تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی صلیب‌سرخ از کاهش دسترسی مردم به مراقبت‌های صحی درافغانستان

کمیتۀ بین‌المللی صلیب‌سرخ می‌گوید که افزایش خشونت‌ها و حمله‌های عمدی بر مرکزهای مراقبت‌های بهداشتی همزمان با شیوع ویروس کرونا در افغانستان، دسترسی میلیون‌ها تن را به مراقبت‌های بهداشتی کاهش داده‌است و یا از دسترسی آن‌ها به این مرکزهای جلوگیری می‌کند.

خوان پیدرو سکاریر، رییس نماینده‌گی مرکزی صلیب‌سرخ در افغانستان می‌گوید که خشونت‎ها همزمان با شیوع ویروس کرونا در افغانستان افزایش یافته‌اند: «بحران اخیر در افغانستان مایۀ نگرانی جدی ما است. بعد از آن‌که امیدواری‌ها در نتیجه کاهش نسبی خشونت‌ها در ماه های فبروری و مارچ به‌میان آمد، ما دوباره شاهد خشونت‌ها هستیم. تلفات غیرنظامیان در حال افزایش است در حالی‌که این کشور با کووید - ۱۹ نیز در حال مبارزه است.»

در خبرنامۀ صلیب‌سرخ آمده‌است که ظرفیت شفاخانۀ حوزوی کندهار - که زیر پوشش حمایتی این نهاد است - در پی شیوع ویروس کرونا پایین آمده‌است.

ایرین او کانر، مسؤول صلیب‌سرخ در شفاخانه حوزوی کندهار در این باره گفت: «ما با مشکلاتی مانند اختلال در مسیر تدارکاتی مواجه می‌گردیم که آی سی آر سی می‌تواند در آن کمک نماید اما وادار ساختن مردم برای اهدای خون حین شیوع کووید از آن هم مشکل تر است.»

صلیب‌سرخ از طرف‌های درگیری می‌خواهد که در مبارزه با ویروس کرونا تعهد داشته باشند.

این در حالی است که اخیرآ پزشکان بی‌مرز فعالیت‌هایش را در زایشگاۀ برچی کابل که ماه پیش آماج حمله قرار گرفت، متوقف ساخته‌است.

نگرانی صلیب‌سرخ از کاهش دسترسی مردم به مراقبت‌های صحی درافغانستان

در خبرنامۀ صلیب‌سرخ آمده‌است که ظرفیت شفاخانۀ حوزوی کندهار - که زیر پوشش حمایتی این نهاد است - در پی شیوع ویروس کرونا پایین آمده‌است.

Thumbnail

کمیتۀ بین‌المللی صلیب‌سرخ می‌گوید که افزایش خشونت‌ها و حمله‌های عمدی بر مرکزهای مراقبت‌های بهداشتی همزمان با شیوع ویروس کرونا در افغانستان، دسترسی میلیون‌ها تن را به مراقبت‌های بهداشتی کاهش داده‌است و یا از دسترسی آن‌ها به این مرکزهای جلوگیری می‌کند.

خوان پیدرو سکاریر، رییس نماینده‌گی مرکزی صلیب‌سرخ در افغانستان می‌گوید که خشونت‎ها همزمان با شیوع ویروس کرونا در افغانستان افزایش یافته‌اند: «بحران اخیر در افغانستان مایۀ نگرانی جدی ما است. بعد از آن‌که امیدواری‌ها در نتیجه کاهش نسبی خشونت‌ها در ماه های فبروری و مارچ به‌میان آمد، ما دوباره شاهد خشونت‌ها هستیم. تلفات غیرنظامیان در حال افزایش است در حالی‌که این کشور با کووید - ۱۹ نیز در حال مبارزه است.»

در خبرنامۀ صلیب‌سرخ آمده‌است که ظرفیت شفاخانۀ حوزوی کندهار - که زیر پوشش حمایتی این نهاد است - در پی شیوع ویروس کرونا پایین آمده‌است.

ایرین او کانر، مسؤول صلیب‌سرخ در شفاخانه حوزوی کندهار در این باره گفت: «ما با مشکلاتی مانند اختلال در مسیر تدارکاتی مواجه می‌گردیم که آی سی آر سی می‌تواند در آن کمک نماید اما وادار ساختن مردم برای اهدای خون حین شیوع کووید از آن هم مشکل تر است.»

صلیب‌سرخ از طرف‌های درگیری می‌خواهد که در مبارزه با ویروس کرونا تعهد داشته باشند.

این در حالی است که اخیرآ پزشکان بی‌مرز فعالیت‌هایش را در زایشگاۀ برچی کابل که ماه پیش آماج حمله قرار گرفت، متوقف ساخته‌است.

هم‌رسانی کنید