Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‎ها از نبود امکانات مالی برای عرضۀ خدمات بهداشتی در کشور

هم زمان با روز جهانی بهداشت، آنچه‌که نبود امکانات مالی از بهر عرضۀ خدمات بهتر بهداشتی در افغانستان گفته می‎شود، نگرانی‎هایی را به میان آورده است.

وزارت صحت عامه می‎گوید که سالانه برای هر شهروند کشور در بخش خدمات بهداشتی، پنج دالر هزینه می‎شود؛ در حالی‎که در نادارترین کشورها، این پول، سالانه به بیش از بیست دالر می‎رسد.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه روز شنبه، در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی صحت در کابل گفت: «نود فیصد مردم افغانستان، در دو ساعت فاصله با پای، از نزدیک ترین مرکز صحی قرار دارند که هنوز هم کفایت کننده نیست و ضرورت به این است که دسترسی بیشتر شود. مشکل دیگری که ما با آن مواجه استیم، پنج دالر فی نفر فی سال، عرضه خدماتی است که ما به مردم می دهیم؛ در حالی که در غریب ترین کشور، در افریقا، بیش از بیست دالر فی نفر فی سال است.»   

مجیب الرحمان څمکنی، رییس کمیسیون صحت مجلس نماینده‎گان نیز که در این برنامه شرک کرده بود، افزود: «ما امروز، در اوضاعی از روز جهانی بهداشت تجلیل می‎کنیم که در گلدان‎های جاده‎ها که برای تزیین گل‎ها و درختان ساخته شده بودند، اکنون در این بخش‎ها، معتادان زیر هر گل و بُته به سر می‎برند. ما امروز، در اوضاعی از روز جهانی بهداشت تجلیل می‎‏کنیم که در تمامی افغانستان، یک مرکز منظم تشخیص و درمان بیماری‎ها را نداریم.» 

در چنین اوضاعی، سازمان جهانی بهداشت، بر نیاز به افزایش تلاش‎های همه‎گانی از بهر بهترشدن خدمات بهداشتی در افغانستان، تأکید دارد.

ریچارد پیپرکارن، نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان می‎گوید: «برای من، حکومت، همکاران جهانی، کمک کننده‎ها، سکتور خصوصی و همچنان جامعۀ مدنی، خانواده‎ها، رسانه‎ها و تمام شما؛ همۀ ما نقش کلیدی داریم که در راستای پوشش جهانی بهداشت که بسیار مورد نیاز است، باید آن را بازی کنیم. این یک سفر دراز است؛ اما از آن جایی‎که علت‎های آن را یادآوری کردم، اثرگذاری اش، با ارزش خواهد بود.»

آمارهایی که وزارت صحت عامه به دست داده است، نشان می‎دهند که در سراسر کشور، در حدود ۲۷۰۰مرکز بهداشتی فعالیت دارند.

در اوضاعی که در یک سال اخیر، در بخش‎‏های جنگ زده کشور، ده‎ها مرکز دیگر بهداشتی هم از فعالیت باز مانده اند.

نگرانی‎ها از نبود امکانات مالی برای عرضۀ خدمات بهداشتی در کشور

در همین حال، سازمان جهانی بهداشت، بر نیاز به افزایش تلاش‎های همه‎گانی از بهر بهترشدن خدمات بهداشتی در افغانستان، تأکید دارد.

تصویر بندانگشتی

هم زمان با روز جهانی بهداشت، آنچه‌که نبود امکانات مالی از بهر عرضۀ خدمات بهتر بهداشتی در افغانستان گفته می‎شود، نگرانی‎هایی را به میان آورده است.

وزارت صحت عامه می‎گوید که سالانه برای هر شهروند کشور در بخش خدمات بهداشتی، پنج دالر هزینه می‎شود؛ در حالی‎که در نادارترین کشورها، این پول، سالانه به بیش از بیست دالر می‎رسد.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه روز شنبه، در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی صحت در کابل گفت: «نود فیصد مردم افغانستان، در دو ساعت فاصله با پای، از نزدیک ترین مرکز صحی قرار دارند که هنوز هم کفایت کننده نیست و ضرورت به این است که دسترسی بیشتر شود. مشکل دیگری که ما با آن مواجه استیم، پنج دالر فی نفر فی سال، عرضه خدماتی است که ما به مردم می دهیم؛ در حالی که در غریب ترین کشور، در افریقا، بیش از بیست دالر فی نفر فی سال است.»   

مجیب الرحمان څمکنی، رییس کمیسیون صحت مجلس نماینده‎گان نیز که در این برنامه شرک کرده بود، افزود: «ما امروز، در اوضاعی از روز جهانی بهداشت تجلیل می‎کنیم که در گلدان‎های جاده‎ها که برای تزیین گل‎ها و درختان ساخته شده بودند، اکنون در این بخش‎ها، معتادان زیر هر گل و بُته به سر می‎برند. ما امروز، در اوضاعی از روز جهانی بهداشت تجلیل می‎‏کنیم که در تمامی افغانستان، یک مرکز منظم تشخیص و درمان بیماری‎ها را نداریم.» 

در چنین اوضاعی، سازمان جهانی بهداشت، بر نیاز به افزایش تلاش‎های همه‎گانی از بهر بهترشدن خدمات بهداشتی در افغانستان، تأکید دارد.

ریچارد پیپرکارن، نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان می‎گوید: «برای من، حکومت، همکاران جهانی، کمک کننده‎ها، سکتور خصوصی و همچنان جامعۀ مدنی، خانواده‎ها، رسانه‎ها و تمام شما؛ همۀ ما نقش کلیدی داریم که در راستای پوشش جهانی بهداشت که بسیار مورد نیاز است، باید آن را بازی کنیم. این یک سفر دراز است؛ اما از آن جایی‎که علت‎های آن را یادآوری کردم، اثرگذاری اش، با ارزش خواهد بود.»

آمارهایی که وزارت صحت عامه به دست داده است، نشان می‎دهند که در سراسر کشور، در حدود ۲۷۰۰مرکز بهداشتی فعالیت دارند.

در اوضاعی که در یک سال اخیر، در بخش‎‏های جنگ زده کشور، ده‎ها مرکز دیگر بهداشتی هم از فعالیت باز مانده اند.

هم‌رسانی کنید