Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار کمیسیون مالی مجلس ازمعرفی شدن همایون قیومی به لوی سارنوالی

کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان در نشست امروز (یک‌شنبه، ۱۷قوس) آن‌چه را که دست‌کاری‌های غیرقانونی در بودجه و دریافت هزینه‌های نامحدود سفرهای همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور بلند پایۀ رییس‌جمهور غنی گفته می‌شوند، به بحث گرفت.

اعضای این کمیسیون، هشدار دادند که اگر آقای قیومی دربارۀ این موارد توضیحات قناعت بخش ندهد، کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس اورا به لوی سارنوالی معرفی خواهد کرد.

سرپرست وزارت مالیه، قرار است در نشست روز چهارشنبۀ کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس دربارۀ این موارد توضیحات بدهد.

ظاهر سالنگی، عضو کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «مایۀ نگرانی ما است؛ در شرایطی‌که ما با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌‎کنیم برای یک کسی چک سفید داده می‌شود.»
محمد میرزا کتوازی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز اظهار داشت: «پول‌های گزافی که به مصرف رسیده‌است به تمام مردم معلوم شود که به چه هدف مصرف شده‎است و بعدأ آن چیزی‌که خلاف قانون باشد، یگانه گزینه‌یی که پارلمان دارد، مجبور وزیر مالیه را به سارنوالی معرفی کند.»

سندی که به طلوع‌نیوز رسیده، نشان می‌دهد که همایون قیومی در حدود پانزده روز پیش برای سفرهای بیرونی‌اش خواستار اجازۀ همیشه‌گی با هزینۀ نامحدود شده‌است و این درخواست نیز پذیرفته شده‌است.

دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گوید که پاسخ نگفتن به عملکرد‌های «غیرقانونی» شفافیت را زیر پرسش خواهد برد.
محمد اکرام افضلی، رییس این دیده‌بان گفت: «عدم پاسخ‌گویی ریاست‌جمهوری در مورد مصارف بیرون از بودجه خلاف قانون است و این نشان دهندۀ این است که حکومت حاضر به شفافیت و پاسخ‌گویی به مردم نیست.»

اما، ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که حاضر است تا به این عملکردها پاسخ دهد.

دواخان مینه پال، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری اظهار داشت: «تمام سفرها ... رسمی است و از تمام سفرهای رسمی خود، وقت به وقت به رییس‌جمهور گزارش می‌دهد.»

پیش از این نیز در پی نشر یک گزارش طلوع‌نیوز مبنی‌بر دریافت حقوق ۲۵۰هزار دالری همایون قیومی از انستیتوت «موثریت دولت‌ها» و عمل‌کردهای غیرشفاف این نهاد در حکومت افغانستان، کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، او را به لوی سارنوالی معرفی کرده‌ بود.

هشدار کمیسیون مالی مجلس ازمعرفی شدن همایون قیومی به لوی سارنوالی

سرپرست وزارت مالیه، قرار است در نشست روز چهارشنبۀ کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس دربارۀ این موارد توضیحات بدهد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان در نشست امروز (یک‌شنبه، ۱۷قوس) آن‌چه را که دست‌کاری‌های غیرقانونی در بودجه و دریافت هزینه‌های نامحدود سفرهای همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور بلند پایۀ رییس‌جمهور غنی گفته می‌شوند، به بحث گرفت.

اعضای این کمیسیون، هشدار دادند که اگر آقای قیومی دربارۀ این موارد توضیحات قناعت بخش ندهد، کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس اورا به لوی سارنوالی معرفی خواهد کرد.

سرپرست وزارت مالیه، قرار است در نشست روز چهارشنبۀ کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس دربارۀ این موارد توضیحات بدهد.

ظاهر سالنگی، عضو کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «مایۀ نگرانی ما است؛ در شرایطی‌که ما با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌‎کنیم برای یک کسی چک سفید داده می‌شود.»
محمد میرزا کتوازی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز اظهار داشت: «پول‌های گزافی که به مصرف رسیده‌است به تمام مردم معلوم شود که به چه هدف مصرف شده‎است و بعدأ آن چیزی‌که خلاف قانون باشد، یگانه گزینه‌یی که پارلمان دارد، مجبور وزیر مالیه را به سارنوالی معرفی کند.»

سندی که به طلوع‌نیوز رسیده، نشان می‌دهد که همایون قیومی در حدود پانزده روز پیش برای سفرهای بیرونی‌اش خواستار اجازۀ همیشه‌گی با هزینۀ نامحدود شده‌است و این درخواست نیز پذیرفته شده‌است.

دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گوید که پاسخ نگفتن به عملکرد‌های «غیرقانونی» شفافیت را زیر پرسش خواهد برد.
محمد اکرام افضلی، رییس این دیده‌بان گفت: «عدم پاسخ‌گویی ریاست‌جمهوری در مورد مصارف بیرون از بودجه خلاف قانون است و این نشان دهندۀ این است که حکومت حاضر به شفافیت و پاسخ‌گویی به مردم نیست.»

اما، ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که حاضر است تا به این عملکردها پاسخ دهد.

دواخان مینه پال، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری اظهار داشت: «تمام سفرها ... رسمی است و از تمام سفرهای رسمی خود، وقت به وقت به رییس‌جمهور گزارش می‌دهد.»

پیش از این نیز در پی نشر یک گزارش طلوع‌نیوز مبنی‌بر دریافت حقوق ۲۵۰هزار دالری همایون قیومی از انستیتوت «موثریت دولت‌ها» و عمل‌کردهای غیرشفاف این نهاد در حکومت افغانستان، کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، او را به لوی سارنوالی معرفی کرده‌ بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره