Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش‌ها به گفته‌های خلیلزاد در باره بودن کلید صلح در کابل

گفته‌های زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در باره بودن کلید صلح به دست افغان‌ها با واکنش مختلف سیاستگران کشور روبه‌رو شد. 

آقای خلیلزاد در فرجام شش روز گفت وگو با نماینده گان طالبان در دوحه و ساعاتی پس از دیدار با رییس جمهور غنی گفت که کلید صلح افغانستان در کابل است. 

امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی در واکنش به سخنان زلمی خلیل زاد می‌گوید که کلید صلح در راولپندی است نه در کابل، آقای صالح می گوید که پشنهاد صلح طالبان، پیشنهاد صلح نه بل پیشنهاد تسلیم و تهدید است.

آقای صالح که معاون نخست رییس جمهور غنی در انتخابات ریاست جمهوری نیز است در صفحه فیس بوکش نوشته است که صلح یک نیاز است اما آنچه را که طالبان و پاکستانیان همچون بسته یی صلح نه به ما بل به امریکا داده اند بسته یی تسلیم و ذلت است. 

رحمت الله نبیل نیز با اشاره به توافقنامه یی، میان سازمان استخبارات پاکستان و رهبران حکومت وحدت ملی که به گفته او، وی در زمان ماموریتش از امضاء آن جلو گیری کرده است می گوید که گنجانیده شدن این ماده در توافقنامه میان طالبان و امریکا نشان میدهد که کی به کی تسلیم شده است.

حامد صبوری، آگاه مسایل جهانی، گفت: «تا زمانی که یک چیزی روی خط نیاید و روی کاغذ نیاید که اصل موضوع چیست و طرفین بالای آن توافق نکنند به هیچ صورت ما گفته نمی توانیم که این طرح طرح تسلیمی است و یا صلح است.»

در این میان عطا محمد نوررییس اجرایی جمعیت اسلامی با پشتیبانی از تلاش های کنونی صلح می گوید رهبران كشور به ویژه رييس جمهور از برخوردهاى توام با عصبانيت و عكس العمل هاى احساساتى كه به سود كشور نيست، جلوگیری کنند و نباید فرصت بدست آمده برای تامین صلح، از بهر حفظ قدرت رییس جمهور و نزدیکانش از بدست برود.

معین سمکنی، رییس حزب حق و عدالت، گفت: «طالبان بر این پا فشاری می کنند که اداره موقت باید به میان بیاید یعنی زلمی خلیل زاد شاید بخواهد که اگر حکومت افغانستان دوره مؤقت را بپذیرد در آن صورت کلید همین خواهد بود.»

همزمان با این، محمد محقق که همچون معاون دوم ریاست اجراییه به کارش ادامه میدهد، هشدار می‌دهد که اگر تلاش‌های زلمی خلیلزاد ناکام شوند بحران افغانستان به درازا خواهد کشید. 

آقای محقق می‌گوید که باید به خلیلزاد فرصت داده شود، اما اگر افزون بر اجماع ملی، در باره صلح افغانستان اجماع منطقه یی نیز به میان نیاید تلاش های‌کنونی صلح به جنگ‌‎های نیابتی کشور های منطقه در افغانستان خواهند انجامید.

آقای محقق گفت: «خوب است که به خلیل زاد فرصت دهیم و خلیلزاد هم این موضوع را در نظر بگیرد که تنها با یک گل بهار نمی‌شود که امارات را دید یا عربستان و پاکستان را این مشکل شد حل، نخیر بسیاری از کشورهای منطقه در این جا نفع دارند که آن‌ها را نادیده گرفتن خدای ناخواسته ما به یک مشکل دیگر گرفتار نشویم او باید هم از بیرون و هم از داخل جامعه حرکت کند.»

واکنش‌ها به گفته‌های خلیلزاد در باره بودن کلید صلح در کابل

امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی در واکنش به سخنان زلمی خلیل زاد می‌گوید که کلید صلح در راولپندی است نه در کابل.

Thumbnail

گفته‌های زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در باره بودن کلید صلح به دست افغان‌ها با واکنش مختلف سیاستگران کشور روبه‌رو شد. 

آقای خلیلزاد در فرجام شش روز گفت وگو با نماینده گان طالبان در دوحه و ساعاتی پس از دیدار با رییس جمهور غنی گفت که کلید صلح افغانستان در کابل است. 

امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی در واکنش به سخنان زلمی خلیل زاد می‌گوید که کلید صلح در راولپندی است نه در کابل، آقای صالح می گوید که پشنهاد صلح طالبان، پیشنهاد صلح نه بل پیشنهاد تسلیم و تهدید است.

آقای صالح که معاون نخست رییس جمهور غنی در انتخابات ریاست جمهوری نیز است در صفحه فیس بوکش نوشته است که صلح یک نیاز است اما آنچه را که طالبان و پاکستانیان همچون بسته یی صلح نه به ما بل به امریکا داده اند بسته یی تسلیم و ذلت است. 

رحمت الله نبیل نیز با اشاره به توافقنامه یی، میان سازمان استخبارات پاکستان و رهبران حکومت وحدت ملی که به گفته او، وی در زمان ماموریتش از امضاء آن جلو گیری کرده است می گوید که گنجانیده شدن این ماده در توافقنامه میان طالبان و امریکا نشان میدهد که کی به کی تسلیم شده است.

حامد صبوری، آگاه مسایل جهانی، گفت: «تا زمانی که یک چیزی روی خط نیاید و روی کاغذ نیاید که اصل موضوع چیست و طرفین بالای آن توافق نکنند به هیچ صورت ما گفته نمی توانیم که این طرح طرح تسلیمی است و یا صلح است.»

در این میان عطا محمد نوررییس اجرایی جمعیت اسلامی با پشتیبانی از تلاش های کنونی صلح می گوید رهبران كشور به ویژه رييس جمهور از برخوردهاى توام با عصبانيت و عكس العمل هاى احساساتى كه به سود كشور نيست، جلوگیری کنند و نباید فرصت بدست آمده برای تامین صلح، از بهر حفظ قدرت رییس جمهور و نزدیکانش از بدست برود.

معین سمکنی، رییس حزب حق و عدالت، گفت: «طالبان بر این پا فشاری می کنند که اداره موقت باید به میان بیاید یعنی زلمی خلیل زاد شاید بخواهد که اگر حکومت افغانستان دوره مؤقت را بپذیرد در آن صورت کلید همین خواهد بود.»

همزمان با این، محمد محقق که همچون معاون دوم ریاست اجراییه به کارش ادامه میدهد، هشدار می‌دهد که اگر تلاش‌های زلمی خلیلزاد ناکام شوند بحران افغانستان به درازا خواهد کشید. 

آقای محقق می‌گوید که باید به خلیلزاد فرصت داده شود، اما اگر افزون بر اجماع ملی، در باره صلح افغانستان اجماع منطقه یی نیز به میان نیاید تلاش های‌کنونی صلح به جنگ‌‎های نیابتی کشور های منطقه در افغانستان خواهند انجامید.

آقای محقق گفت: «خوب است که به خلیل زاد فرصت دهیم و خلیلزاد هم این موضوع را در نظر بگیرد که تنها با یک گل بهار نمی‌شود که امارات را دید یا عربستان و پاکستان را این مشکل شد حل، نخیر بسیاری از کشورهای منطقه در این جا نفع دارند که آن‌ها را نادیده گرفتن خدای ناخواسته ما به یک مشکل دیگر گرفتار نشویم او باید هم از بیرون و هم از داخل جامعه حرکت کند.»

هم‌رسانی کنید