تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیکلسن: طالبان نسبت به نیروهای افغان دو برابر تلفات داده‎اند

جنرال جان نیکلسن، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان تلفات امسال طالبان را در مقایسه به نیروهای امنیتی افغان، دو برابر می گوید.

آقای نیکلسن در گفت وگو با طلوع نیوز می گوید که طالبان در میدان های امسال جنگ، دوبرابر بیشتر از تلفات نظامیان افغان کشته و زخمی دادند و از همین رو راه اندازی یک رشته حمله های انتحاری را در شهرها، آغاز کرده اند. اما، طالبان این ادعا را نپذیرفته اند.

وی می افزاید: «این یک تلاش عمدی از سوی دشمن است تا با این گونه حمله ها، حضور شان در پایان سال نشان بدهند. بنابر این، پس از آن که دشمنان در چندین میدان در سراسر کشور (افغانستان) شکست خوردند و تلفاتی دو برابری را در مقایسه به نیروهای دولتی افغان متقبل شدند، گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند تا یک رشته حمله های انتحاری را در ماه اکتوبر برای اثبات حضور شان راه اندازی نمایند. با این حمله ها کدام بخشی تازه را نگرفتند، هرچند به شماری از نیروهای دولتی تلفات وارد کردند، اما بیشتر جان غیرنظامیان را گرفتند.»

درهمین حال، وزیردفاع ایالات متحده یک باردیگر پذیرفتن قانون اساسی افغانستان را پیش شرط پیوستن طالبان به روند صلح می داند.

جیمز متیس می گوید: «آشتی باید به رهبری افغان ها باشد و دریچه گفت وگوها به طالبان باز باشد که در صورتی که بخواهند کشتار را  متوقف سازند و بربنیاد قانون اساسی افغانستان، زنده گی کنند.»

از سویی دیگر، جنرال جان نیکلسن می پذیرد که با وجود هشدارهای واشنگتن به پاکستان از بهر پناه دادن به هراس افگنان، تاکنون رفتار اسلام آباد تغییر نکرده است.

وی در این باره تصریح می کند: «شما از بیانیه های رییس جمهور و رهبری امریکا می توانید دریابید که پاکستانی ها نیاز دارند تا با ما برضد این گروه های هراس افگن که صلح را در افغانستان برهم می زنند، کار کنند.»

این در حالی است که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، هنگام اعلام استراتیژی تازه اش در بارۀ جنوب آسیا و افغانستان به صورت واضح پاکستان را پناه دادن رهبران طالبان و شبکه حقانی متهم ساخت و هشدار داد که روابط این کشور با ایالات متحده مشروط برنابود شدن این پناه گاه ها استند، اما اسلام آباد پشتیبانی از هراس افگنان را رد کرده است.

نیکلسن: طالبان نسبت به نیروهای افغان دو برابر تلفات داده‎اند

فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، رو آوری طالبان را به حمله های انتحاری شکست آنان در میدان های جنگ می داند و می گوید که این گروه برای اثبات حضورش، دست به یک رشته حمله های انتحاری زده است که این حمله ها هیچ هدفی راهبردی طالبان را برآورده نکرده اند.

تصویر بندانگشتی

جنرال جان نیکلسن، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان تلفات امسال طالبان را در مقایسه به نیروهای امنیتی افغان، دو برابر می گوید.

آقای نیکلسن در گفت وگو با طلوع نیوز می گوید که طالبان در میدان های امسال جنگ، دوبرابر بیشتر از تلفات نظامیان افغان کشته و زخمی دادند و از همین رو راه اندازی یک رشته حمله های انتحاری را در شهرها، آغاز کرده اند. اما، طالبان این ادعا را نپذیرفته اند.

وی می افزاید: «این یک تلاش عمدی از سوی دشمن است تا با این گونه حمله ها، حضور شان در پایان سال نشان بدهند. بنابر این، پس از آن که دشمنان در چندین میدان در سراسر کشور (افغانستان) شکست خوردند و تلفاتی دو برابری را در مقایسه به نیروهای دولتی افغان متقبل شدند، گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند تا یک رشته حمله های انتحاری را در ماه اکتوبر برای اثبات حضور شان راه اندازی نمایند. با این حمله ها کدام بخشی تازه را نگرفتند، هرچند به شماری از نیروهای دولتی تلفات وارد کردند، اما بیشتر جان غیرنظامیان را گرفتند.»

درهمین حال، وزیردفاع ایالات متحده یک باردیگر پذیرفتن قانون اساسی افغانستان را پیش شرط پیوستن طالبان به روند صلح می داند.

جیمز متیس می گوید: «آشتی باید به رهبری افغان ها باشد و دریچه گفت وگوها به طالبان باز باشد که در صورتی که بخواهند کشتار را  متوقف سازند و بربنیاد قانون اساسی افغانستان، زنده گی کنند.»

از سویی دیگر، جنرال جان نیکلسن می پذیرد که با وجود هشدارهای واشنگتن به پاکستان از بهر پناه دادن به هراس افگنان، تاکنون رفتار اسلام آباد تغییر نکرده است.

وی در این باره تصریح می کند: «شما از بیانیه های رییس جمهور و رهبری امریکا می توانید دریابید که پاکستانی ها نیاز دارند تا با ما برضد این گروه های هراس افگن که صلح را در افغانستان برهم می زنند، کار کنند.»

این در حالی است که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، هنگام اعلام استراتیژی تازه اش در بارۀ جنوب آسیا و افغانستان به صورت واضح پاکستان را پناه دادن رهبران طالبان و شبکه حقانی متهم ساخت و هشدار داد که روابط این کشور با ایالات متحده مشروط برنابود شدن این پناه گاه ها استند، اما اسلام آباد پشتیبانی از هراس افگنان را رد کرده است.

هم‌رسانی کنید