Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هفتمین نشست بین‌المللی گفتگوهای امنیتی هرات آغاز شد

هفتمین نشست بین‌المللی گفتگوهای امنیتی در شهر هرات امروز جمعه آغاز شد. در این نشست درباره چگونگی رسیدن به امنیت در افغانستان و منطقه بحث می‌شود.

عصمت‌الله ارگاشیف، نماینده ویژه رییس جمهور از بیکستان برای افغانستان، در مراسم ا فتتاحیه این نشست گفت که ازبیکستان می‌خواهد از طریق خط آهن افغانستان با ازبیکستان و کشورهای دیگر منطقه وصل شود تا زمینه کار برای جوانان پیدا شود و با این کار با یکی از عوامل نا امنی مبارزه شود.

او گفت که ازبیکستان در بخش فراهم سازی زمینه آموزش و تحصیلات نیز کمک خواهد کرد.

به گفتۀ او، ازبیکستان تلاش خواهد کرد تا ارزش سالانه بازرگانی میان افغانستان و ازبیکستان به یک میلیارد دالر افزایش یابد.  

شمار دیگری از سخنرانان نیز بر هماهنگی هرچه بیشتر میان کشورها برای رسیدن به صلح در افغانستان و منطقه تأکید کردند. 

هفتمین نشست بین‌المللی گفتگوهای امنیتی هرات آغاز شد

در این نشست نماینده ازبیکستان گفت که این کشور افغانستان را در بخش‌های گوناگون مانند بازرگانی، صلح و تحصیلات عالی، با افغانستان همکاری خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

هفتمین نشست بین‌المللی گفتگوهای امنیتی در شهر هرات امروز جمعه آغاز شد. در این نشست درباره چگونگی رسیدن به امنیت در افغانستان و منطقه بحث می‌شود.

عصمت‌الله ارگاشیف، نماینده ویژه رییس جمهور از بیکستان برای افغانستان، در مراسم ا فتتاحیه این نشست گفت که ازبیکستان می‌خواهد از طریق خط آهن افغانستان با ازبیکستان و کشورهای دیگر منطقه وصل شود تا زمینه کار برای جوانان پیدا شود و با این کار با یکی از عوامل نا امنی مبارزه شود.

او گفت که ازبیکستان در بخش فراهم سازی زمینه آموزش و تحصیلات نیز کمک خواهد کرد.

به گفتۀ او، ازبیکستان تلاش خواهد کرد تا ارزش سالانه بازرگانی میان افغانستان و ازبیکستان به یک میلیارد دالر افزایش یابد.  

شمار دیگری از سخنرانان نیز بر هماهنگی هرچه بیشتر میان کشورها برای رسیدن به صلح در افغانستان و منطقه تأکید کردند. 

هم‌رسانی کنید