Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی زنان در هرات از برگشت طالبان به قدرت

ده‌ها از زنان و دختران در یک گردهمایی در شهر هرات، خواهان روشن‌شدن سرنوشت زنان افغان در روند صلح شدند.

آنان در این گردهمایی نگرانی شان را از برگشت طالبان به قدرت و محدود شدن فعالیت‌های زنان و دختران در جامعه، ابراز داشتند.

صغرا محمدی، یکی از شرکت کننده‌گان این گردهمایی گفت: «از کجا معلوم که این این‌ها امروز به یک توطیه نیامده باشند. ما بر طالبان هیچ اعتمادی نداریم.»

سارا میرزایی، شرکت کنندۀ دیگر این گردهمایی نیز اظهار داشت: «در حضور طالبان، ما پیشرفتی نخواهیم داشت و این مسله بسیار برای زنان نگرانی ایجاد کرده‌است.»

این زنان و دختران، هم‌چنان گفتند که نگران آزادسازی پنج‌هزار زندانی طالبان از زندان‌های حکومت افغانستان نیز استند.

آنان از حکومت خواستند که در بدل آزادسازی این زندانیان، از گروۀ طالبان تضمین بگیرد تا افراد آزادشده دوباره به میدان‌های جنگ بر نگردند.

سما جعفری، باشندۀ هرات گفت: «پنج‌هزار نفر که از زندان آزاد شود... از کجا معلوم جنگ نکنند؛ ما از این نگران استیم. در این باره باید به ما تضمین داده شود.»

در همین حال، مونسه حسن زاده، معاون والی هرات می‌گوید که دستاوردها و خواسته‌های زنان خطوط سرخ حکومت در گفت‌وگوهای صلح با طالبان استند: «این دغدغه تنها مربوط به خانم‌ها نیست بلکه کل مردم افغانستان این دغدغه را دارد.»

پیش از این نیز ده‌ها تن از فعالان عرصه حقوق زنان و دختران فعال در هرات در یک نشستی در هرات از آنچه که آیندۀ ناروشن زنان افغان در روند صلح خواندند انتقاد کردند.

آنان خواهان حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته زنان و دختران کشور در گفت‌‎وگوهای صلح استند.

قرار است تا چند روز دیگر گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان، سیاسیون، فعالان مدنی و طالبان آغاز شود. پیش از این، امریکا و طالبان پس از هژده ماه گفت‌وگو توافق صلح را امضا کردند.

نگرانی زنان در هرات از برگشت طالبان به قدرت

قرار است تا چند روز دیگر گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان، سیاسیون، فعالان مدنی و طالبان آغاز شود.

تصویر بندانگشتی

ده‌ها از زنان و دختران در یک گردهمایی در شهر هرات، خواهان روشن‌شدن سرنوشت زنان افغان در روند صلح شدند.

آنان در این گردهمایی نگرانی شان را از برگشت طالبان به قدرت و محدود شدن فعالیت‌های زنان و دختران در جامعه، ابراز داشتند.

صغرا محمدی، یکی از شرکت کننده‌گان این گردهمایی گفت: «از کجا معلوم که این این‌ها امروز به یک توطیه نیامده باشند. ما بر طالبان هیچ اعتمادی نداریم.»

سارا میرزایی، شرکت کنندۀ دیگر این گردهمایی نیز اظهار داشت: «در حضور طالبان، ما پیشرفتی نخواهیم داشت و این مسله بسیار برای زنان نگرانی ایجاد کرده‌است.»

این زنان و دختران، هم‌چنان گفتند که نگران آزادسازی پنج‌هزار زندانی طالبان از زندان‌های حکومت افغانستان نیز استند.

آنان از حکومت خواستند که در بدل آزادسازی این زندانیان، از گروۀ طالبان تضمین بگیرد تا افراد آزادشده دوباره به میدان‌های جنگ بر نگردند.

سما جعفری، باشندۀ هرات گفت: «پنج‌هزار نفر که از زندان آزاد شود... از کجا معلوم جنگ نکنند؛ ما از این نگران استیم. در این باره باید به ما تضمین داده شود.»

در همین حال، مونسه حسن زاده، معاون والی هرات می‌گوید که دستاوردها و خواسته‌های زنان خطوط سرخ حکومت در گفت‌وگوهای صلح با طالبان استند: «این دغدغه تنها مربوط به خانم‌ها نیست بلکه کل مردم افغانستان این دغدغه را دارد.»

پیش از این نیز ده‌ها تن از فعالان عرصه حقوق زنان و دختران فعال در هرات در یک نشستی در هرات از آنچه که آیندۀ ناروشن زنان افغان در روند صلح خواندند انتقاد کردند.

آنان خواهان حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته زنان و دختران کشور در گفت‌‎وگوهای صلح استند.

قرار است تا چند روز دیگر گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان، سیاسیون، فعالان مدنی و طالبان آغاز شود. پیش از این، امریکا و طالبان پس از هژده ماه گفت‌وگو توافق صلح را امضا کردند.

هم‌رسانی کنید