تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

وزیردفاع ایالات متحده با رهبران حکومت وحدت ملی در ارگ دیدار کرد

جیمزمتیس، وزیردفاع ایالات متحده که امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد، با رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه دیدار کرده است.

هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که طرف‌ها در بارۀ روند صلح، برگزاری انتخابات و اصلاحات در نیروهای امنیتی افغانستان گفت‌وگو کرده اند.

آقای چخانسوری در تویتر خود نگاشته است: «طرف‌ها در بارۀ روند صلح، تأثیر مثبت راهبرد جنوب آسیا، اصلاحات در نیروهای دفاعی افغانستان، انتخابات مجلس نماینده‌گان و ریاست جمهوری، مبارزه با تروریسم و گفت‌وگو با پاکستان، گفت‌وگو کردند.»

در این دیدار، جمیزمتیس گفته است: «دولت و مردم ایالات متحده امریکا تا رسیدن افغانستان به رفاه، امنیت و ثبات دایمی در کنار دولت و مردم افغانستان خواهند بود.»

وزیر دفاع ایالات متحده همچنان اطمینان داده است که کشورش به همکاری‌های خود در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی و تقویت همکاری‌های دوجانبۀ رفاهی با افغانستان، ادامه می‌دهد.

به گفتۀ آقای چخانسوری، در این دیدار جنرال دنفورد، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده نیز حضور داشته است.

جیمزمتیس، وزیردفاع ایالات متحده و جنرال دنفورد، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا امروز در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد کابل شدند.

 

افغانستان

وزیردفاع ایالات متحده با رهبران حکومت وحدت ملی در ارگ دیدار کرد

جیمزمتیس، وزیردفاع ایالات متحده و جنرال دنفورد، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا امروز در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد کابل شدند.

تصویر بندانگشتی

جیمزمتیس، وزیردفاع ایالات متحده که امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد، با رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه دیدار کرده است.

هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که طرف‌ها در بارۀ روند صلح، برگزاری انتخابات و اصلاحات در نیروهای امنیتی افغانستان گفت‌وگو کرده اند.

آقای چخانسوری در تویتر خود نگاشته است: «طرف‌ها در بارۀ روند صلح، تأثیر مثبت راهبرد جنوب آسیا، اصلاحات در نیروهای دفاعی افغانستان، انتخابات مجلس نماینده‌گان و ریاست جمهوری، مبارزه با تروریسم و گفت‌وگو با پاکستان، گفت‌وگو کردند.»

در این دیدار، جمیزمتیس گفته است: «دولت و مردم ایالات متحده امریکا تا رسیدن افغانستان به رفاه، امنیت و ثبات دایمی در کنار دولت و مردم افغانستان خواهند بود.»

وزیر دفاع ایالات متحده همچنان اطمینان داده است که کشورش به همکاری‌های خود در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی و تقویت همکاری‌های دوجانبۀ رفاهی با افغانستان، ادامه می‌دهد.

به گفتۀ آقای چخانسوری، در این دیدار جنرال دنفورد، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده نیز حضور داشته است.

جیمزمتیس، وزیردفاع ایالات متحده و جنرال دنفورد، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا امروز در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد کابل شدند.

 

هم‌رسانی کنید