Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نی: رسانه‏‌های چاپی از پرداخت مالیات معاف شوند

نهاد پشتیبان رسانه‎های آزاد (نی) وضع مالیه بر رسانه‎های چاپی را خلاف قانون می‎داند و از حکومت می‎‎خواهد که رسانه‎های چاپی را از پرداخت مالیات معاف سازد.

این نهاد می ‏گوید که از سال ۱۳۹۰بدینسو، نزدیک به ۲۰۰رسانه از بهر مشکلات مالی درکشور بسته شده اند، که از این میان، چهار تلویزیون، ده رادیو و بقیه رسانه های چاپی و آژانس‏های خبری بوده اند

مجیب خلوتگر، رییس اجراییه نی در این باره گفت: «شاهد تهدید خبرنگاران بودیم؛ درحدی که یکی از خبرنگاران به خاطر تهدید کشور را ترک کردند و به هندوستان رفتند، از ولایت هلمند. پنج مسله تهدید در شمال افغانستان، تنها در یک ولایت داشتیم.»

هم‎زمان با این، این نهاد از افزایش تهدیدها در برابرخبرنگاران درکشور نیز نگران است. داده های این نهاد نشان می‎دهند که تنها در شمال کشور، چهار روی‎داد خشونت آمیز و تهدید در برابرخبرنگاران ثبت شده اند.

اما، نجیب دانش، سرپرست دفتر سخن‎‏گوی وزارت داخله از هم‎کاری این نهاد با خبرنگاران سخن می‎زند. وی می‎گوید: «تأمین امنیت خبرنگاران و ژورنالستان در سر تاسر افغانستان مسؤولیت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است و ما آن چه را در توان داریم، برای تأمین امنیت خبرنگاران تلاش می‎کنیم.»

این در حالی است که به گفتۀ برخی از شهروندان کشور، روز شنبه، شبکه‏های اجتماعی در شمال کشور و هم چنان در هنگام سفر رییس جمهور به هرات، از دسترس خارج شده بود.

نی: رسانه‏‌های چاپی از پرداخت مالیات معاف شوند

نی، می‏‎گوید برعلاوه مشکلات مالی، رسانه ‏ها و خبرنگاران با تهدید امنیتی و نیز محدودیت دسترسی به اطلاعات نیز مواجه اند که باید حکومت در این موارد اقدام کند.

تصویر بندانگشتی

نهاد پشتیبان رسانه‎های آزاد (نی) وضع مالیه بر رسانه‎های چاپی را خلاف قانون می‎داند و از حکومت می‎‎خواهد که رسانه‎های چاپی را از پرداخت مالیات معاف سازد.

این نهاد می ‏گوید که از سال ۱۳۹۰بدینسو، نزدیک به ۲۰۰رسانه از بهر مشکلات مالی درکشور بسته شده اند، که از این میان، چهار تلویزیون، ده رادیو و بقیه رسانه های چاپی و آژانس‏های خبری بوده اند

مجیب خلوتگر، رییس اجراییه نی در این باره گفت: «شاهد تهدید خبرنگاران بودیم؛ درحدی که یکی از خبرنگاران به خاطر تهدید کشور را ترک کردند و به هندوستان رفتند، از ولایت هلمند. پنج مسله تهدید در شمال افغانستان، تنها در یک ولایت داشتیم.»

هم‎زمان با این، این نهاد از افزایش تهدیدها در برابرخبرنگاران درکشور نیز نگران است. داده های این نهاد نشان می‎دهند که تنها در شمال کشور، چهار روی‎داد خشونت آمیز و تهدید در برابرخبرنگاران ثبت شده اند.

اما، نجیب دانش، سرپرست دفتر سخن‎‏گوی وزارت داخله از هم‎کاری این نهاد با خبرنگاران سخن می‎زند. وی می‎گوید: «تأمین امنیت خبرنگاران و ژورنالستان در سر تاسر افغانستان مسؤولیت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است و ما آن چه را در توان داریم، برای تأمین امنیت خبرنگاران تلاش می‎کنیم.»

این در حالی است که به گفتۀ برخی از شهروندان کشور، روز شنبه، شبکه‏های اجتماعی در شمال کشور و هم چنان در هنگام سفر رییس جمهور به هرات، از دسترس خارج شده بود.

هم‌رسانی کنید