تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

والی تخار: هفت ولسوالی تخار با تهدید روبه‌رو استند

عبدالحق شفق، والی تخار می‌گوید که طالبان از ماه جوزای امسال، در کوشش بوده‌اند تا بر مرکز این ولایت حمله کنند.

آقای شفق در گفت‌وگویی با طلوع‌نیوز، از روبه‌رو بودن هفت ولسوالی تخار با تهدیدها یاد می‌کند؛ اما می‌افزاید که این گروه، اکنون بیشتر بر حمله‌های شان بر ولسوالی اشکمش تمرکز کرده‌اند.

والی تخار، می‌پذیرد که ازبهر رویارویی با این حمله‌های طالبان، نیروی کافی در این ولایت وجود ندارد: «از هژده جوزا، آنان یک حمله گسترده را از پنج جبهه علیه ما آغاز کردند. عمدتاً هدف شان هم، آن طوری که بازار تبلیغات جنگ سرد راه انداخته بودند، می‌گفتند ما مرکز این ولایت را می‌گیریم.»

در حالی که دربارۀ چگونگی حمله‌های اخیر طالبان بر بخش‌های گوناگون تخار، باورهای گوناگونی وجود دارند، والی تخار یکی از علت‌های رو آوردن طالبان را به این ولایت، دسترسی به منابع مالی از جمله تسلط بر بندر تجارتی آی خانم می‌داند. بندری‌که در ولسوالی دشت قلعه تخار است و بخشی از مرز میان افغانستان و تاجیکستان را می‌سازد.

عبدالحق شفق افزود: «می‌بینند که هم در اینجا استحکامات دفاعی‌اش ضعیف است، هم نامش بندر است، هم ما می‌توانیم حداقل همین محصولی که حکومت از واردات سمنت کشور همسایه ما می‌گیرد، ما بگیریم و هم «بوق و کرنا» بکنیم در دنیا که ما توانستیم یک بندر را، یک بندر سرحدی را از پیش حکومت بگیریم.»

در همین حال، ولسوالی اشکمش تخار که در روزهای اخیر، پُر خشونت بوده‌است، شنبه شب نیز گواه نبردهای سنگینی بود. ولسوالی‌یی‌که در هفتاد کیلومتری شهر تالقان مرکز تخار واقع شده‌است و با ولایت‌های کندز و بغلان همسایه است.

وزارت دفاع ملی، بر افزایش نیروها و عملیات‌های ارتش در تخار تأکید می‌ورزد.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «وزارت دفاع ملی، به وضعیت ولایت تخار، توجه جدی دارد. نیروهای بیشتر به این ولایت فرستاده می‌شود و عملیات‌های بیشتر راه اندازی خواهند شد.»

درقد، خواجه بهاءالدین، ینگی قلعه، چاه آب، دشت قلعه و خواجه شاه، از ولسوالی‌های دیگر تخار استند که در ماه‌های اخیر گواه جنگ‌هایی بوده‌اند.

والی تخار: هفت ولسوالی تخار با تهدید روبه‌رو استند

والی تخار، می‌پذیرد که ازبهر رویارویی با حمله‌های طالبان، نیروی کافی در این ولایت وجود ندارد.

تصویر بندانگشتی

عبدالحق شفق، والی تخار می‌گوید که طالبان از ماه جوزای امسال، در کوشش بوده‌اند تا بر مرکز این ولایت حمله کنند.

آقای شفق در گفت‌وگویی با طلوع‌نیوز، از روبه‌رو بودن هفت ولسوالی تخار با تهدیدها یاد می‌کند؛ اما می‌افزاید که این گروه، اکنون بیشتر بر حمله‌های شان بر ولسوالی اشکمش تمرکز کرده‌اند.

والی تخار، می‌پذیرد که ازبهر رویارویی با این حمله‌های طالبان، نیروی کافی در این ولایت وجود ندارد: «از هژده جوزا، آنان یک حمله گسترده را از پنج جبهه علیه ما آغاز کردند. عمدتاً هدف شان هم، آن طوری که بازار تبلیغات جنگ سرد راه انداخته بودند، می‌گفتند ما مرکز این ولایت را می‌گیریم.»

در حالی که دربارۀ چگونگی حمله‌های اخیر طالبان بر بخش‌های گوناگون تخار، باورهای گوناگونی وجود دارند، والی تخار یکی از علت‌های رو آوردن طالبان را به این ولایت، دسترسی به منابع مالی از جمله تسلط بر بندر تجارتی آی خانم می‌داند. بندری‌که در ولسوالی دشت قلعه تخار است و بخشی از مرز میان افغانستان و تاجیکستان را می‌سازد.

عبدالحق شفق افزود: «می‌بینند که هم در اینجا استحکامات دفاعی‌اش ضعیف است، هم نامش بندر است، هم ما می‌توانیم حداقل همین محصولی که حکومت از واردات سمنت کشور همسایه ما می‌گیرد، ما بگیریم و هم «بوق و کرنا» بکنیم در دنیا که ما توانستیم یک بندر را، یک بندر سرحدی را از پیش حکومت بگیریم.»

در همین حال، ولسوالی اشکمش تخار که در روزهای اخیر، پُر خشونت بوده‌است، شنبه شب نیز گواه نبردهای سنگینی بود. ولسوالی‌یی‌که در هفتاد کیلومتری شهر تالقان مرکز تخار واقع شده‌است و با ولایت‌های کندز و بغلان همسایه است.

وزارت دفاع ملی، بر افزایش نیروها و عملیات‌های ارتش در تخار تأکید می‌ورزد.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «وزارت دفاع ملی، به وضعیت ولایت تخار، توجه جدی دارد. نیروهای بیشتر به این ولایت فرستاده می‌شود و عملیات‌های بیشتر راه اندازی خواهند شد.»

درقد، خواجه بهاءالدین، ینگی قلعه، چاه آب، دشت قلعه و خواجه شاه، از ولسوالی‌های دیگر تخار استند که در ماه‌های اخیر گواه جنگ‌هایی بوده‌اند.

هم‌رسانی کنید