Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وظیفۀ رییس عملیات ساحه‎یی کمیسیون انتخابات به حالت تعلیق درآمد

رييس دبير خانۀ كميسيون مستقل انتخابات مي‎گويد كه وظيفۀ قلم یار، رييس عمليات ساحه يي اين كميسيون به علت پخش شدن يك گفت وگوی تيلفوني منسوب به وي كه در آن از يكي از مسؤولان اين كميسيون در ولايت‎ها، پول خواسته است، به حالت تعليق درآمده است. 
 
امام محمد وریماچ، مي‎گويد كه نوار شنیداری این گفت وگو در حال بررسی است.

وی در این باره بیان داشت: «این کلپ صوتی طوری است که شما پنج لک افغانی را بکشید و سه لک آن را چنین کنید و دولک را نگه دارید و معاش ها را چنین پرداخت نمایید.» 

در همین حال، عبدالبدیع صیاد، سخن‎گوي اين كميسيون نیز تأييد مي‎كند كه چنين ادعايي وجود دارد و از دبير خانۀ كميسيون گزارش اين ادعا را خواسته اند. وی، پخش اين نوار شنیداری را مشكل شخصي ميان كارمندان بخش دبير خانۀ كميسيون مستقل انتخابات مي‌داند.
 
آقای صیاد اظهار داشت: «هر کسی که باشد کمیسیون آن را بررسی می‎کند و اگر چنین کاری شده باشد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.» 

در همین حال، نهادهاي ناظر انتخاباتي نگران ناتوانی مديريت در كميسيون مستقل انتخابات استند.

جانداد سپین غر، رییس نهاد اکسین اظهار داشت: «فساد در هر جای است، اما فساد در نهاد کمیسیون چون یک نهاد بسیار مهم ملی است، اعتماد مردم را به این کمیسیون از بین می برد و مردم را برا ی انتخابات بی باور می سازد.»

اما، قلم يار، رييس عمليات ساحه يي كميسيون انتخابات در گفت و گوی تلفونی اتهام‎ها بر خودش را رد می‎کند و آن را توطیه می‎داند.

وي، از چند سال بدينسو در اين پست كار مي‎كند و در تغييراتي كه در رهبري اين كميسيون وارد شده بود، وي در كارش باقي ماند.

وظیفۀ رییس عملیات ساحه‎یی کمیسیون انتخابات به حالت تعلیق درآمد

اعضاي كميسيون مستقل انتخابات می‎گویند که يك گفت وگوی تلفونی منسوب به قلم يار، رييس عمليات ساحه يي اين كميسيون به دست آمده که در آن از يكي از رئيسان ولايتی این کمیسیون در ولايت‎ها، پنج‎صد هزار افغاني خواسته است. 

Thumbnail

رييس دبير خانۀ كميسيون مستقل انتخابات مي‎گويد كه وظيفۀ قلم یار، رييس عمليات ساحه يي اين كميسيون به علت پخش شدن يك گفت وگوی تيلفوني منسوب به وي كه در آن از يكي از مسؤولان اين كميسيون در ولايت‎ها، پول خواسته است، به حالت تعليق درآمده است. 
 
امام محمد وریماچ، مي‎گويد كه نوار شنیداری این گفت وگو در حال بررسی است.

وی در این باره بیان داشت: «این کلپ صوتی طوری است که شما پنج لک افغانی را بکشید و سه لک آن را چنین کنید و دولک را نگه دارید و معاش ها را چنین پرداخت نمایید.» 

در همین حال، عبدالبدیع صیاد، سخن‎گوي اين كميسيون نیز تأييد مي‎كند كه چنين ادعايي وجود دارد و از دبير خانۀ كميسيون گزارش اين ادعا را خواسته اند. وی، پخش اين نوار شنیداری را مشكل شخصي ميان كارمندان بخش دبير خانۀ كميسيون مستقل انتخابات مي‌داند.
 
آقای صیاد اظهار داشت: «هر کسی که باشد کمیسیون آن را بررسی می‎کند و اگر چنین کاری شده باشد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.» 

در همین حال، نهادهاي ناظر انتخاباتي نگران ناتوانی مديريت در كميسيون مستقل انتخابات استند.

جانداد سپین غر، رییس نهاد اکسین اظهار داشت: «فساد در هر جای است، اما فساد در نهاد کمیسیون چون یک نهاد بسیار مهم ملی است، اعتماد مردم را به این کمیسیون از بین می برد و مردم را برا ی انتخابات بی باور می سازد.»

اما، قلم يار، رييس عمليات ساحه يي كميسيون انتخابات در گفت و گوی تلفونی اتهام‎ها بر خودش را رد می‎کند و آن را توطیه می‎داند.

وي، از چند سال بدينسو در اين پست كار مي‎كند و در تغييراتي كه در رهبري اين كميسيون وارد شده بود، وي در كارش باقي ماند.

هم‌رسانی کنید