تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی نماینده‌گان مجلس از تلفات بلند نیروهای امنیتی در کشور

همزمان با شدت گیری نبردها میان نیروهای امنیتی و هراس افگنان در کشور، وزارت دفاع ملی می‌پذیرد که این نبردها، تلفاتی بر نیروهای امنیتی وارد کرده اند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، در نشست روز شنبه مجلس، از تلفات نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کردند.

عبدالرحیم ایوبی، در این باره گفت: «جناب رییس صاحب! اگر شما در بارۀ تلفات فرزندان مردم خبر شوید، کشته شدن این‌ها واقعأ وحشتناک است.»

موساخان نصرت نیز افزود: «در این اواخر اوضاع امنیتی بعضی از ولایت ها بسیار خراب شده است و با گذشت هر روز رو به خراب شدن است، که علت آن ناتوانی مسأولان مرکزی و اختلاف های رهبران حکومت می باشد.»

این در حالی است که وزارت دفاع می‌گوید هم اکنون در پانزده ولایت کشور جنگ به شدت جریان دارد.

از این میان، مقام های محلی در ولسوالی اجرستان ولایت غزنی، از سقوط این ولسوالی بدست طالبان هشدار می‌دهند. آنان می‌گویند از چندی به اینسو طالبان حمله های گسترده یی را بر این ولسوالی راه اندازی کرده اند که تاکنون چهارده تن از نیروهای امنیتی در این حلمه ها کشته شده اند.

نماینده گان مجلس، نیروهای خارجی را به کم کاری با نیروهای نظامی کشور متهم می سازند و می گویند که چرا نیروهای خارجی پیش از سقوط ولسوالی های در ازبین بردن طالبان و دیگر گروه های هراس افگن همکاری نمی کنند.

نادرشاه بحر، گفت: «چرا نیروهای امریکایی و قوایی هوایی که از امریکا در افغانستان وجود دارد پیش از وقوع حادثه و پیش ازا ین که کلان شهر ها سقوط شود جلوش نمی گیرد.»

اما، معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی در این باره این گونه پاسخ می دهد: «در قسمت پولیس، اردو و دیگر نیروها ما همه متعهد استیم که یک جای کار بکنیم از همکاری نیروهای بین المللی که ما را همکاری کردند از همکاری شان تشکر می کنیم ولی این وظیفه ماست که وطن خود را خودمان آباد بسازیم.»

در حالی که شماری از نماینده گان از بیشتر شدن نبردها میان نیروهای نظامی کشور و طالبان در ولایت های غزنی، فراه، سمنگان، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان، هلمند، ارزگان و شماری دیگر از ولایت ها، ابراز نگرانی می کنند اما نهادهای امنیتی و دفاعی از عملیات ها برای سرکوب هراس افگنان سخن می زنند.

نگرانی نماینده‌گان مجلس از تلفات بلند نیروهای امنیتی در کشور

نماینده‌ گان مجلس از آن‌ چه که تلفات بلند نیروهای امنیتی در نبردهای اخیر می‌ گویند ابراز نگرانی می کنند و هشدار می دهند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، انگیزه مبارزه از نیروهای امنیتی گرفته خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

همزمان با شدت گیری نبردها میان نیروهای امنیتی و هراس افگنان در کشور، وزارت دفاع ملی می‌پذیرد که این نبردها، تلفاتی بر نیروهای امنیتی وارد کرده اند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، در نشست روز شنبه مجلس، از تلفات نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کردند.

عبدالرحیم ایوبی، در این باره گفت: «جناب رییس صاحب! اگر شما در بارۀ تلفات فرزندان مردم خبر شوید، کشته شدن این‌ها واقعأ وحشتناک است.»

موساخان نصرت نیز افزود: «در این اواخر اوضاع امنیتی بعضی از ولایت ها بسیار خراب شده است و با گذشت هر روز رو به خراب شدن است، که علت آن ناتوانی مسأولان مرکزی و اختلاف های رهبران حکومت می باشد.»

این در حالی است که وزارت دفاع می‌گوید هم اکنون در پانزده ولایت کشور جنگ به شدت جریان دارد.

از این میان، مقام های محلی در ولسوالی اجرستان ولایت غزنی، از سقوط این ولسوالی بدست طالبان هشدار می‌دهند. آنان می‌گویند از چندی به اینسو طالبان حمله های گسترده یی را بر این ولسوالی راه اندازی کرده اند که تاکنون چهارده تن از نیروهای امنیتی در این حلمه ها کشته شده اند.

نماینده گان مجلس، نیروهای خارجی را به کم کاری با نیروهای نظامی کشور متهم می سازند و می گویند که چرا نیروهای خارجی پیش از سقوط ولسوالی های در ازبین بردن طالبان و دیگر گروه های هراس افگن همکاری نمی کنند.

نادرشاه بحر، گفت: «چرا نیروهای امریکایی و قوایی هوایی که از امریکا در افغانستان وجود دارد پیش از وقوع حادثه و پیش ازا ین که کلان شهر ها سقوط شود جلوش نمی گیرد.»

اما، معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی در این باره این گونه پاسخ می دهد: «در قسمت پولیس، اردو و دیگر نیروها ما همه متعهد استیم که یک جای کار بکنیم از همکاری نیروهای بین المللی که ما را همکاری کردند از همکاری شان تشکر می کنیم ولی این وظیفه ماست که وطن خود را خودمان آباد بسازیم.»

در حالی که شماری از نماینده گان از بیشتر شدن نبردها میان نیروهای نظامی کشور و طالبان در ولایت های غزنی، فراه، سمنگان، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان، هلمند، ارزگان و شماری دیگر از ولایت ها، ابراز نگرانی می کنند اما نهادهای امنیتی و دفاعی از عملیات ها برای سرکوب هراس افگنان سخن می زنند.

هم‌رسانی کنید