تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع: ارتش کشور در تمرین‌های نظامی در عربستان شرکت کرده اند

وزارت دفاع ملی، می‎پذیرد که نیروهای ارتش، در تمرین‎های نظامی مشترک ۲۵کشور جهان در عربستان سعودی، شرکت کرده اند.

این تمرین‎ها یک ماه پیش، به رهبری پاکستان در عربستان سعودی آغاز شدند و امروز پایان یافتند.

وزارت دفاع ملی، در پاسخ به پرسش‎ها در بارۀ چگونگی حضور نیروهای ارتش در این تمرین‎ها، می‎گوید که این نیروها، در کنار نظامیان کشورهای دیگر، به آماده گی‎های شان در پیکار با هراس‎افگنی، پرداخته اند.

محمدرادمنش، سرپرست دفتر سخن گوی وزارت دفاع ملی می گوید:«فقط آماده گی‌ها برای مبارزه علیه تروریسم و همچنان دهشت افگنی و دیگر گروپ هایی که در این کشورها ممکن به وجود بیایند، چه گونه اقداماتی را و چه گونه ظرفیتی را به کار بیندازند.» 

۲۵کشور، توانایی های نظامی شان را در تمرین های «سپرخلیج» در عربستان سعودی به نمایش گذاشتند.

عبدالله بن حسین السبایی، سخن گوی تمرین های نظامی سپر خلیج گفت: «هدف از این تمرین های نظامی، بلند بردن توانایی های نظامیان و ایجاد همکاری های نزدیک میان شان، برای رویارویی با چالش های منطقه یی است. تمرین های مشترک نظامیان کشورهای گونه گون، توانایی های آنان را بلند می برند و سرانجام ما را به هدف افزایش امنیت منطقه یی خواهند رسانید.»

حضور ارتش افغانستان در این تمرین‎ها با پرسش‎هایی همراه شده است؛ آن هم در اوضاعی که نقش پاکستان در این میان برجسته تر بوده است.

کشوری که از بهر آنچه که همکاری نکردن در پیکار با هراس افگنی گفته می شود، همواره بار انتقادهای کابل و متحدانش را به دوش دارد.

منپریت وهرا، سفیر پیشین هند در افغانستان می گوید: «کشور مشخصی را که شما می گویید، از بهر آن چه که در منطقه جریان دارد، همگی را متهم می سازد به جز خودش. همگی را ملامت می سازد به جز خودش. اتهام ها بسنده نیستند. تمامی جهان این اتهامات را شنیده اند و تمامی جهان از پاکستان ثبوت خواسته است. هیچ ثبوتی ارایه نشده است، زیرا هیچ ثبوتی وجود ندارد به خاطری که ثبوتی وجود ندارد.»

تمرین های سپر خلیج که در هژدهم ماه مارچ سال روان میلادی آغاز شده بودند، بزرگترین تمرین های نظامیان در منطقه خلیج دانسته شده اند.

رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب و برخی از کشورهای دیگر، به روز دوشنبه، مراسم پایانی این تمرین ها را تماشا کردند.

وزارت دفاع: ارتش کشور در تمرین‌های نظامی در عربستان شرکت کرده اند

تمرین های سپر خلیج که در هژدهم ماه مارچ سال روان میلادی آغاز شده بودند، بزرگترین تمرین های نظامیان در منطقه خلیج دانسته شده اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی، می‎پذیرد که نیروهای ارتش، در تمرین‎های نظامی مشترک ۲۵کشور جهان در عربستان سعودی، شرکت کرده اند.

این تمرین‎ها یک ماه پیش، به رهبری پاکستان در عربستان سعودی آغاز شدند و امروز پایان یافتند.

وزارت دفاع ملی، در پاسخ به پرسش‎ها در بارۀ چگونگی حضور نیروهای ارتش در این تمرین‎ها، می‎گوید که این نیروها، در کنار نظامیان کشورهای دیگر، به آماده گی‎های شان در پیکار با هراس‎افگنی، پرداخته اند.

محمدرادمنش، سرپرست دفتر سخن گوی وزارت دفاع ملی می گوید:«فقط آماده گی‌ها برای مبارزه علیه تروریسم و همچنان دهشت افگنی و دیگر گروپ هایی که در این کشورها ممکن به وجود بیایند، چه گونه اقداماتی را و چه گونه ظرفیتی را به کار بیندازند.» 

۲۵کشور، توانایی های نظامی شان را در تمرین های «سپرخلیج» در عربستان سعودی به نمایش گذاشتند.

عبدالله بن حسین السبایی، سخن گوی تمرین های نظامی سپر خلیج گفت: «هدف از این تمرین های نظامی، بلند بردن توانایی های نظامیان و ایجاد همکاری های نزدیک میان شان، برای رویارویی با چالش های منطقه یی است. تمرین های مشترک نظامیان کشورهای گونه گون، توانایی های آنان را بلند می برند و سرانجام ما را به هدف افزایش امنیت منطقه یی خواهند رسانید.»

حضور ارتش افغانستان در این تمرین‎ها با پرسش‎هایی همراه شده است؛ آن هم در اوضاعی که نقش پاکستان در این میان برجسته تر بوده است.

کشوری که از بهر آنچه که همکاری نکردن در پیکار با هراس افگنی گفته می شود، همواره بار انتقادهای کابل و متحدانش را به دوش دارد.

منپریت وهرا، سفیر پیشین هند در افغانستان می گوید: «کشور مشخصی را که شما می گویید، از بهر آن چه که در منطقه جریان دارد، همگی را متهم می سازد به جز خودش. همگی را ملامت می سازد به جز خودش. اتهام ها بسنده نیستند. تمامی جهان این اتهامات را شنیده اند و تمامی جهان از پاکستان ثبوت خواسته است. هیچ ثبوتی ارایه نشده است، زیرا هیچ ثبوتی وجود ندارد به خاطری که ثبوتی وجود ندارد.»

تمرین های سپر خلیج که در هژدهم ماه مارچ سال روان میلادی آغاز شده بودند، بزرگترین تمرین های نظامیان در منطقه خلیج دانسته شده اند.

رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب و برخی از کشورهای دیگر، به روز دوشنبه، مراسم پایانی این تمرین ها را تماشا کردند.

هم‌رسانی کنید