تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پاکستان از هیئت چینی برای گفت‌وگو درباره صلح افغانستان دعوت کرد

روزنامۀ بلومبرگ گزارش داده‌است که در کنار هیئتی از گروه طالبان، یک هیئت از چین نیز برای گفتگو در بارۀ روند صلح افغانستان به اسلام آباد دعوت شده‌است. 

شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان گفته‌است که قرار است گفتگوها در بارۀ صلح در افغانستان با جانب هیئت طالبان امروز سه‌شنبه (۴ سنبله) در اسلام آباد برگزار شوند. 

انتظار می‌رود لیو جیان، فرستادۀ ویژۀ چین برای افغانستان نیز در این گفتگوها اشتراک نماید. 

هرچند تاریخ مشخصی برای سفر فرستادۀ ویژۀ چین به اسلام آباد اعلام نشده‌است، اما مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که هدف از دعوت آقای جیان تقویت یک «رویکرد هماهنگ» در باره صلح افغانستان است. 

 آقای قریشی گفته‌‍است:«ما نمی‌توانیم تصامیم خویش را تحمیل نماییم. ما به حاکمیت ملی افغانستان احترایم میگذاریم و تلاش داریم تا در این تعاملات پیشرفت‌هایی صورت گیرند.»

روز گذشته، یک هیئت شش نفری دفتر سیاسی طالبان درقطر به رهبر ملا عبدالغنی برادر بامداد وارد پاکستان شد. 

ملا عبدالغنی برادر را دراین سفربه پاکستان ،خیر الله خیرخواه، محمد نبی عمری، شهاب الدین دلاور، عبدالطیف منصور و قاری دین محمد پنج عضو دیگر دفتر سیاسی طالبان درقطر همراهمی می کنند.

این سفر هیات طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر هنگامی به پاکستان صورت می گیرد که سه روز پیش پاکستان از بهر بیرون شدن از فهرست خاکستری "فتف" از بهر مبارزه با پول شویی و تامین مالی هراس افگنی ملا عبدالغنی برادر معاون گروته طالبان، سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و برخی دیگر از اعضای طالبان را در فهرست تعزیرات سفر و محدودیت های مالی قرار داده است.

بشیر هاتف، عضو انستیتیوت صلح گفت:"همه می دانند که تحریم عملی نیست و تحریک طالبان به عنوان یک جناح سیاسی می‌خواهند که مطرح بسازند که اینان به حیث یک گروه مستقل و غیر وابسته به پاکستان هم مورد تهدید و تحریم قرار می‌گیرند و هم ظرفیت گفت و گو را دارند."

اما پاکستان گفته است که تحریم‌های وضع شده برطالبان موضوع تازه نیست وسفرهیآت طالبان به آن کشور ازمعافیت سفربه رهبران طالبان ازبهر زمینه سازی به روند صلح افغانستان انجام شده است.

از سویی هم شیر محمد ستانکزی رییس هیات گفت و گو کنندۀ گروۀ طالبان در گفت و گو یی با آژانس خبری "ای، پی" گفته است که از میان هیات بیست نفری گفت و گو کننده طالبان سیزده تن آن اعضای شورای رهبری طالبان است که تمامی صلاحیت ها حتا به شمول امضای توافق نامه صلح را دارند.
 

پاکستان از هیئت چینی برای گفت‌وگو درباره صلح افغانستان دعوت کرد

ملا عبدالغنی برادر را دراین سفربه پاکستان ،خیر الله خیرخواه، محمد نبی عمری، شهاب الدین دلاور، عبدالطیف منصور و قاری دین محمد پنج عضو دیگر دفتر سیاسی طالبان درقطر همراهمی می کنند.

Thumbnail

روزنامۀ بلومبرگ گزارش داده‌است که در کنار هیئتی از گروه طالبان، یک هیئت از چین نیز برای گفتگو در بارۀ روند صلح افغانستان به اسلام آباد دعوت شده‌است. 

شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان گفته‌است که قرار است گفتگوها در بارۀ صلح در افغانستان با جانب هیئت طالبان امروز سه‌شنبه (۴ سنبله) در اسلام آباد برگزار شوند. 

انتظار می‌رود لیو جیان، فرستادۀ ویژۀ چین برای افغانستان نیز در این گفتگوها اشتراک نماید. 

هرچند تاریخ مشخصی برای سفر فرستادۀ ویژۀ چین به اسلام آباد اعلام نشده‌است، اما مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که هدف از دعوت آقای جیان تقویت یک «رویکرد هماهنگ» در باره صلح افغانستان است. 

 آقای قریشی گفته‌‍است:«ما نمی‌توانیم تصامیم خویش را تحمیل نماییم. ما به حاکمیت ملی افغانستان احترایم میگذاریم و تلاش داریم تا در این تعاملات پیشرفت‌هایی صورت گیرند.»

روز گذشته، یک هیئت شش نفری دفتر سیاسی طالبان درقطر به رهبر ملا عبدالغنی برادر بامداد وارد پاکستان شد. 

ملا عبدالغنی برادر را دراین سفربه پاکستان ،خیر الله خیرخواه، محمد نبی عمری، شهاب الدین دلاور، عبدالطیف منصور و قاری دین محمد پنج عضو دیگر دفتر سیاسی طالبان درقطر همراهمی می کنند.

این سفر هیات طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر هنگامی به پاکستان صورت می گیرد که سه روز پیش پاکستان از بهر بیرون شدن از فهرست خاکستری "فتف" از بهر مبارزه با پول شویی و تامین مالی هراس افگنی ملا عبدالغنی برادر معاون گروته طالبان، سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و برخی دیگر از اعضای طالبان را در فهرست تعزیرات سفر و محدودیت های مالی قرار داده است.

بشیر هاتف، عضو انستیتیوت صلح گفت:"همه می دانند که تحریم عملی نیست و تحریک طالبان به عنوان یک جناح سیاسی می‌خواهند که مطرح بسازند که اینان به حیث یک گروه مستقل و غیر وابسته به پاکستان هم مورد تهدید و تحریم قرار می‌گیرند و هم ظرفیت گفت و گو را دارند."

اما پاکستان گفته است که تحریم‌های وضع شده برطالبان موضوع تازه نیست وسفرهیآت طالبان به آن کشور ازمعافیت سفربه رهبران طالبان ازبهر زمینه سازی به روند صلح افغانستان انجام شده است.

از سویی هم شیر محمد ستانکزی رییس هیات گفت و گو کنندۀ گروۀ طالبان در گفت و گو یی با آژانس خبری "ای، پی" گفته است که از میان هیات بیست نفری گفت و گو کننده طالبان سیزده تن آن اعضای شورای رهبری طالبان است که تمامی صلاحیت ها حتا به شمول امضای توافق نامه صلح را دارند.
 

هم‌رسانی کنید