Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیروهای هوایی افغان چهار چرخ‌بال «بلک‌هاک» دیگر را تسلیم شدند

ایالات متحده امریکا در دومین بخش انتقال چرخ‌بال‌های بلک‌هاک، چهار چرخ‌بال دیگر را نیز به نیروهای هوایی افغانستان سپرد.

فرمانده نیروهای هوایی امریکا در افغانستان می‌گوید که در فصل آینده جنگ طالبان با حمله‌هایی رو‌به‌رو خواهند شد که تا هنوز تجربه نکرده‌اند.

پیش از این نیز چهار چرخ‌بال بلک‌هاک به نیروهای هوایی افغانستان سپرده شده است و اکنون این نیروها هشت بلک‌هاک در اختیار دارند. 

فرمانده نیروهای هوایی امریکا در افغانستان می‌گوید که اکنون پس از ماموریت عراق و سوریه، توجه این نیروها به افغانستان بیشتر شده است.

جنرال جمز هاکر، مسوول نیروهای هوایی امریکا در افغانستان، گفت: «در عراق و سوریه ۹۸ درصد داعشیان نابود شده است و ما این‌جا در افغانستان نیروها و امکانات مان را بیشتر می‌سازیم و این کار ما را قادر خواهد ساخت که جنگ را به گونه لازم در برابر هراس افگنان به پیش ببریم.»

انتظار می‌رود که حمله‌های نیروهای هوایی افغانستان و امریکایی در فصل آینده جنگ بر مخالفان مسلح دولت بیشتر شوند.

جنرال بنچ، مسوول برنامه گذاری‌های نیروهای امریکایی در افغانستان، گفت: «پس از اعلام راهبرد تازه امریکا در باره افغانستان، ما به این مرحله رسیده‌ایم که ضربه‌هایی به دشمن وارد کنیم که تا اکنون به این گروه پیشینه نداشته است. شما گواه بودید که مرکزهای تولید مواد مخدر آنان را در چند ماه گذشته آماج قرار دادیم.»

در همین حال فرمانده عمومی نیروهای هوایی کشور از واشنگتن می‌خواهد که بر نیازمندی‌های نیروهای هوایی کشور توجه بیشتر کند.
جنرال شعیب، فرمانده نیروهای هوایی افغانستان، گفت: «مطابق پلان انکشافی در بخش اکمال نمودن چرخ‌بال‌های و طیاره‌های مدرن مانند بلک‌هاک و دیگر طیاره‌ها اقدام نموده انشاالله که ضروریات ما مرفوع خواهد شد.»

قرار است که تا چند سال آینده ایالات متحده امریکا ۱۶۰ چرخ‌بال بلک‌هاک به افغانستان کمک کند.

نیروهای هوایی افغان چهار چرخ‌بال «بلک‌هاک» دیگر را تسلیم شدند

در دومین بخش انتقال چرخ‌بال‌های بلک‌هاک به نیروهای هوایی افغانستان، چهار چرخ‌بال به این نیروها سپرده شد و اکنون نیروهای هوایی کشور هشت چرخ‌بال بلک‌هاک دارد.

تصویر بندانگشتی

ایالات متحده امریکا در دومین بخش انتقال چرخ‌بال‌های بلک‌هاک، چهار چرخ‌بال دیگر را نیز به نیروهای هوایی افغانستان سپرد.

فرمانده نیروهای هوایی امریکا در افغانستان می‌گوید که در فصل آینده جنگ طالبان با حمله‌هایی رو‌به‌رو خواهند شد که تا هنوز تجربه نکرده‌اند.

پیش از این نیز چهار چرخ‌بال بلک‌هاک به نیروهای هوایی افغانستان سپرده شده است و اکنون این نیروها هشت بلک‌هاک در اختیار دارند. 

فرمانده نیروهای هوایی امریکا در افغانستان می‌گوید که اکنون پس از ماموریت عراق و سوریه، توجه این نیروها به افغانستان بیشتر شده است.

جنرال جمز هاکر، مسوول نیروهای هوایی امریکا در افغانستان، گفت: «در عراق و سوریه ۹۸ درصد داعشیان نابود شده است و ما این‌جا در افغانستان نیروها و امکانات مان را بیشتر می‌سازیم و این کار ما را قادر خواهد ساخت که جنگ را به گونه لازم در برابر هراس افگنان به پیش ببریم.»

انتظار می‌رود که حمله‌های نیروهای هوایی افغانستان و امریکایی در فصل آینده جنگ بر مخالفان مسلح دولت بیشتر شوند.

جنرال بنچ، مسوول برنامه گذاری‌های نیروهای امریکایی در افغانستان، گفت: «پس از اعلام راهبرد تازه امریکا در باره افغانستان، ما به این مرحله رسیده‌ایم که ضربه‌هایی به دشمن وارد کنیم که تا اکنون به این گروه پیشینه نداشته است. شما گواه بودید که مرکزهای تولید مواد مخدر آنان را در چند ماه گذشته آماج قرار دادیم.»

در همین حال فرمانده عمومی نیروهای هوایی کشور از واشنگتن می‌خواهد که بر نیازمندی‌های نیروهای هوایی کشور توجه بیشتر کند.
جنرال شعیب، فرمانده نیروهای هوایی افغانستان، گفت: «مطابق پلان انکشافی در بخش اکمال نمودن چرخ‌بال‌های و طیاره‌های مدرن مانند بلک‌هاک و دیگر طیاره‌ها اقدام نموده انشاالله که ضروریات ما مرفوع خواهد شد.»

قرار است که تا چند سال آینده ایالات متحده امریکا ۱۶۰ چرخ‌بال بلک‌هاک به افغانستان کمک کند.

هم‌رسانی کنید