنگش زرد شده بود، می‌لرزید ... گفت که پدر آن نفرها بودند؛ دروازه را باز کردند که دستم را بگیرند، بالون گاز و بایسکل را همانجا رها کردم و گریختم.»

این مرد می‌گوید که با آن‌که پولیس می‌داند این مردان متهمان به قتل فرزندش استند، اما این پرونده را پیگری نمی‌کند: «از همین لحظه به بعد اگر دولت پرداخت نکند همه اولاد ها را گرفته میرم همانجا که اشرف غنی می‌باشد، پترول را می‌گیرم همه‌اش را آتش می‌زنم؛ اینجا خو دولت نیست.»

اما نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌‎گوید که پولیس در پی گرفتاری متهمان استند: «پولیس این قضیه را به‌گونۀ جدی پیگیری کرده و در پیوند به این موضوع یک تن بازداشت شده و دو تن فراری است که به‌زودی بازداشت خواهند شد.»

در یک سال اخیر، باشنده‌گان پایتخت بارها از آن‍‌چه‌که افزایش رویدادهای جنایی گفته می‌شود انتقاد می‌کنند و نیروهای امنیتی به ویژه پولیس را در تأمین امنیت پایتخت به ناتوانی متهم می‌سازند.

هم‌رسانی کنید