Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیروهای خارجی در ۲۰۱۷ چهارهزار بم را در افغانستان پرتاب کرده‎اند

بربنیاد آمارهای ارتش ایالات متحده امریکا، نیروهای این کشور در سال ۲۰۱۷میلادی چهارهزار بم را در بخش های گوناگون افغانستان بر مواضع طالبان و دیگر گروه های هراس افگن پرتاب کرده اند.

با این حساب، حمله های هوایی نیروهای خارجی در افغانستان، در سال ۲۰۱۷، دو برابر سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ افزایش یافته اند.

مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان، می گوید که از میان چهارهزار حمله هوایی نیروهای خارجی در افغانستان، روزانه پانزده حمله هوایی مشترک را با نیروهای دولتی افغانستان در جنوب این کشور انجام می دهند.

توماس گریسبک، رییس روابط عامۀ مأموریت پشتیبانی قاطع در این باره می گوید: «حمله های هوایی در سال ۲۰۱۷به گونۀ قابل توجهی افزایش یافتند و اساسأ علت آن اعلام راهبرد جنوب آسیا است که از سوی رییس جمهور ترمپ امضا شد؛ این راهبرد، به ما اجازه می دهد تا بدنبال طالبان و شاخۀ خراسان داعش برویم که در کجا استند. اصول دخالت ما اکنون در این جا متفاوت است زیرا بیشتر تهاجمی با همکاران افغان مان کار می کنیم.»

در همین حال، وزارت دفاع افغانستان، می گوید که نیروهای هوایی ارتش نیز با رویکرد تازه و با انجام حمله های هوایی، تلاش دارند که به گروه های هراس افگن ضربه های محکم بزنند.

همزمان با این، ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو از فرستادن سه هزار آموزگار دیگر به افغانستان خبر می دهد و می گوید که این کار را از بهر جلوگیری از مبدل شدن این کشور به پناه گاه های امن هراس افگنان جهانی، انجام می دهد: «هم پیمانان ناتو وهمکاران ما سه هزار آموزگار به مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان اضافه می کنند تا افغانستان در جلوگیری از مبدل شدن دوبارۀ این کشور به پناه گاه امن هراس افگنان جهانی کمک نمایند. افغانستان به ما آموخته است که جلوگیری بهتر از مداخله است.»

هم اکنون، بیش از بیست ولایت افغانستان ناامن استند و نزدیک به چهارده ولسوالی  دربخش های گوناگون به دست طالبان افتاده اند.

افزون بر این، به تازه گی طالبان خودشان را تا حومه های شهر فراه رسانیده اند و ولایت کندز نیز گواه درگیری ها بوده است.

نیروهای خارجی در ۲۰۱۷ چهارهزار بم را در افغانستان پرتاب کرده‎اند

مقام های ارتش ایالات متحده می گویند که نیروهای این کشور در افغانستان، در سال گذشتۀ میلادی دو برابر سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ عملیات هوایی انجام داده اند.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد آمارهای ارتش ایالات متحده امریکا، نیروهای این کشور در سال ۲۰۱۷میلادی چهارهزار بم را در بخش های گوناگون افغانستان بر مواضع طالبان و دیگر گروه های هراس افگن پرتاب کرده اند.

با این حساب، حمله های هوایی نیروهای خارجی در افغانستان، در سال ۲۰۱۷، دو برابر سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ افزایش یافته اند.

مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان، می گوید که از میان چهارهزار حمله هوایی نیروهای خارجی در افغانستان، روزانه پانزده حمله هوایی مشترک را با نیروهای دولتی افغانستان در جنوب این کشور انجام می دهند.

توماس گریسبک، رییس روابط عامۀ مأموریت پشتیبانی قاطع در این باره می گوید: «حمله های هوایی در سال ۲۰۱۷به گونۀ قابل توجهی افزایش یافتند و اساسأ علت آن اعلام راهبرد جنوب آسیا است که از سوی رییس جمهور ترمپ امضا شد؛ این راهبرد، به ما اجازه می دهد تا بدنبال طالبان و شاخۀ خراسان داعش برویم که در کجا استند. اصول دخالت ما اکنون در این جا متفاوت است زیرا بیشتر تهاجمی با همکاران افغان مان کار می کنیم.»

در همین حال، وزارت دفاع افغانستان، می گوید که نیروهای هوایی ارتش نیز با رویکرد تازه و با انجام حمله های هوایی، تلاش دارند که به گروه های هراس افگن ضربه های محکم بزنند.

همزمان با این، ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو از فرستادن سه هزار آموزگار دیگر به افغانستان خبر می دهد و می گوید که این کار را از بهر جلوگیری از مبدل شدن این کشور به پناه گاه های امن هراس افگنان جهانی، انجام می دهد: «هم پیمانان ناتو وهمکاران ما سه هزار آموزگار به مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان اضافه می کنند تا افغانستان در جلوگیری از مبدل شدن دوبارۀ این کشور به پناه گاه امن هراس افگنان جهانی کمک نمایند. افغانستان به ما آموخته است که جلوگیری بهتر از مداخله است.»

هم اکنون، بیش از بیست ولایت افغانستان ناامن استند و نزدیک به چهارده ولسوالی  دربخش های گوناگون به دست طالبان افتاده اند.

افزون بر این، به تازه گی طالبان خودشان را تا حومه های شهر فراه رسانیده اند و ولایت کندز نیز گواه درگیری ها بوده است.

هم‌رسانی کنید