تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نگرانی باشنده‌گان نورستان از سربازگیری گروۀ داعش در این ولایت

همزمان با اوج گرفتن گفت‌وگوهای صلح با طالبان و امیدواری‌ها از توافق صلح با این گروه، نگرانی‌ها از گُسترش احتمالی فعالیت‌های داعش در نورستان بیشتر شده‌اند.

شماری از باشنده‌گان این ولایت می‌گویند که گروۀ در بخش‌هایی از نورستان در حال سربازگیری استند.

عبدالمتین نورستانی، عضو شورای ولایتی نورستان می‌گوید که گروۀ داعش به‌گونۀ غیرمحسوس در این ولایت فعالیت دارد.

او در این باره گفت: «در ولایت نورستان به‌گونۀ روشن فعالیت این‌ها (داعش) مشاهده نشده، اما به‌گونۀ پنهان در بعضی از ولسوالی‌ها مثل ویگل، بعضی شایعه است که کسانی [از اعضای داعش] است.»
در همین حال، والی نورستان از آماده‌گی‌های نیروهای دولتی در برابر تمامی جنگجویان مخالف حکومت به ویژه گروه داعش سخن می‌زند.

حافظ عبدالقیوم می‎گوید که نیروهای امنیتی چنان‌که در برابر طالبان در این ولایت ایستاده‌گی کردند، در برابر نفوذ احتمالی داعش نیز خواهند ایستاد: «تاکنون داعش حضور نظامی و عسکری در نورستان ندارد.»

نورستان یکی از ولایت‌های کوهستانی همرز با پاکستان است. شماری از نماینده‌گان این ولایت در شورای ملی، از کمبود نیروهای دولتی و نیز امکانات کافی به این نیروهای نگران استند.

عبدالطیف نهضت یار، نمایندۀ مردم نورستان در مجلس سنا بیان داشت: «تنها در این‌جا پولیس ملی و در بعضی جاها پولیس محلی داریم که نظر به اراضی نورستان بسنده نیست.»

پیش از این، مقام‌ها در ولایت‌های کنر و ننگرهار نیز فعالیت‌های گروۀ داعش را در بخش‌هایی از این ولایت‌ها تأیید کرده‌اند.

افغانستان

نگرانی باشنده‌گان نورستان از سربازگیری گروۀ داعش در این ولایت

باشنده‌گان نورستان، می‌گویند که گروۀ داعش در حال سرباز گیری در بخش‌هایی از این ولایت است و حکومت مرکزی باید جلو فعالیت‌های این گروه را بگیرد.

تصویر بندانگشتی

همزمان با اوج گرفتن گفت‌وگوهای صلح با طالبان و امیدواری‌ها از توافق صلح با این گروه، نگرانی‌ها از گُسترش احتمالی فعالیت‌های داعش در نورستان بیشتر شده‌اند.

شماری از باشنده‌گان این ولایت می‌گویند که گروۀ در بخش‌هایی از نورستان در حال سربازگیری استند.

عبدالمتین نورستانی، عضو شورای ولایتی نورستان می‌گوید که گروۀ داعش به‌گونۀ غیرمحسوس در این ولایت فعالیت دارد.

او در این باره گفت: «در ولایت نورستان به‌گونۀ روشن فعالیت این‌ها (داعش) مشاهده نشده، اما به‌گونۀ پنهان در بعضی از ولسوالی‌ها مثل ویگل، بعضی شایعه است که کسانی [از اعضای داعش] است.»
در همین حال، والی نورستان از آماده‌گی‌های نیروهای دولتی در برابر تمامی جنگجویان مخالف حکومت به ویژه گروه داعش سخن می‌زند.

حافظ عبدالقیوم می‎گوید که نیروهای امنیتی چنان‌که در برابر طالبان در این ولایت ایستاده‌گی کردند، در برابر نفوذ احتمالی داعش نیز خواهند ایستاد: «تاکنون داعش حضور نظامی و عسکری در نورستان ندارد.»

نورستان یکی از ولایت‌های کوهستانی همرز با پاکستان است. شماری از نماینده‌گان این ولایت در شورای ملی، از کمبود نیروهای دولتی و نیز امکانات کافی به این نیروهای نگران استند.

عبدالطیف نهضت یار، نمایندۀ مردم نورستان در مجلس سنا بیان داشت: «تنها در این‌جا پولیس ملی و در بعضی جاها پولیس محلی داریم که نظر به اراضی نورستان بسنده نیست.»

پیش از این، مقام‌ها در ولایت‌های کنر و ننگرهار نیز فعالیت‌های گروۀ داعش را در بخش‌هایی از این ولایت‌ها تأیید کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید