تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی از شیوع ویروس کرونا در میان زنان معتاد به موادمخدر در هرات

سمیه دومین با است که به مرکز ترک اعتیاد در ولایت هرات آورده شده‌است تا از چنگ مواد مخدر رهایی یابد.

سمیه پیش ازین نیز ۴۵ روز در این مرکز نگهداری شد و اعتیاد را رها کرد، اما او پس از مدتی که مرکز ترک اعتیاد را ترک کرد، دوباره به موامخدر رو آورد؛ این بار اما همراه فرزاندانش. 

سمیه می‌گوید علت‌های رو آوردن مجدد به موادمخد نداشتن سرپنا و فقر استند: «از حکومت همین را می‌خواهیم که وقتی به مرکز ترک اعتیاد مارا می‌آورند و زحمت می‌کشند، باید برای ما یک جای دیگر را نیز تعیین کنند تا وقتی ما اعتیاد را ترک می‌کنیم دوباره به اعتیاد روی نیاوریم.»

ریاست صحت‌عامه ولایت هرات اخیرا بدلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در میان معتادان، روند گردآوری این معتادان را از شهر آغاز کرده‌است. 

فاطمه در کنار سمیه و ۱۳ زن دیگر به تازه‌گی از روی جاده‌ها به مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شده‌اند. 

فاطمه می‌گوید بسیاری از زنانی که به موادمخدر معتاد شده‌اند بدلیل فقر و مشکلات خانواده‌گی بوده‌است: «اعتیاد را ترک کرده بودم، اما باز برداشتم. من را از خانه بیرون کردند؛ مرا لت کردند، مرا خوش نداشتند.» 

آصفه، بانوی دیگری است که بخشی از عمرش را موادمخدر دود کرده‌است: «در خانه پنهانی از شوهرم مواد دود می‌کردم. بچه‌های من هردو معتاد استند. وقتی شوهرم خبر شد من را از خانه بیرون کرد؛ حالا خانه هم ندارم.»

مرکز ترک اعتیاد زنان در ولایت هرات ظرفیت گنجایش ۸۰ بیمار را دارد که در کنار زنان، کودکان زیادی نیز که توسط خانواده‌های شان معتاد شده‌اند در آن نگهداری می‌شوند.

ریاست صحت عامه هرات می‌گوید معتادان خیابانی، بیشتر از دیگران از انتشار ویروس کرونا متاثر می‌شوند به همین دلیل آنان روند گردآوری معاتادان خیابانی را روی دست گرفته‌اند.

به گفته مسوولان این ریاست، شمار معتادان زن در این ولایت افزایش یافته‌اند. 

زمری حصین، مسوول بخش تقاضای مواد مخدر ریاست صحت عامه هرات گفت: «از آغاز شیوع بیماری کرونا به ولایت هرات قرار شد هفت صد معتاد جمع آوری شود و به مراکز ترک اعتیاد بستر شوند. تاکنون هفتاد مرد معتاد و پانزده زن معتاد از سطح شهر گردآوری شدند.«»

بربنیاد آمارها بیش از هفتاد هزار تن در هرات به مواد مخدر معتاد استند.

نگرانی از شیوع ویروس کرونا در میان زنان معتاد به موادمخدر در هرات

بربنیاد آمارها بیش از هفتاد هزار تن در هرات به مواد مخدر معتاد استند. 

Thumbnail

سمیه دومین با است که به مرکز ترک اعتیاد در ولایت هرات آورده شده‌است تا از چنگ مواد مخدر رهایی یابد.

سمیه پیش ازین نیز ۴۵ روز در این مرکز نگهداری شد و اعتیاد را رها کرد، اما او پس از مدتی که مرکز ترک اعتیاد را ترک کرد، دوباره به موامخدر رو آورد؛ این بار اما همراه فرزاندانش. 

سمیه می‌گوید علت‌های رو آوردن مجدد به موادمخد نداشتن سرپنا و فقر استند: «از حکومت همین را می‌خواهیم که وقتی به مرکز ترک اعتیاد مارا می‌آورند و زحمت می‌کشند، باید برای ما یک جای دیگر را نیز تعیین کنند تا وقتی ما اعتیاد را ترک می‌کنیم دوباره به اعتیاد روی نیاوریم.»

ریاست صحت‌عامه ولایت هرات اخیرا بدلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در میان معتادان، روند گردآوری این معتادان را از شهر آغاز کرده‌است. 

فاطمه در کنار سمیه و ۱۳ زن دیگر به تازه‌گی از روی جاده‌ها به مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شده‌اند. 

فاطمه می‌گوید بسیاری از زنانی که به موادمخدر معتاد شده‌اند بدلیل فقر و مشکلات خانواده‌گی بوده‌است: «اعتیاد را ترک کرده بودم، اما باز برداشتم. من را از خانه بیرون کردند؛ مرا لت کردند، مرا خوش نداشتند.» 

آصفه، بانوی دیگری است که بخشی از عمرش را موادمخدر دود کرده‌است: «در خانه پنهانی از شوهرم مواد دود می‌کردم. بچه‌های من هردو معتاد استند. وقتی شوهرم خبر شد من را از خانه بیرون کرد؛ حالا خانه هم ندارم.»

مرکز ترک اعتیاد زنان در ولایت هرات ظرفیت گنجایش ۸۰ بیمار را دارد که در کنار زنان، کودکان زیادی نیز که توسط خانواده‌های شان معتاد شده‌اند در آن نگهداری می‌شوند.

ریاست صحت عامه هرات می‌گوید معتادان خیابانی، بیشتر از دیگران از انتشار ویروس کرونا متاثر می‌شوند به همین دلیل آنان روند گردآوری معاتادان خیابانی را روی دست گرفته‌اند.

به گفته مسوولان این ریاست، شمار معتادان زن در این ولایت افزایش یافته‌اند. 

زمری حصین، مسوول بخش تقاضای مواد مخدر ریاست صحت عامه هرات گفت: «از آغاز شیوع بیماری کرونا به ولایت هرات قرار شد هفت صد معتاد جمع آوری شود و به مراکز ترک اعتیاد بستر شوند. تاکنون هفتاد مرد معتاد و پانزده زن معتاد از سطح شهر گردآوری شدند.«»

بربنیاد آمارها بیش از هفتاد هزار تن در هرات به مواد مخدر معتاد استند.

هم‌رسانی کنید