تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیروهای امنیتی ولسوالی و معدن کران و منجان را از طالبان پس گرفتند

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که در ادامۀ عملیات‌های نظامی در ولایت بدخشان، ولسوالی کران و منجان این ولایت نیز از طالبان پس گرفته شده‌است.

این ولسوالی، در حدود دوماه پیش بدست طالبان افتاده بود؛ اما به گفتۀ وزارت دفاع ملی، اکنون نیروهای دولتی بر این ولسوالی و نیز معدن معروف لاجورد کران و منجان، تسلط کامل دارند.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت که عملیات‌های نیروهای دولتی در بدخشان ادامه خواهند یافت: «عملیات‌ها تا زمانی ادامه پیدا خواهند کرد که طالبان به‌گونۀ کامل از بدخشان نابود شوند و به همین ترتیب، این عملیات‌ها گسترش داده می‌شوند و در سایر ولایت‌ها هم به همین شکل راه اندازی می‌شوند.»

نیروهای دولتی، به روز یک‌شنبۀ هفتۀ جاری، ولسوالی یمگان بدخشان را که در حدود پنج سال در دست طالبان بود، نیز پس گرفتند.

محمد نواب، سرپرست فرماندهی پولیس یمگان می‌گوید که اکنون مردم به زنده‌گی عادی دراین ولسوالی برگشته‌اند: «توانستیم که این‌جا را بدست بیاوریم.  دیگر کدام مشکلاتی در این‌جا وجود ندارد و مردم به کار و بار خود برگشته‌اند.»

هم‌زمان با این، از ادامۀ عملیات‌های نیروهای دولتی و نبردها در ولایت‌های تخار، بغلان و فراه نیز خبر می‌رسد.

توفیق وحدت، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که طالبان بخاطر امتیازگیری در گفت‌وگوهای صلح و نیز تأمین هزینۀ جنگ شان، تلاش می‌کردند بخش‌های مهم کشور را بگیرند.

آقای وحدت در این باره افزود: «طالبان و حامیان شان تلاش می‌کردند تا نقاط بیشتری را در کشور تحت تسلط خود داشته باشند تا از آن آدرس، هم امتیازگیری خوب بکنند و هم این که مناطقی که عایداتی است و مرزهای مشترک با کشورهای همسایه دارد، آن مناطق را تحت کنترل خود داشته باشند و عواید داشته باشند.»

اما، دادالله قانع، عضو شورای ولایتی فراه می‌گوید که باید برای حفظ مناطق پس گرفته شده از طالبان، تدابیر ویژه درنظر گرفته شود تا جنگجویان طالبان نتوانند دوباره آن محل‌ها را تصرف کنند: «هر منطقه و هر ساحه که تصفیه می‌شود، در آن‌جا باید نیروهای امنیتی ما یک قرارگاه قوی ایجاد کنند و یک کمربند شهری ساخته شود.»

در دو هفتۀ اخیر، شانزده ولسوالی در پنج ولایت کشور، گواه نبردهای سنگین بوده‌اند و در این میان، بخش‌هایی در این ولسوالی‌ها، میان نیروهای دولتی و طالبان دست بدست شده‌اند.

نیروهای امنیتی ولسوالی و معدن کران و منجان را از طالبان پس گرفتند

در دو هفتۀ اخیر، شانزده ولسوالی در پنج ولایت کشور، گواه نبردهای سنگین بوده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی، می‌گوید که در ادامۀ عملیات‌های نظامی در ولایت بدخشان، ولسوالی کران و منجان این ولایت نیز از طالبان پس گرفته شده‌است.

این ولسوالی، در حدود دوماه پیش بدست طالبان افتاده بود؛ اما به گفتۀ وزارت دفاع ملی، اکنون نیروهای دولتی بر این ولسوالی و نیز معدن معروف لاجورد کران و منجان، تسلط کامل دارند.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت که عملیات‌های نیروهای دولتی در بدخشان ادامه خواهند یافت: «عملیات‌ها تا زمانی ادامه پیدا خواهند کرد که طالبان به‌گونۀ کامل از بدخشان نابود شوند و به همین ترتیب، این عملیات‌ها گسترش داده می‌شوند و در سایر ولایت‌ها هم به همین شکل راه اندازی می‌شوند.»

نیروهای دولتی، به روز یک‌شنبۀ هفتۀ جاری، ولسوالی یمگان بدخشان را که در حدود پنج سال در دست طالبان بود، نیز پس گرفتند.

محمد نواب، سرپرست فرماندهی پولیس یمگان می‌گوید که اکنون مردم به زنده‌گی عادی دراین ولسوالی برگشته‌اند: «توانستیم که این‌جا را بدست بیاوریم.  دیگر کدام مشکلاتی در این‌جا وجود ندارد و مردم به کار و بار خود برگشته‌اند.»

هم‌زمان با این، از ادامۀ عملیات‌های نیروهای دولتی و نبردها در ولایت‌های تخار، بغلان و فراه نیز خبر می‌رسد.

توفیق وحدت، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که طالبان بخاطر امتیازگیری در گفت‌وگوهای صلح و نیز تأمین هزینۀ جنگ شان، تلاش می‌کردند بخش‌های مهم کشور را بگیرند.

آقای وحدت در این باره افزود: «طالبان و حامیان شان تلاش می‌کردند تا نقاط بیشتری را در کشور تحت تسلط خود داشته باشند تا از آن آدرس، هم امتیازگیری خوب بکنند و هم این که مناطقی که عایداتی است و مرزهای مشترک با کشورهای همسایه دارد، آن مناطق را تحت کنترل خود داشته باشند و عواید داشته باشند.»

اما، دادالله قانع، عضو شورای ولایتی فراه می‌گوید که باید برای حفظ مناطق پس گرفته شده از طالبان، تدابیر ویژه درنظر گرفته شود تا جنگجویان طالبان نتوانند دوباره آن محل‌ها را تصرف کنند: «هر منطقه و هر ساحه که تصفیه می‌شود، در آن‌جا باید نیروهای امنیتی ما یک قرارگاه قوی ایجاد کنند و یک کمربند شهری ساخته شود.»

در دو هفتۀ اخیر، شانزده ولسوالی در پنج ولایت کشور، گواه نبردهای سنگین بوده‌اند و در این میان، بخش‌هایی در این ولسوالی‌ها، میان نیروهای دولتی و طالبان دست بدست شده‌اند.

هم‌رسانی کنید