تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش‌ها به گفته‌های رییس‌جمهور غنی دربارۀ مارشال قسیم فهیم

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و هوادران مارشال محمد قسیم فهیم، گفته‌های اخیر رییس‌جمهور غنی را دربارۀ مارشال فهیم، سخنان انتخاباتی، نادرست و اهانت‌آمیز می‌گویند.

رییس‌جمهور غنی، در یکی از سخنرانی‌های اخیرش گفته‌است هنگامی که او وزیرمالیه بود، مارشال محمد قسیم فهیم از او خواست که دوموتر را از محصول گمرکی معاف کند اما به گفتۀ آقای غنی او در نشست کابینه خواست نبشته شده مارشال را پاره کرد.

این گفته‌های آقای غنی باعث شدند که امروز (یک‌شنبه، ۳۱سنبله) شماری از نماینده‌گان مجلس و هواداران مارشال محمد قسیم فهیم، معاون رییس‌جمهور پیشین، در یک نشست در کابل به آن واکنش نشان دهند.

سید عبدالله هاشمی، رییس مجمع ملی افغانستان در این باره گفت: «کارنامه‌های آقای غنی ترویج فساد و فحشاگری در کشور، ترویج تعصب و قوم‌گرایی در کشور است.»

 رییس‌جمهور غنی، هم‌چنان گفته‌است که به خواست دیگر قیسم فهیم که پرداخت معاش پنج صدهزار نیروی مسلح او بوده‌است نیز پاسخ رد داده‌است: «گفت که پنج‌صد هزار عسکر دارم مرا معاش بده، گفتم پنج‌‎هزار نفر هم نداری و بخدا اگر بدهمت؛ یک سال کامل من به او معاش ندادم.»

این اظهارات غنی، واکنش حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین و کسی‌که سال‌ها محمد قسیم فهیم هم‌چون معاون نخست او بود، نیز برانیگخته‌است.

حامد کرزی در اعلامیه‌یی‌که در صفحۀ فیسبوک خود پخش کرده، گفته‌های رییس‌جمهور غنی را «ناشایسته» دانسته‌ است و از مارشال به‌عنوان یک فرد با وقار، وطندوست و متعهد به منافع ملی کشور یاد کرده‌است.

اما هوادران مارشال، هشدار می‌دهند که هرگاه رییس‌جمهور از گفته‌هایش پوزش نخواهد، واکنش‌های تندتری را گواه خواهد بود.

عاطفه محمدی، یکی از هوادران مارشال محمد قسیم فهیم گفت: «هیچ شخصی چه او غنی باشد چه کدام بادآوردۀ دیگری، این اجازه داده نمی‌شود که در عقب او و آنهم پس از وفات یک شخص فقید چون یگانه مارشال کشور، که شخصیت، صلابت و تاثیرگذاری او در نظام کنونی برهمه مردم افغانستان مبرهن بوده، صحبت‌هایی داشته باشند.»

مارشال محمد قسیم فهیم، دو دور معاون نخست حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین بود. قسیم فهیم هنگامی‌که معاون نخست ریاست‌جمهوری بود، اشرف غنی وزارت مالیه کشور را مدیریت می‌کرد.

قسیم فهیم از چهره‌های پرنفوذ جهاد و مقاومت به شمار می‌رفت و در تحولات دو دهۀ اخیر نقش برجسته‌یی داشت که پس از ۵۶ سال عمر در سال ۱۳۹۲از اثر بیماریی که داشت درگذشت.

واکنش‌ها به گفته‌های رییس‌جمهور غنی دربارۀ مارشال قسیم فهیم

این اظهارات غنی، واکنش حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین و کسی‌که سال‌ها محمد قسیم فهیم هم‌چون معاون نخست او بود، نیز برانیگخته‌است.

Thumbnail

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و هوادران مارشال محمد قسیم فهیم، گفته‌های اخیر رییس‌جمهور غنی را دربارۀ مارشال فهیم، سخنان انتخاباتی، نادرست و اهانت‌آمیز می‌گویند.

رییس‌جمهور غنی، در یکی از سخنرانی‌های اخیرش گفته‌است هنگامی که او وزیرمالیه بود، مارشال محمد قسیم فهیم از او خواست که دوموتر را از محصول گمرکی معاف کند اما به گفتۀ آقای غنی او در نشست کابینه خواست نبشته شده مارشال را پاره کرد.

این گفته‌های آقای غنی باعث شدند که امروز (یک‌شنبه، ۳۱سنبله) شماری از نماینده‌گان مجلس و هواداران مارشال محمد قسیم فهیم، معاون رییس‌جمهور پیشین، در یک نشست در کابل به آن واکنش نشان دهند.

سید عبدالله هاشمی، رییس مجمع ملی افغانستان در این باره گفت: «کارنامه‌های آقای غنی ترویج فساد و فحشاگری در کشور، ترویج تعصب و قوم‌گرایی در کشور است.»

 رییس‌جمهور غنی، هم‌چنان گفته‌است که به خواست دیگر قیسم فهیم که پرداخت معاش پنج صدهزار نیروی مسلح او بوده‌است نیز پاسخ رد داده‌است: «گفت که پنج‌صد هزار عسکر دارم مرا معاش بده، گفتم پنج‌‎هزار نفر هم نداری و بخدا اگر بدهمت؛ یک سال کامل من به او معاش ندادم.»

این اظهارات غنی، واکنش حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین و کسی‌که سال‌ها محمد قسیم فهیم هم‌چون معاون نخست او بود، نیز برانیگخته‌است.

حامد کرزی در اعلامیه‌یی‌که در صفحۀ فیسبوک خود پخش کرده، گفته‌های رییس‌جمهور غنی را «ناشایسته» دانسته‌ است و از مارشال به‌عنوان یک فرد با وقار، وطندوست و متعهد به منافع ملی کشور یاد کرده‌است.

اما هوادران مارشال، هشدار می‌دهند که هرگاه رییس‌جمهور از گفته‌هایش پوزش نخواهد، واکنش‌های تندتری را گواه خواهد بود.

عاطفه محمدی، یکی از هوادران مارشال محمد قسیم فهیم گفت: «هیچ شخصی چه او غنی باشد چه کدام بادآوردۀ دیگری، این اجازه داده نمی‌شود که در عقب او و آنهم پس از وفات یک شخص فقید چون یگانه مارشال کشور، که شخصیت، صلابت و تاثیرگذاری او در نظام کنونی برهمه مردم افغانستان مبرهن بوده، صحبت‌هایی داشته باشند.»

مارشال محمد قسیم فهیم، دو دور معاون نخست حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین بود. قسیم فهیم هنگامی‌که معاون نخست ریاست‌جمهوری بود، اشرف غنی وزارت مالیه کشور را مدیریت می‌کرد.

قسیم فهیم از چهره‌های پرنفوذ جهاد و مقاومت به شمار می‌رفت و در تحولات دو دهۀ اخیر نقش برجسته‌یی داشت که پس از ۵۶ سال عمر در سال ۱۳۹۲از اثر بیماریی که داشت درگذشت.

هم‌رسانی کنید