تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ولسوالی تاله و برفک به دست طالبان افتاد

مقامهای محلی می‌گویند که ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان از پیش از چاشت امروز سه شنبه تا اکنون زیر محاصره شورشیان قرار دارد. 

اسماعیل برفکی ولسوال تاله و برفک به طلوع نیوز گفت که طالبان بر بخش‌های بیرونی این ولسوالی حولی ساعت ۱۱ پیش از چاشت امروز سه شنبه حمله کردند و راه هایی که به مرکز این ولسوالی وصل می شوند بسته شده اند. 

اما یک عضو شورای ولایتی بغلان به طلوع نیوز گفت که این ولسوالی پس از چند ساعت درگیری به دست طالبان افتاد. 

پولیس بغلان می‌گوید که درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارد اما به گفتۀ آنان، این ولسوالی به دست طالبان سقوط نکرده است. 

آقای برفکی گفت که درگیری در اطراف این ولسوالی جریان دارد. 

به گفتۀ او، تا کنون در این درگیری ها سه پولیس زخم برداشته اند. 

او در ادامه گفت که ده ها جنگجوی طالب از ولایت های گوناگون مانند سمنگان، کندز و بخش های دیگر ولایت بغلان به این ولسوالی آمده اند تا در برابر نیروهای دولتی بجنگند. 

او همچنان گفت که نیروهای کمکی در منطقه شتر جنگل در ۲۰ کیلومتری این ولسوالی رسیده اند اما راه های رسیدن آنان به نیروهای دیگر بسته اند. 

ولسوالی تاله و برفک با ولایت های بامیان و پروان هم مرز است. 

طالبان ادعا کرده اند که این ولسوالی به دست آنان افتاده است. 

ولسوالی تاله و برفک به دست طالبان افتاد

ولسوال تاله و برفک می‌گوید که درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان پیش از چاشت امروز آغاز شدد و هنوز هم در بخش‌هایی از این ولسوالی ادامه دارد.

تصویر بندانگشتی

مقامهای محلی می‌گویند که ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان از پیش از چاشت امروز سه شنبه تا اکنون زیر محاصره شورشیان قرار دارد. 

اسماعیل برفکی ولسوال تاله و برفک به طلوع نیوز گفت که طالبان بر بخش‌های بیرونی این ولسوالی حولی ساعت ۱۱ پیش از چاشت امروز سه شنبه حمله کردند و راه هایی که به مرکز این ولسوالی وصل می شوند بسته شده اند. 

اما یک عضو شورای ولایتی بغلان به طلوع نیوز گفت که این ولسوالی پس از چند ساعت درگیری به دست طالبان افتاد. 

پولیس بغلان می‌گوید که درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارد اما به گفتۀ آنان، این ولسوالی به دست طالبان سقوط نکرده است. 

آقای برفکی گفت که درگیری در اطراف این ولسوالی جریان دارد. 

به گفتۀ او، تا کنون در این درگیری ها سه پولیس زخم برداشته اند. 

او در ادامه گفت که ده ها جنگجوی طالب از ولایت های گوناگون مانند سمنگان، کندز و بخش های دیگر ولایت بغلان به این ولسوالی آمده اند تا در برابر نیروهای دولتی بجنگند. 

او همچنان گفت که نیروهای کمکی در منطقه شتر جنگل در ۲۰ کیلومتری این ولسوالی رسیده اند اما راه های رسیدن آنان به نیروهای دیگر بسته اند. 

ولسوالی تاله و برفک با ولایت های بامیان و پروان هم مرز است. 

طالبان ادعا کرده اند که این ولسوالی به دست آنان افتاده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره