تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت داخله: با خانواده‌های سربازان جان باخته یکسان کمک نشده است

  وزارت امور داخله می پذیرد که در حالاتی، به خانواده‌های جان باخته‌گان نیروهای دولتی در کشور، رسیده‌گی لازم نشده است.

 به گفتۀ این وزارت، هم اکنون پانزده هزار خانواده که بسته‌گان شان پولیس بودند و در نبردها جان باختند، در فهرست وارثان جان باخته‌گان این وزارت ثبت استند؛ اما این وزارت که این شمار را بسیار بزرگ می‌داند، تأیید می‌کند که به همه این خانواده‌ها، یک سان کمک نشده است.

 خبرنگار طلوع نیوز که در خانه یکی از افسران پولیس شهر کندز که در حدود یک ماه پیش، در مرکز این شهر، در تیراندازی مردان مسلح جان باخت، رفته می‌گوید  که این خانواده از رسیده‌گی نشدن به نیازهای بازمانده گان این افسر پولیس شکایت دارند.

 این افسر پولیس که قدرت الله نام داشت، بامدادی از ماموریت شبانه برگشت و هنگامی که ساعاتی بعد به کارش برمی گشت، در بندرگاه کابل شهر کندز، آماج قرار گرفت.

نصرت الله نظری، برادر این افسر پولیس می گوید:«باید به خانواده های شهدا کمک بکنند، رسیده گی بکنند، از حال و احوال شان پرسان بکنند.»

 امید، پسر خاله قدرت الله، بر جلوگیری از تلفات نیروهای دولتی تأکید دارد:«جوانان همیشه در خدمت وطن استند. جلو ترور این جوانان را باید بگیرند؛ زیرا جوانان دیگر دلسرد خواهند شد.»

 به گفته وزارت امور داخله، هم اکنون پانزده هزار خانواده، در فهرست وارثان جان باخته‌گان پولیس در این وزارت، ثبت استند.

 خانواده‌هایی که در زمان های تعیین شده، به آنان پول، مواد غذایی، سفر حج و در حالاتی هم خانه یا زمین داده شده است.

 اما این وزارت می پذیرد که برخی از این کمک ها را تنها شمار معدودی از خانواده ها دریافت کرده اند.

 نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، در این باره می‌گوید:«متاسفانه تعداد شهدای پولیس بیش از حد است، حدود پانزده هزار شهید تنها در وزارت داخله ثبت است و به همه این ها اگر بگوییم که امتیاز یک سان و امکانات مثل زمین و خانه تاکنون توضیع شده، این طور نیست؛ به تعداد معدود این ها، این کمک ها را کرده ایم، مثل سرپناه را.»

 در این میان، نظامیان پیشین بدین باورند که افزایش تلفات نیروهای دولتی، باعث شده است که نهادهای امنیتی، به خانواده های جان باخته گان نیروهای دولتی، رسیده گی نتوانند. از همین رو، نیاز است تا از بهر حل این معضل، نهاد دیگری به میان آید و از این راه، جلو آنچه را که تلف شدن حق این خانواده ها گفته می شود، بگیرند.

 عتیق الله امرخیل، یکی از این نظامی پیشین می گوید:«کسانی که در رهبری قرار دارند، همه چیز را برای خود می خواهند، برای مقام خود می خواهند، برای چوکی خود می خواهند، نه به خاطر ملت و مردمانی که جان خود را به خاطر ملت فدا کرده اند.»

 در هفته ها و ماه های اخیر، در نبردها در بخش های گونه گون کشور، نیروهای دولتی تلفات بیشتری دیده اند.

 به روز دو شنبه، مقام های محلی از جان باختن بیش از پنجاه تن از نیروهای دولتی، در چهار ولایت کشور کشور خبر دادند.

 این نبردها، در ولایت‌های سرپل، کندز، جوزجان و سمنگان رخ دادند.

وزارت داخله: با خانواده‌های سربازان جان باخته یکسان کمک نشده است

 به گفته وزارت امور داخله، هم اکنون پانزده هزار خانواده، در فهرست وارثان جان باخته‌گان پولیس در این وزارت، ثبت استند.

Thumbnail

  وزارت امور داخله می پذیرد که در حالاتی، به خانواده‌های جان باخته‌گان نیروهای دولتی در کشور، رسیده‌گی لازم نشده است.

 به گفتۀ این وزارت، هم اکنون پانزده هزار خانواده که بسته‌گان شان پولیس بودند و در نبردها جان باختند، در فهرست وارثان جان باخته‌گان این وزارت ثبت استند؛ اما این وزارت که این شمار را بسیار بزرگ می‌داند، تأیید می‌کند که به همه این خانواده‌ها، یک سان کمک نشده است.

 خبرنگار طلوع نیوز که در خانه یکی از افسران پولیس شهر کندز که در حدود یک ماه پیش، در مرکز این شهر، در تیراندازی مردان مسلح جان باخت، رفته می‌گوید  که این خانواده از رسیده‌گی نشدن به نیازهای بازمانده گان این افسر پولیس شکایت دارند.

 این افسر پولیس که قدرت الله نام داشت، بامدادی از ماموریت شبانه برگشت و هنگامی که ساعاتی بعد به کارش برمی گشت، در بندرگاه کابل شهر کندز، آماج قرار گرفت.

نصرت الله نظری، برادر این افسر پولیس می گوید:«باید به خانواده های شهدا کمک بکنند، رسیده گی بکنند، از حال و احوال شان پرسان بکنند.»

 امید، پسر خاله قدرت الله، بر جلوگیری از تلفات نیروهای دولتی تأکید دارد:«جوانان همیشه در خدمت وطن استند. جلو ترور این جوانان را باید بگیرند؛ زیرا جوانان دیگر دلسرد خواهند شد.»

 به گفته وزارت امور داخله، هم اکنون پانزده هزار خانواده، در فهرست وارثان جان باخته‌گان پولیس در این وزارت، ثبت استند.

 خانواده‌هایی که در زمان های تعیین شده، به آنان پول، مواد غذایی، سفر حج و در حالاتی هم خانه یا زمین داده شده است.

 اما این وزارت می پذیرد که برخی از این کمک ها را تنها شمار معدودی از خانواده ها دریافت کرده اند.

 نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، در این باره می‌گوید:«متاسفانه تعداد شهدای پولیس بیش از حد است، حدود پانزده هزار شهید تنها در وزارت داخله ثبت است و به همه این ها اگر بگوییم که امتیاز یک سان و امکانات مثل زمین و خانه تاکنون توضیع شده، این طور نیست؛ به تعداد معدود این ها، این کمک ها را کرده ایم، مثل سرپناه را.»

 در این میان، نظامیان پیشین بدین باورند که افزایش تلفات نیروهای دولتی، باعث شده است که نهادهای امنیتی، به خانواده های جان باخته گان نیروهای دولتی، رسیده گی نتوانند. از همین رو، نیاز است تا از بهر حل این معضل، نهاد دیگری به میان آید و از این راه، جلو آنچه را که تلف شدن حق این خانواده ها گفته می شود، بگیرند.

 عتیق الله امرخیل، یکی از این نظامی پیشین می گوید:«کسانی که در رهبری قرار دارند، همه چیز را برای خود می خواهند، برای مقام خود می خواهند، برای چوکی خود می خواهند، نه به خاطر ملت و مردمانی که جان خود را به خاطر ملت فدا کرده اند.»

 در هفته ها و ماه های اخیر، در نبردها در بخش های گونه گون کشور، نیروهای دولتی تلفات بیشتری دیده اند.

 به روز دو شنبه، مقام های محلی از جان باختن بیش از پنجاه تن از نیروهای دولتی، در چهار ولایت کشور کشور خبر دادند.

 این نبردها، در ولایت‌های سرپل، کندز، جوزجان و سمنگان رخ دادند.

هم‌رسانی کنید