Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ووتل: برای بیرون‌شدن نیروهای امریکا از افغانستان شرایط آماده نیست

در اوج تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان به گفت وگوهای صلح و احتمال بیرون‌شدن نیروهای امریکایی از افغانستان به موجب به نتیجه رسیدن این‌ گفت‌وگوها، پنتاگون اما مخالف بیرون شدن کامل نیروهای امریکایی از افغانستان است.

فرماندۀ فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، می‌گوید که شرایط سیاسی فعلی در افغانستان، برای خروج کامل نیروهای امریکایی از این کشور آماده نیست.

جوزف ووتل، می‌افزاید که برای جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تندرو خشونت طلب مانند القاعده و داعش، نیاز است امریکا در منطقه حضور داشته باشد.

جوزف ووتل در این باره افزود: «برای ما دستور خروج از افغانستان داده نشده‌است. این موضوع وابسته به اوضاع در افغانستان و روند صلح است. ما باید بربنیاد پیشرفت در روند صلح دربارۀ خروج تصمیم بگیریم؛ شرایط کنونی برای بیرون شدن فراهم نیستند.»

همزمان با این، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو می‌گوید که دستاوردهای بیش از یک ونیم دهۀ گذشته در افغانستان نباید در گفت وگوهای صلح قربانی شوند: «برای این‌که صلح پایدار باشد، باید بربنیاد دستاوردهای سال‌های اخیر به‌شمول حقوق‌بشر و حقوق زنان برقرار شود.»

از سویی دیگر، وزیرخارجۀ چین هشدار می‌دهد که افغانستان نباید میدان رقابت‌های قدرت‌های بزرگ باشد.
 
وانگ‌یی، تأکید دارد که چین به کمک‌هایش به روند صلح افغانستان ادامه می‌دهد: «افغانستان نباید بار دیگر به میدان رقابت‌های قدرت‌های بزرگ مبدل شود. و نباید در معرض خشونت‌ها و جنگ قرار بگیرد. چین، به عنوان همسایه و دوست افغانستان، به آرزوها و نیازهای مردم این کشور حرمت خواهد گذاشت و به تلاش‌هایش برای پیشبرد مصالحه و بازسازی افغانستان ادامه خواهد داد.»

این مقام چینی، می‌افزاید که برای موفقیت روند صلح افغانستان نیاز است تا جامعۀ جهانی پشتیبانی کامل را از این روند فراهم سازد.

ووتل: برای بیرون‌شدن نیروهای امریکا از افغانستان شرایط آماده نیست

درهمین حال، وزیر خارجۀ چین هشدار می‌دهد که افغانستان نباید به میدان رقابت‌های قدرت‌های بزرگ مبدل شود.

تصویر بندانگشتی

در اوج تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان به گفت وگوهای صلح و احتمال بیرون‌شدن نیروهای امریکایی از افغانستان به موجب به نتیجه رسیدن این‌ گفت‌وگوها، پنتاگون اما مخالف بیرون شدن کامل نیروهای امریکایی از افغانستان است.

فرماندۀ فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، می‌گوید که شرایط سیاسی فعلی در افغانستان، برای خروج کامل نیروهای امریکایی از این کشور آماده نیست.

جوزف ووتل، می‌افزاید که برای جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تندرو خشونت طلب مانند القاعده و داعش، نیاز است امریکا در منطقه حضور داشته باشد.

جوزف ووتل در این باره افزود: «برای ما دستور خروج از افغانستان داده نشده‌است. این موضوع وابسته به اوضاع در افغانستان و روند صلح است. ما باید بربنیاد پیشرفت در روند صلح دربارۀ خروج تصمیم بگیریم؛ شرایط کنونی برای بیرون شدن فراهم نیستند.»

همزمان با این، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو می‌گوید که دستاوردهای بیش از یک ونیم دهۀ گذشته در افغانستان نباید در گفت وگوهای صلح قربانی شوند: «برای این‌که صلح پایدار باشد، باید بربنیاد دستاوردهای سال‌های اخیر به‌شمول حقوق‌بشر و حقوق زنان برقرار شود.»

از سویی دیگر، وزیرخارجۀ چین هشدار می‌دهد که افغانستان نباید میدان رقابت‌های قدرت‌های بزرگ باشد.
 
وانگ‌یی، تأکید دارد که چین به کمک‌هایش به روند صلح افغانستان ادامه می‌دهد: «افغانستان نباید بار دیگر به میدان رقابت‌های قدرت‌های بزرگ مبدل شود. و نباید در معرض خشونت‌ها و جنگ قرار بگیرد. چین، به عنوان همسایه و دوست افغانستان، به آرزوها و نیازهای مردم این کشور حرمت خواهد گذاشت و به تلاش‌هایش برای پیشبرد مصالحه و بازسازی افغانستان ادامه خواهد داد.»

این مقام چینی، می‌افزاید که برای موفقیت روند صلح افغانستان نیاز است تا جامعۀ جهانی پشتیبانی کامل را از این روند فراهم سازد.

هم‌رسانی کنید