تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش‌ها به درگذشت شاعر و نویسندۀ شهیر کشور، سلیمان لایق

سلیمان لایق از شاعران وسیاستگران شناخته شده کشور که به ویروس کرونا نیز دچار شده بود، به اثر زخم‌هایی که از یک رویداد انتحاری در کابل برداشته بود، در آلمان در گذشت.

خانواده آقای لایق تایید می‌کنند که او برای انجام چند جراحی کوچک و بزرگ ابتدا به هند و سپس به المان منتقل شده بود. 

قرار است که تا یک هفته دیگر پیکر آقای لایق برای به خاک سپاری به کابل منتقل شود.

سلیمان لایق دوازده مجموعه شعری به زبان های پشتو و دری و یک رمان منظوم چاپ نشده دارد که بیش از چهل سال روی آن کار کرده بود.

سلیمان لایق در رویداد انتحاری یازده ماه پیش در شش درک کابل طرف راست بدنش از سرتا پا جراحت شدید برداشت و یک انگشت دست چپ وی نیز قطع گردید.

خانواده سیلمان لایق می‌گوید که امکانات شفاخانه امنیت برای درمان وی بسنده نبود و او سرانجام بعد از یک ماه به هند منتقل شد و سپس برای انجام چندین جراحی خرد و بزرگ از هند به المان انتقال یافت.

رزاق احمدزی، خواهر زاده سلیمان لایق گفته است:«با توجه به ویروسی که از هند باخود برده بود و امکان ازی ره از دید طبابت مشکل می ساخت.»

سلیمان لایق که در یک خانواده مذهبی به جهان آمده بود، بعدها به سیاست رو آورد و از بنیاد گذاران حزب دموکراتیک خلق بود. او از بنیادگذاران اکادمی علوم نیز شناخته می شود.
 
وی همزمان با فعالیت سیاسی و حزبی، به زبان های فارسی و پشتو شعر می نوشت. 

احمد سعیدی، از علاقمندان اشعار سلیمان لایق گفت:«در اندیشه‌های حزب دموکراتیک خلق افغانستان شخصیت میانه روی بود.»

آقای لایق کودکیش را در شرن پکتیکا، نوجوانی را در پلخمری و جوانی را در کابل سپری کرد. با سقوط حکومت داکتر نجیب الله به آلمان رفت و با سقوط رژیم طالبان دوباره به کابل برگشت.

شاعران وسیاستگران می گویند که سلیمان لایق تنها در افغانستان نی بل در بیرون از کشور نیز شناخته شده بود.

افراسیاب ختک، شاعر و سیاستگر در بارۀ آقای لایق گفت:«شهرت و شناخت وی تنها در افغانستان محدود نمی شود، شهرت وی در تمامی منطقه، آسیای مرکزی، هند و پاکستان نیز زبان است.» 

سلیمان لایق دوازده مجموعه شعری به زبان‌های فارسی و پشتو دارد و رمان منظومی به نام "مردی از کوهستان" را در درازای چهل سال نوشته است که هنوز چاپ نشده است.

از او دو دختر و دو پسر بر جا مانده اند که در آلمان زنده‌گی می کنند. 

واکنش‌ها به درگذشت شاعر و نویسندۀ شهیر کشور، سلیمان لایق

سلیمان لایق که در یک خانواده مذهبی به جهان آمده بود، بعدها به سیاست رو آورد و از بنیاد گذاران حزب دموکراتیک خلق بود. او از بنیادگذاران اکادمی علوم نیز شناخته می شود.

Thumbnail

سلیمان لایق از شاعران وسیاستگران شناخته شده کشور که به ویروس کرونا نیز دچار شده بود، به اثر زخم‌هایی که از یک رویداد انتحاری در کابل برداشته بود، در آلمان در گذشت.

خانواده آقای لایق تایید می‌کنند که او برای انجام چند جراحی کوچک و بزرگ ابتدا به هند و سپس به المان منتقل شده بود. 

قرار است که تا یک هفته دیگر پیکر آقای لایق برای به خاک سپاری به کابل منتقل شود.

سلیمان لایق دوازده مجموعه شعری به زبان های پشتو و دری و یک رمان منظوم چاپ نشده دارد که بیش از چهل سال روی آن کار کرده بود.

سلیمان لایق در رویداد انتحاری یازده ماه پیش در شش درک کابل طرف راست بدنش از سرتا پا جراحت شدید برداشت و یک انگشت دست چپ وی نیز قطع گردید.

خانواده سیلمان لایق می‌گوید که امکانات شفاخانه امنیت برای درمان وی بسنده نبود و او سرانجام بعد از یک ماه به هند منتقل شد و سپس برای انجام چندین جراحی خرد و بزرگ از هند به المان انتقال یافت.

رزاق احمدزی، خواهر زاده سلیمان لایق گفته است:«با توجه به ویروسی که از هند باخود برده بود و امکان ازی ره از دید طبابت مشکل می ساخت.»

سلیمان لایق که در یک خانواده مذهبی به جهان آمده بود، بعدها به سیاست رو آورد و از بنیاد گذاران حزب دموکراتیک خلق بود. او از بنیادگذاران اکادمی علوم نیز شناخته می شود.
 
وی همزمان با فعالیت سیاسی و حزبی، به زبان های فارسی و پشتو شعر می نوشت. 

احمد سعیدی، از علاقمندان اشعار سلیمان لایق گفت:«در اندیشه‌های حزب دموکراتیک خلق افغانستان شخصیت میانه روی بود.»

آقای لایق کودکیش را در شرن پکتیکا، نوجوانی را در پلخمری و جوانی را در کابل سپری کرد. با سقوط حکومت داکتر نجیب الله به آلمان رفت و با سقوط رژیم طالبان دوباره به کابل برگشت.

شاعران وسیاستگران می گویند که سلیمان لایق تنها در افغانستان نی بل در بیرون از کشور نیز شناخته شده بود.

افراسیاب ختک، شاعر و سیاستگر در بارۀ آقای لایق گفت:«شهرت و شناخت وی تنها در افغانستان محدود نمی شود، شهرت وی در تمامی منطقه، آسیای مرکزی، هند و پاکستان نیز زبان است.» 

سلیمان لایق دوازده مجموعه شعری به زبان‌های فارسی و پشتو دارد و رمان منظومی به نام "مردی از کوهستان" را در درازای چهل سال نوشته است که هنوز چاپ نشده است.

از او دو دختر و دو پسر بر جا مانده اند که در آلمان زنده‌گی می کنند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره