تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ در افغانستان در برابر بازداشت منظور پشتین

شماری از سیاستگران افغانستان بازداشت منظور پشتین رهبر تحریک تحفظ پشتون پاکستان را از سوی پولیس نگران کننده خوانده و خواستار رهایی وی شدند.

رییس جمهور غنی گفته است که برخورد های خشونت آمیز در برابر اعتراض های مردمی پیامد های منفی در پی خواهد داشت و دولت ها باید از حرکت های مدنی پشتیبانی کند.

شماری از فعالان مدنی در برابر سفارت اسلام آباد در کابل گرد آمده اند و با شعارهای برضد پاکستان خواستار رهایی رهبر تحریک‌ تحفظ پشتون پاکستان شدند. 

شگوفه نوروزی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «ما می خواهیم پشتون ها در تمام جهان در برابر این کار صدای شان را بلند کرده و همبستگی شان را حفظ کنند.»

نظر گل، فعال مدنی، گفت: «او خواهان خواست پشتون ها است. پشتون ها همه یکی اند.»

شماری دیگر هم اینجا در بخش دیگر کابل می گویند که نباید صدا های عدالت خواهی خاموش شود.

نجیب آزاد، فعال جامعه مدنی، گفت: «پاکستان باید از حمایت از هراس افگنان دست بردارد.»

منیراحمد، فعال جامعه مدنی، گفت: «این جا از بهر منظور پشتین گرد آمده ایم و می خواهیم صدای مان را به جهانیان برسانیم.»

در کنار کابل ولایت های هلمند، ننگرهار، کنر و بامیان نیز گواه راه پیمایی ها برای آزادی منظور پشتین بود.

در همین حال، حامد کرزی رییس جمهور پیشین ، محمد حنیف اتمر،مشاور پیشین شورای امنیت ملی، امرالله صالح، رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، فضل‌هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا و حضرت عمر زاخیلوال، سفیر پیشین افغانستان در پاکستان نیز در واکنش به بازداشت منظور پشتین، خواستار آزادی وی شده اند.

اما وزارت خارجه  پاکستان واکنش رییس جمهور غنی را 'مداخله آشکار' در امور آن کشور خوانده است.

جنبش حفاظت از پشتون ها از سال ۲۰۱۴ میلادی به این سو ضد آنچه که ستم در برابر پشتون ها در پاکستان می داند فعالیت می کند. 

واکنش‌ در افغانستان در برابر بازداشت منظور پشتین

بازداشت منظور پشتین از سوی پولیس پاکستان سر وصداهایی را در بخش‌هایی از افغانستان نیز بلند کرده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از سیاستگران افغانستان بازداشت منظور پشتین رهبر تحریک تحفظ پشتون پاکستان را از سوی پولیس نگران کننده خوانده و خواستار رهایی وی شدند.

رییس جمهور غنی گفته است که برخورد های خشونت آمیز در برابر اعتراض های مردمی پیامد های منفی در پی خواهد داشت و دولت ها باید از حرکت های مدنی پشتیبانی کند.

شماری از فعالان مدنی در برابر سفارت اسلام آباد در کابل گرد آمده اند و با شعارهای برضد پاکستان خواستار رهایی رهبر تحریک‌ تحفظ پشتون پاکستان شدند. 

شگوفه نوروزی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «ما می خواهیم پشتون ها در تمام جهان در برابر این کار صدای شان را بلند کرده و همبستگی شان را حفظ کنند.»

نظر گل، فعال مدنی، گفت: «او خواهان خواست پشتون ها است. پشتون ها همه یکی اند.»

شماری دیگر هم اینجا در بخش دیگر کابل می گویند که نباید صدا های عدالت خواهی خاموش شود.

نجیب آزاد، فعال جامعه مدنی، گفت: «پاکستان باید از حمایت از هراس افگنان دست بردارد.»

منیراحمد، فعال جامعه مدنی، گفت: «این جا از بهر منظور پشتین گرد آمده ایم و می خواهیم صدای مان را به جهانیان برسانیم.»

در کنار کابل ولایت های هلمند، ننگرهار، کنر و بامیان نیز گواه راه پیمایی ها برای آزادی منظور پشتین بود.

در همین حال، حامد کرزی رییس جمهور پیشین ، محمد حنیف اتمر،مشاور پیشین شورای امنیت ملی، امرالله صالح، رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، فضل‌هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا و حضرت عمر زاخیلوال، سفیر پیشین افغانستان در پاکستان نیز در واکنش به بازداشت منظور پشتین، خواستار آزادی وی شده اند.

اما وزارت خارجه  پاکستان واکنش رییس جمهور غنی را 'مداخله آشکار' در امور آن کشور خوانده است.

جنبش حفاظت از پشتون ها از سال ۲۰۱۴ میلادی به این سو ضد آنچه که ستم در برابر پشتون ها در پاکستان می داند فعالیت می کند. 

هم‌رسانی کنید