تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش‌های متفاوت در مورد استقلال سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور

در صدمین سالروز آزادی کشور شماری به این باور استند که تاکنون افغانستان آزادی و استقلال سیاسی، نظامی و اقتصادی نداشته است.

شماری از سیاستگران کشور می‌گویند که تصمیم‌های بزرگ کشور را بیرونی‌ها می‌گیرند به همین علت ما نمی توانیم ادعا داشتن آزادی و استقلال را نمایم. 

در این میان شماری از چهرها سیاسی و حتا نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری کشور اشغال شده میدانند. 

ازسوی دیگر طالبان دراعلامیه به مناسبت سالروز استقلال کشور می‌گویند که نیروهای خارجی درحال بیرون شدن ازافغانستان استند وپس ازآن به گفته طالبان این کشور به استقلال کامل خواهد رسید.

با آن که حکومت افغانستان صدمین سالروز آزادی واستقلال کشوررا متفاوت ازسال‌های گذشته جشن گرفت اما  شماری از سیاست گران کشور در باره داشتن استقلال و آزادی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. 

از این میان شماری از سیاست گران و نیز نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان را اشغال شده می دانند.  

گلبدین حکمتیار- نامزد انتخابات ریاست جمهوری دو روز قبل در جریان یک گردهمایی گفت:« ما امروز نه آزادی داریم نه استقلال داریم و نه حاکمیت ملی.»

سید اکبرآغا- فرمانده پیشین طالبان گفت:«با امریکاییان خبر بیرون شدن شان جریان دارد حضور این‌ها استقلال ما را زیرسوال برده است.»

اما شمار دیگر به این باور استند که در شرایط کنونی تمامی کشورهای با همدیگر وابسته‌گی‌های دارند و آزادی مطلق در هیچ کشوری وجود ندارد. 

عبدالحفیظ منصور- عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی گفت:«آنچه که درمناسبات کشورها وجود دارد وابسته‌گی متقابل است نه آزادی و استقلال متطلق، به گونه مثال همان گونه که به سرباز و پول امریکا در حال حاضر افغانستان نیازمند است امریکا به امنیت افغانستان محتاج است.»

اما برخی دیگری از سیاست گران از داشتن وابسته‌گی‌ها میان کشورهای جهان تعریف دیگری دارند.

احمد سعیدی- استاد دانشگاه گفت:«وابسته‌گی سیاسی که دیگران در غیاب ما تصمیم می گیرند بدون مشوره این وابسته گی سیاسی نیست این یک نوع برده‌گی و مذدوری است.»

آگاهان اقتصادی نیز به علت وجود مشکلات در قسمت زیربناهای اقتصادی، افغانستان را وابسته به کشورهای دیگر میدانند. 

خان جان الکوزی- سرپرست اتاق تجارت و صنایع گفت:«تا هنوز هم ما به همان سطح نرسیدیم، زیربنا وجود ندارند حرکت وجود ندارند، نظر وجود دارد تیوری وجود دارد اما قسمی که لازم است همان پلان های امان الله خان که باید عملی شود و به او طرف ما بریم تا هنوزهم ما مشکل داریم.»

 با این هم شماری از شهروندان کشور ونیز مقام‌های دولتی از صدمین سال روز آزادی کشور در مرکز و ولایت‌ها به گونه‌های مختلف تجلیل کردند.

جوانان شاید نخستین کسانی بودند که در شرق کابل با  کاروان های موترهای تزیین شده با پرچم کشور و تصویرهای شاه امان الله گشت زنی را در داخل شهر آغاز کردند و صدمین سالروز آزادی کشور را جشن گرفتند.

هیبت الله زازی- باشنده کابل گفت:«به یک صد سال آزادی کشور ما افتخار می کنم و این که این افتخار را به ما مانده از غازی امان الله خان سپاس گذاریم.»

صدیق زازی- باشنده کابل گفت:«همه مردم به این روز و این آزادی خوش حالی می کنند و به آن افتخار می کنند.»

دولت خان احمدزی  باشنده کابل گفت:«این جوانان این دورهمی و گشت زنی را از بهر خوشی صدمین سالروز آزادی کشور راه انداخته اند و این خوشی از بزرگان برای ما مانده است.»

عزیز الرحمن- باشنده کنر گفت:«برای ما همین یک آزادی است که می توانیم در فضای آزاد زنده گی کنیم.»

اما برای کسانی چون فضل الله که کارگر است وازبهر دریافت کار ازجلال آباد به کابل آمده است درباره روز آزادی چیزی نمی داند.

کلپ  فضل الله کارگر ،باشنده کابل گفت گفت:«پس از چکر به این جا آمدم. پیاده آمدم بودم خسته شده بودم اینجا نشستیم جایی زیبا و سرد است.»

حکومت آماده‌گی را برای برگزاری یک صدمین سال روز آزادی افغانستان را از هفته ها پیش آغاز گرده بود و برای این جشن سه صدو هشتاد و سه میلیون افغانی هزینه کرد.اما رویداد خونین دوشب پیش درکابل ظاهرن بسیاری ازبرنامه های حکومت را برهم زد.

واکنش‌های متفاوت در مورد استقلال سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور

با آن که حکومت افغانستان صدمین سالروز آزادی واستقلال کشوررا متفاوت ازسال‌های گذشته جشن گرفت اما  شماری از سیاست گران کشور در باره داشتن استقلال و آزادی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. 

Thumbnail

در صدمین سالروز آزادی کشور شماری به این باور استند که تاکنون افغانستان آزادی و استقلال سیاسی، نظامی و اقتصادی نداشته است.

شماری از سیاستگران کشور می‌گویند که تصمیم‌های بزرگ کشور را بیرونی‌ها می‌گیرند به همین علت ما نمی توانیم ادعا داشتن آزادی و استقلال را نمایم. 

در این میان شماری از چهرها سیاسی و حتا نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری کشور اشغال شده میدانند. 

ازسوی دیگر طالبان دراعلامیه به مناسبت سالروز استقلال کشور می‌گویند که نیروهای خارجی درحال بیرون شدن ازافغانستان استند وپس ازآن به گفته طالبان این کشور به استقلال کامل خواهد رسید.

با آن که حکومت افغانستان صدمین سالروز آزادی واستقلال کشوررا متفاوت ازسال‌های گذشته جشن گرفت اما  شماری از سیاست گران کشور در باره داشتن استقلال و آزادی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. 

از این میان شماری از سیاست گران و نیز نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان را اشغال شده می دانند.  

گلبدین حکمتیار- نامزد انتخابات ریاست جمهوری دو روز قبل در جریان یک گردهمایی گفت:« ما امروز نه آزادی داریم نه استقلال داریم و نه حاکمیت ملی.»

سید اکبرآغا- فرمانده پیشین طالبان گفت:«با امریکاییان خبر بیرون شدن شان جریان دارد حضور این‌ها استقلال ما را زیرسوال برده است.»

اما شمار دیگر به این باور استند که در شرایط کنونی تمامی کشورهای با همدیگر وابسته‌گی‌های دارند و آزادی مطلق در هیچ کشوری وجود ندارد. 

عبدالحفیظ منصور- عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی گفت:«آنچه که درمناسبات کشورها وجود دارد وابسته‌گی متقابل است نه آزادی و استقلال متطلق، به گونه مثال همان گونه که به سرباز و پول امریکا در حال حاضر افغانستان نیازمند است امریکا به امنیت افغانستان محتاج است.»

اما برخی دیگری از سیاست گران از داشتن وابسته‌گی‌ها میان کشورهای جهان تعریف دیگری دارند.

احمد سعیدی- استاد دانشگاه گفت:«وابسته‌گی سیاسی که دیگران در غیاب ما تصمیم می گیرند بدون مشوره این وابسته گی سیاسی نیست این یک نوع برده‌گی و مذدوری است.»

آگاهان اقتصادی نیز به علت وجود مشکلات در قسمت زیربناهای اقتصادی، افغانستان را وابسته به کشورهای دیگر میدانند. 

خان جان الکوزی- سرپرست اتاق تجارت و صنایع گفت:«تا هنوز هم ما به همان سطح نرسیدیم، زیربنا وجود ندارند حرکت وجود ندارند، نظر وجود دارد تیوری وجود دارد اما قسمی که لازم است همان پلان های امان الله خان که باید عملی شود و به او طرف ما بریم تا هنوزهم ما مشکل داریم.»

 با این هم شماری از شهروندان کشور ونیز مقام‌های دولتی از صدمین سال روز آزادی کشور در مرکز و ولایت‌ها به گونه‌های مختلف تجلیل کردند.

جوانان شاید نخستین کسانی بودند که در شرق کابل با  کاروان های موترهای تزیین شده با پرچم کشور و تصویرهای شاه امان الله گشت زنی را در داخل شهر آغاز کردند و صدمین سالروز آزادی کشور را جشن گرفتند.

هیبت الله زازی- باشنده کابل گفت:«به یک صد سال آزادی کشور ما افتخار می کنم و این که این افتخار را به ما مانده از غازی امان الله خان سپاس گذاریم.»

صدیق زازی- باشنده کابل گفت:«همه مردم به این روز و این آزادی خوش حالی می کنند و به آن افتخار می کنند.»

دولت خان احمدزی  باشنده کابل گفت:«این جوانان این دورهمی و گشت زنی را از بهر خوشی صدمین سالروز آزادی کشور راه انداخته اند و این خوشی از بزرگان برای ما مانده است.»

عزیز الرحمن- باشنده کنر گفت:«برای ما همین یک آزادی است که می توانیم در فضای آزاد زنده گی کنیم.»

اما برای کسانی چون فضل الله که کارگر است وازبهر دریافت کار ازجلال آباد به کابل آمده است درباره روز آزادی چیزی نمی داند.

کلپ  فضل الله کارگر ،باشنده کابل گفت گفت:«پس از چکر به این جا آمدم. پیاده آمدم بودم خسته شده بودم اینجا نشستیم جایی زیبا و سرد است.»

حکومت آماده‌گی را برای برگزاری یک صدمین سال روز آزادی افغانستان را از هفته ها پیش آغاز گرده بود و برای این جشن سه صدو هشتاد و سه میلیون افغانی هزینه کرد.اما رویداد خونین دوشب پیش درکابل ظاهرن بسیاری ازبرنامه های حکومت را برهم زد.

هم‌رسانی کنید