تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

وزارت خارجه: کابل منتظر عملی شدن نشست بیجینگ در بارۀ صلح است

 اعلام نشدن فهرست نام‌های شرکت کننده‌گان نشست میان افغانان در بیجینگ در بارۀ صلح با طالبان، گمانه‌زنی‌های را در بارۀ احتمال برگزار نشدن این نشست، افزایش داده است؛ اما وزارت امور خارجۀ افغانستان می‌گوید که کابل  منتظر عملی شدن این طرح چین است. 

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه تأکید می ورزد که در بارۀ احتمال برگزار نشدن این نشست، کابل هیچ اطلاع رسمی یی از بیجنگ دریافت نکرده است.

 آقای هیواد در این باره گفت: «تا به حال از جانب دولت چین، کدام مکالمه رسمی مبنی بر این که این مجلس برگزار نشود، نداریم و از این که این طرح و پیشنهاد دولت چین بود که میزبان این روند مذاکره و یا دیالوگ بین‌الافغانی باشد، ما منتظر این استیم که آنان این پیشنهاد شان را عملی بکنند.»

در همین حال، ریاست اجراییه بدین باور است که در اوضاع کنونی کشور، بحث انتخابات ریاست‌جمهوری، بیشتر از صلح مطرح است.

مجیب رحیمی، سخن‌گوی ریاست اجراییه می‌گوید:«عملاً تا هنوز مذاکرات بین‌الافغانی و مذاکرات جدی‌یی که منجر به مذاکرات بین‌الافغانی شود، آغاز نشده؛ شما در جریان استید که بیشتر توجه حکومت و مردم افغانستان به انتخابات معطوف است تا به قضایای صلح در مرحله فعلی.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان کشور، پرداختن به صلح و روشن‌شدن نقش کابل را در این روند، از اولویت‌ها می‌دانند.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان به دخیل شدن حکومت افغان در این گفتگوها تاکید می کند و در این باره می گوید: «طالب‌ها در هر مملکت خواسته می شود، آنجا نماینده حکومت ما وجود نه دارد، نماینده دولت ما نیست، و آنجا میزبانی می شود.»

نصیب مقبل، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت پکتیا در این باره گفت:«این گفتگوهای مبهم که گاهی در چین انجام می‌شوند، گاهی در آلمان و گاهی در قطر؛ ولی مردم افغانستان از جزییات آن‌ها آگاه نیستند، این گفتگوها اثرهای مثبت ندارند و اذهان مردم را مغشوش می‌سازند.»    

از سوی دیگر، شماری از والیانی که به پایتخت آمده‌اند، از ادامه تلاش‌ها در سطح محلات، برای پیوستن فرماندهان گروه‌های مسلح به روند صلح، سخن می‌گویند.

عبدالقدیم نیازی، سرپرست ولایت بغلان در این مورد می‌گوید:«ولایت بغلان، در گفتگوها را به روی تمام هم‌وطنان ما باز ساخته و آماده این است که با تمام کسانی که مخالفان دولت استند، گفتگو کند.»

عبدالغفور ملک‌زی، والی بادغیس در این باره گفت:« صلحی میخواهیم که حاکمیت حکومت باشد و تحت رهبری حکومت باشد، و به مالکیت و رهبری مردم باشد.»

پنجشنبه پیش، دانلد ترمپ در سفری نامنتظر به افغانستان، از آغاز دوباره مذاکرات واشنگتن با طالبان و تمایل این گروه به برقراری آتش بس و رسیدن به یک توافق صلح یاد کرد.

ارگ نیز گفت که اگر طالبان پیشنهاد امریکا را درباره آتش بس بپذیرند، گفت‌وگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز خواهند شد.

اما شماری از اعضای پیشین گروه طالبان بدین باورند که تا هنگام به دست نیامدن یک توافق میان امریکا و طالبان، اعلام آتش بس ممکن نخواهد بود.

افغانستان

وزارت خارجه: کابل منتظر عملی شدن نشست بیجینگ در بارۀ صلح است

اما ریاست اجراییه بدین باور است که در اوضاع کنونی کشور، بحث انتخابات ریاست‌جمهوری، بیشتر از صلح مطرح است.

Thumbnail

 اعلام نشدن فهرست نام‌های شرکت کننده‌گان نشست میان افغانان در بیجینگ در بارۀ صلح با طالبان، گمانه‌زنی‌های را در بارۀ احتمال برگزار نشدن این نشست، افزایش داده است؛ اما وزارت امور خارجۀ افغانستان می‌گوید که کابل  منتظر عملی شدن این طرح چین است. 

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه تأکید می ورزد که در بارۀ احتمال برگزار نشدن این نشست، کابل هیچ اطلاع رسمی یی از بیجنگ دریافت نکرده است.

 آقای هیواد در این باره گفت: «تا به حال از جانب دولت چین، کدام مکالمه رسمی مبنی بر این که این مجلس برگزار نشود، نداریم و از این که این طرح و پیشنهاد دولت چین بود که میزبان این روند مذاکره و یا دیالوگ بین‌الافغانی باشد، ما منتظر این استیم که آنان این پیشنهاد شان را عملی بکنند.»

در همین حال، ریاست اجراییه بدین باور است که در اوضاع کنونی کشور، بحث انتخابات ریاست‌جمهوری، بیشتر از صلح مطرح است.

مجیب رحیمی، سخن‌گوی ریاست اجراییه می‌گوید:«عملاً تا هنوز مذاکرات بین‌الافغانی و مذاکرات جدی‌یی که منجر به مذاکرات بین‌الافغانی شود، آغاز نشده؛ شما در جریان استید که بیشتر توجه حکومت و مردم افغانستان به انتخابات معطوف است تا به قضایای صلح در مرحله فعلی.»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان کشور، پرداختن به صلح و روشن‌شدن نقش کابل را در این روند، از اولویت‌ها می‌دانند.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان به دخیل شدن حکومت افغان در این گفتگوها تاکید می کند و در این باره می گوید: «طالب‌ها در هر مملکت خواسته می شود، آنجا نماینده حکومت ما وجود نه دارد، نماینده دولت ما نیست، و آنجا میزبانی می شود.»

نصیب مقبل، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت پکتیا در این باره گفت:«این گفتگوهای مبهم که گاهی در چین انجام می‌شوند، گاهی در آلمان و گاهی در قطر؛ ولی مردم افغانستان از جزییات آن‌ها آگاه نیستند، این گفتگوها اثرهای مثبت ندارند و اذهان مردم را مغشوش می‌سازند.»    

از سوی دیگر، شماری از والیانی که به پایتخت آمده‌اند، از ادامه تلاش‌ها در سطح محلات، برای پیوستن فرماندهان گروه‌های مسلح به روند صلح، سخن می‌گویند.

عبدالقدیم نیازی، سرپرست ولایت بغلان در این مورد می‌گوید:«ولایت بغلان، در گفتگوها را به روی تمام هم‌وطنان ما باز ساخته و آماده این است که با تمام کسانی که مخالفان دولت استند، گفتگو کند.»

عبدالغفور ملک‌زی، والی بادغیس در این باره گفت:« صلحی میخواهیم که حاکمیت حکومت باشد و تحت رهبری حکومت باشد، و به مالکیت و رهبری مردم باشد.»

پنجشنبه پیش، دانلد ترمپ در سفری نامنتظر به افغانستان، از آغاز دوباره مذاکرات واشنگتن با طالبان و تمایل این گروه به برقراری آتش بس و رسیدن به یک توافق صلح یاد کرد.

ارگ نیز گفت که اگر طالبان پیشنهاد امریکا را درباره آتش بس بپذیرند، گفت‌وگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز خواهند شد.

اما شماری از اعضای پیشین گروه طالبان بدین باورند که تا هنگام به دست نیامدن یک توافق میان امریکا و طالبان، اعلام آتش بس ممکن نخواهد بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره