Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ویروس کرونا؛ ۹۰درصد پروازهای شرکت‌های داخلی متوقف شده‌اند

در پی شیوع ویروس کرونا، مسولان اداره هوانوردی ملکی افغانستان می‌گویند که در ۱۵ روزاخیر  ۹۰درصد پروازهای شرکت‌های داخلی هوانوردی به جهان متوقف شده‌اند. 

به گفته آنان اما شماری از هواپیماهای شرکت‌های خارجی هنوزهم به افغانستان پرواز می‌کنند.

مسوولان اداره هوانوردی می‌افزایند که به تازه‌گی پروازهای شرکت ماهان ایران برای ۱۶ روز به افغانستان متوقف شده‌است.

اداره هوانوردی می‌گوید که به تازه گ‌گی پاکستان نیز بر حمل و نقل کالاها از راه هوا به این کشور محدودیت‌هایی را وضع کرده‌است.

مسوولان این اداره می‌پذیرند که با توقف پروازهای شرکت‌های هوانوردی داخلی این شرکت‌های زیان‌های هنگفتی را خواهند دید؛ اما می‌گویند که شرکت‌های امارات متحده عربی هنوزهم به کشور پرواز می‌کنند.

محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس اداره هوانوردی ملکی در این باره گفت: «نقل و انتقال از طریق پروازها را محدود ساختند به داشتن تصدیق نامه صحی مبتنی بر عدم ابتلای به ویروس کرونا.»

در  همین حال، پروازهای هند به افغانستان نیز متوقف شده‌اند. شماری از بیماران افغان که برای تداوی به هند رفته‌اند در این کشور گیر مانده‌اند.

طاهر قادری کاردار سفارت افغانستان در هند بیان داشت: «همکارای هندی ما می‌گویند که بخاطر صحت و سلامت مردم شان، همه مرزها را بسته‌اند –حتی مرزهای ایالتی بسته شده.»

پیش از این شرکت‌های هوانوردی گفته بودند که به علت توقف پروازهای خارجی میلیون‌ها دالر زیان کرده‌اند. 

بربنیاد آمارها در این میان تنها شرکت «کام ایر» هفته ۱۲۰۰ مسافرش را به علت توقف پروازها ازدست داده‌است.

قیس محمدی، کارشناس امور اقتصادی اظهار داشت: «اقداماتی باید گرفته شوند. چون شرکت‌ها در فعالیت‌های شان زیان‌بار می‌شوند و حکومت هم مکلف است تا بخاطر این شرکت‌ها اقدامات لازم را روی دست گیرد.»

بربنیاد اطلاعات اداره هوانوردی، درحال حاضر تنها پروازهای افغانستان با امارات متحده عرب، ترکیه، اسلام آباد و ایران انجام می‌شوند.

ویروس کرونا؛ ۹۰درصد پروازهای شرکت‌های داخلی متوقف شده‌اند

بربنیاد اطلاعات اداره هوانوردی، درحال حاضر تنها پروازهای افغانستان با امارات متحده عرب، ترکیه، اسلام آباد و ایران انجام می‌شوند.

Thumbnail

در پی شیوع ویروس کرونا، مسولان اداره هوانوردی ملکی افغانستان می‌گویند که در ۱۵ روزاخیر  ۹۰درصد پروازهای شرکت‌های داخلی هوانوردی به جهان متوقف شده‌اند. 

به گفته آنان اما شماری از هواپیماهای شرکت‌های خارجی هنوزهم به افغانستان پرواز می‌کنند.

مسوولان اداره هوانوردی می‌افزایند که به تازه‌گی پروازهای شرکت ماهان ایران برای ۱۶ روز به افغانستان متوقف شده‌است.

اداره هوانوردی می‌گوید که به تازه گ‌گی پاکستان نیز بر حمل و نقل کالاها از راه هوا به این کشور محدودیت‌هایی را وضع کرده‌است.

مسوولان این اداره می‌پذیرند که با توقف پروازهای شرکت‌های هوانوردی داخلی این شرکت‌های زیان‌های هنگفتی را خواهند دید؛ اما می‌گویند که شرکت‌های امارات متحده عربی هنوزهم به کشور پرواز می‌کنند.

محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس اداره هوانوردی ملکی در این باره گفت: «نقل و انتقال از طریق پروازها را محدود ساختند به داشتن تصدیق نامه صحی مبتنی بر عدم ابتلای به ویروس کرونا.»

در  همین حال، پروازهای هند به افغانستان نیز متوقف شده‌اند. شماری از بیماران افغان که برای تداوی به هند رفته‌اند در این کشور گیر مانده‌اند.

طاهر قادری کاردار سفارت افغانستان در هند بیان داشت: «همکارای هندی ما می‌گویند که بخاطر صحت و سلامت مردم شان، همه مرزها را بسته‌اند –حتی مرزهای ایالتی بسته شده.»

پیش از این شرکت‌های هوانوردی گفته بودند که به علت توقف پروازهای خارجی میلیون‌ها دالر زیان کرده‌اند. 

بربنیاد آمارها در این میان تنها شرکت «کام ایر» هفته ۱۲۰۰ مسافرش را به علت توقف پروازها ازدست داده‌است.

قیس محمدی، کارشناس امور اقتصادی اظهار داشت: «اقداماتی باید گرفته شوند. چون شرکت‌ها در فعالیت‌های شان زیان‌بار می‌شوند و حکومت هم مکلف است تا بخاطر این شرکت‌ها اقدامات لازم را روی دست گیرد.»

بربنیاد اطلاعات اداره هوانوردی، درحال حاضر تنها پروازهای افغانستان با امارات متحده عرب، ترکیه، اسلام آباد و ایران انجام می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره