تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پاکستان در شش ماه گذشته ۵هزار موشک بر افغانستان پرتاب کرده‏‎است

همزمان با اوج گیری تنش ها میان کابل و اسلام آباد، نظامیان پاکستان، در جریان شش ماه گذشته، بیش از پنج هزار موشک را برخاک افغانستان شلیک کرده اند.

مقام های محلی ولایت کنر می گویند که این موشک ها بر بخش های مرزی افغانستان برخورد کرده اند که در نتیجه، صدها خانواده خانه های شان را ترک و به جاهای دیگر رفته اند.

با این همه، وحیدالله کلیمزی، والی کنر می گوید که در ماه های اخیر، نیروهای دولتی کشور نیز پاسخ دندان شکن به پاکستان داده اند: «حکومت افغانستان از راه دیپلوماتیک این مسایل را با حکومت پاکستان مطرح کرده است. اما به ما این دستور نیز داده شده است که آمادۀ عمل بالمثل باشید.»

جنرال جمعه گل همت، فرمانده پولیس کنر نیز می گوید: «مسرکانو، مره وره، شولتن، کنرخاص مناطقی استند که موشک های پاکستانی بر آن جاها برخورد کرده اند که در نتیجه آن در حدود سه صد خانواده بیجا شده اند.»

این در حالی است که شماری از بیجا شده گان در اثر راکت پراگنی های نظامیان پاکستان، می گویند که در وضعیت بدی بسر می برند. ظاهرالله، یکی از این بیجا شده گان است. او می گوید هنگامی که راکت پراگنی نظامیان پاکستان شدت گرفتند، او مجبور شد خانه اش را ترک کند و اکنون در شرایط دشواری به سر می برد. او از حکومت می خواهد که با وی کمک کند: «در مناطق سرحدی حمله می شود؛ این حمله ها بسیاری ها را مجبور کرده که خانه های خود را ترک کنند.»

ولی گل، از دیگر بیجا شدۀ کنر نیز می افزاید: «مرمی های راکت می آید، مردم هیچ کاری کرده نمی توانند، حکومت باید اقدام کند.»

مقام های محلی کنر هشدار می دهند اگر نظامیان پاکستانی موشک پراگنی های شان را متوقف نسازند، نظامیان کشور نیز آماده هر نوع پاسخ استند.

پاکستان در شش ماه گذشته ۵هزار موشک بر افغانستان پرتاب کرده‏‎است

مقام های محلی کنر هشدار می دهند اگر نظامیان پاکستانی موشک پراگنی های شان را متوقف نسازند، نظامیان کشور نیز آماده هر نوع پاسخ استند.

Thumbnail

همزمان با اوج گیری تنش ها میان کابل و اسلام آباد، نظامیان پاکستان، در جریان شش ماه گذشته، بیش از پنج هزار موشک را برخاک افغانستان شلیک کرده اند.

مقام های محلی ولایت کنر می گویند که این موشک ها بر بخش های مرزی افغانستان برخورد کرده اند که در نتیجه، صدها خانواده خانه های شان را ترک و به جاهای دیگر رفته اند.

با این همه، وحیدالله کلیمزی، والی کنر می گوید که در ماه های اخیر، نیروهای دولتی کشور نیز پاسخ دندان شکن به پاکستان داده اند: «حکومت افغانستان از راه دیپلوماتیک این مسایل را با حکومت پاکستان مطرح کرده است. اما به ما این دستور نیز داده شده است که آمادۀ عمل بالمثل باشید.»

جنرال جمعه گل همت، فرمانده پولیس کنر نیز می گوید: «مسرکانو، مره وره، شولتن، کنرخاص مناطقی استند که موشک های پاکستانی بر آن جاها برخورد کرده اند که در نتیجه آن در حدود سه صد خانواده بیجا شده اند.»

این در حالی است که شماری از بیجا شده گان در اثر راکت پراگنی های نظامیان پاکستان، می گویند که در وضعیت بدی بسر می برند. ظاهرالله، یکی از این بیجا شده گان است. او می گوید هنگامی که راکت پراگنی نظامیان پاکستان شدت گرفتند، او مجبور شد خانه اش را ترک کند و اکنون در شرایط دشواری به سر می برد. او از حکومت می خواهد که با وی کمک کند: «در مناطق سرحدی حمله می شود؛ این حمله ها بسیاری ها را مجبور کرده که خانه های خود را ترک کنند.»

ولی گل، از دیگر بیجا شدۀ کنر نیز می افزاید: «مرمی های راکت می آید، مردم هیچ کاری کرده نمی توانند، حکومت باید اقدام کند.»

مقام های محلی کنر هشدار می دهند اگر نظامیان پاکستانی موشک پراگنی های شان را متوقف نسازند، نظامیان کشور نیز آماده هر نوع پاسخ استند.

هم‌رسانی کنید