تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نگرانی شهروندان از افزایش جرم‌های جنایی در کابل

شماری از باشنده‌گان پایتخت، می‌گویند با آن‌که مدت‌ها است از افزایش جرم‌های جنایی نگرانی و شکایت داشته‌اند، اما جرم‌های جنایی در کابل کاهش نیافته‌اند.

آن‌ها، می‌افزایند پس از تاریک شدن هوا، در کوچه و پس کوچه‌های شهر آزادانه گشت وگذار کرده نمی‌توانند.

رشاد که در منطقۀ گذرگاۀ کابل دُکان قصابی دارد، می‌گوید که تفنگ‌داران ناشناس پس از ساعت شش شام به دُکانش داخل شدند و بر وی شلیک کردند.

او می‌گوید که گلوله به پایش اصابت کرد: «[مهاجم] آمد، داخل دکان شد؛ من فکر کردم که از مشتریان است و گوشت ضرورت دارد، اما تفنکچه را کشید و فیرکرد.»

اعضای خانوادۀ رشاد و نیز دوستانش، از بی‌پروایی مسؤولان امنیتی در برابر این رویدادها انتقاد می‌کنند.

نبیله، خواهر رشاد گفت: «همین مشکل اگر سر زن و فرزند شما [مسؤولان حکومت] بیاید چه می‌کنید؟ خیر است، یک کمی رحم کنید، صدای ما را بشنوید! پیش شما عذر می‌کنیم.»

اورنگ زیب نیز می‌گوید که نزدیک به یک ماه پیش دُزدان مسلح به خانۀ پسر عمه‌اش داخل شدند و تمامی پول و زیوراتش را با خود بردند، اما تاکنون از بازداشت عاملان این رویداد خبری نیست: «هیچ کسی نه پرسان کرد، نه معلومات شد که کی بُرد.»

باشنده‌گان پایتخت، تأکید دارند که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای جلوگیری از جرم‌های جنایی موثر نبوده‌اند.

عبدالواسیع، باشندۀ کابل گفت: «بعد از شام کسی رفت و آمد کرده نمی‌تواند در کوچه‌ها و تا خانه که می‌رسم بسیار زیاد نگران استم.»

اما، پولیس کابل از بازداشت ده‌ها تن به اتهام داشتن جنگ افزارهای غیرقانونی و جرم‌های دیگر خبر می‌دهد.

فردوس فرامرز، سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل بیان داشت: «۵۳ تن را در پیوند به جرایم مختلف جنایی مانند قتل، مجروحیت، حمل سلاح غیر مجوز، سرقت وسایط و منازل چور و چپاول، جنگ مغلوبه و فساد اخلاقی بازداشت کردیم.»

این در حالی است که هفتۀ پیش، افراد ناشناس وارد خانۀ یک کارمند وزارت ترانسپورت در کابل شدند و چهار تن – به‌شمول کودکان و یک زن – را با تیشه کشنتند.

شماری از شهروندان کشور، شماری از مسؤولان حکومتی و نیز سیاست‌گران را به پشتیبانی از افراد مسلح غیرقانونی متهم می‌سازند.

افغانستان

نگرانی شهروندان از افزایش جرم‌های جنایی در کابل

شماری از باشنده‌گان کابل، می‌گویند با وجودی‌که مسؤولان امنیتی وعده‌هایی دربارۀ تأمین امنیت داده‌اند، اما در این باره اقدامی نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان پایتخت، می‌گویند با آن‌که مدت‌ها است از افزایش جرم‌های جنایی نگرانی و شکایت داشته‌اند، اما جرم‌های جنایی در کابل کاهش نیافته‌اند.

آن‌ها، می‌افزایند پس از تاریک شدن هوا، در کوچه و پس کوچه‌های شهر آزادانه گشت وگذار کرده نمی‌توانند.

رشاد که در منطقۀ گذرگاۀ کابل دُکان قصابی دارد، می‌گوید که تفنگ‌داران ناشناس پس از ساعت شش شام به دُکانش داخل شدند و بر وی شلیک کردند.

او می‌گوید که گلوله به پایش اصابت کرد: «[مهاجم] آمد، داخل دکان شد؛ من فکر کردم که از مشتریان است و گوشت ضرورت دارد، اما تفنکچه را کشید و فیرکرد.»

اعضای خانوادۀ رشاد و نیز دوستانش، از بی‌پروایی مسؤولان امنیتی در برابر این رویدادها انتقاد می‌کنند.

نبیله، خواهر رشاد گفت: «همین مشکل اگر سر زن و فرزند شما [مسؤولان حکومت] بیاید چه می‌کنید؟ خیر است، یک کمی رحم کنید، صدای ما را بشنوید! پیش شما عذر می‌کنیم.»

اورنگ زیب نیز می‌گوید که نزدیک به یک ماه پیش دُزدان مسلح به خانۀ پسر عمه‌اش داخل شدند و تمامی پول و زیوراتش را با خود بردند، اما تاکنون از بازداشت عاملان این رویداد خبری نیست: «هیچ کسی نه پرسان کرد، نه معلومات شد که کی بُرد.»

باشنده‌گان پایتخت، تأکید دارند که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای جلوگیری از جرم‌های جنایی موثر نبوده‌اند.

عبدالواسیع، باشندۀ کابل گفت: «بعد از شام کسی رفت و آمد کرده نمی‌تواند در کوچه‌ها و تا خانه که می‌رسم بسیار زیاد نگران استم.»

اما، پولیس کابل از بازداشت ده‌ها تن به اتهام داشتن جنگ افزارهای غیرقانونی و جرم‌های دیگر خبر می‌دهد.

فردوس فرامرز، سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل بیان داشت: «۵۳ تن را در پیوند به جرایم مختلف جنایی مانند قتل، مجروحیت، حمل سلاح غیر مجوز، سرقت وسایط و منازل چور و چپاول، جنگ مغلوبه و فساد اخلاقی بازداشت کردیم.»

این در حالی است که هفتۀ پیش، افراد ناشناس وارد خانۀ یک کارمند وزارت ترانسپورت در کابل شدند و چهار تن – به‌شمول کودکان و یک زن – را با تیشه کشنتند.

شماری از شهروندان کشور، شماری از مسؤولان حکومتی و نیز سیاست‌گران را به پشتیبانی از افراد مسلح غیرقانونی متهم می‌سازند.

هم‌رسانی کنید