Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پایان نشست قطر و توافق‌ها میان امریکا و طالبان

پس از شانزده روز گفت‌وگوهای پی هم میان نماینده‌گان ایالات متحده امریکا و طالبان در دوحه، منابع به طلوع نیوز می‌گویند که دو طرف در بارۀ مبارزه با هراس افگنی و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به توافق‌های دست یافته اند.  

منابع می‌گویند که این مذاکرات در این مرحله به پایان رسیده است. 

منابع در دوحه به طلوع نیوز می‌گویند که این موافقت‌نامه روی کاغذ به دو زبان ریخته شده است. قرار است زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای مشوره با مقامات ارشد امریکایی، احتمالا رییس‌جمهور ترمپ، به واشنگتن سفر کند. 

منابع می‌گویند که طالبان توافق کرده اند با تمام گروه‌های هراس افگن، به شمول القاعده، قطع رابطه کنند و در برابر آنان اقدام کند.

 طالبان در این باره چیزی نگفته اند.

 در این گفتگوها روزها روی نحوه خروج نیروهای امریکایی رای زنی شده است و به توافق رسیده اند، اما جزییات در باره جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی تا اکنون در دست نیست. 

به گفته این منابع، درباره گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس نیز گفت‌وگو شده است و در متن موافقت نامه گنجاینده شده است.

 از سوی دیگر، مذاکرات میان برخی از سیاسیون افغان و طالبان که قرار بود تا دو هفته آینده در دوحه برگزار گردد، برای چند هفته دیگر به تاخیر افتاده است.

در همین حال، زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان می‌گوید که یک دور طولانی گفت‌وگوها در قطر پایان یافت  و شرایط برای صلح بهبود یافته است. آقای خلیلزاد می‌گوید واضح است که همه طرف‌ها می‌خواهند جنگ پایان یابد.

آقای خلیل‌زاد می‌گوید برای رسیدن به صلح نیاز است روی این چهار موضوع توافق شود: تضمین‌های ضد تروریسم، خروج نیروها، گفت‌وگوهای بین الافغانی، و یک آتش‌بس جامع.

خلیل‌زاد می‌گوید در مذاکرات ماه جنوری، ما "در اصول روی هر چهار موضوع به توافق رسیدیم" و در "پیش نویس کنونی" تنها روی دو موضوع اول به توافق رسیده‌ایم.

آقای خلیل‌زاد می‌گوید وقتی که توافقنامه پیش نویس در مورد یک جدول زمانبندی خروج و اقدامات موثر ضد تروریسم نهایی شود، طالبان و دیگر افغان‌ها، از جمله دولت، مذاکرات داخلی در افغانستان را برای حل سیاسی و آتش بس جامع آغاز خواهند کرد.

آقای خلیل‌زاد می‌گوید که وی برای مشاوره به واشنگتن می‌رود و دور بعدی مذاکرات به زودی آغاز خواهند شد.

در همین حال، طالبان نیز در خبرنامه‌یی گفته است که نماینده‌گان این گروه و ایالات متحده روی دو موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان و استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر کشوری، گفت‌وگوهای مفصلی انجام شده‌اند و پیشرفت‌های کافی به دست آمده است.

پایان نشست قطر و توافق‌ها میان امریکا و طالبان

 در این گفتگوها روزها روی نحوه خروج نیروهای امریکایی رای زنی شده است و به توافق رسیده اند، اما جزییات در باره جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی تا اکنون در دست نیست. 

Thumbnail

پس از شانزده روز گفت‌وگوهای پی هم میان نماینده‌گان ایالات متحده امریکا و طالبان در دوحه، منابع به طلوع نیوز می‌گویند که دو طرف در بارۀ مبارزه با هراس افگنی و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به توافق‌های دست یافته اند.  

منابع می‌گویند که این مذاکرات در این مرحله به پایان رسیده است. 

منابع در دوحه به طلوع نیوز می‌گویند که این موافقت‌نامه روی کاغذ به دو زبان ریخته شده است. قرار است زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای مشوره با مقامات ارشد امریکایی، احتمالا رییس‌جمهور ترمپ، به واشنگتن سفر کند. 

منابع می‌گویند که طالبان توافق کرده اند با تمام گروه‌های هراس افگن، به شمول القاعده، قطع رابطه کنند و در برابر آنان اقدام کند.

 طالبان در این باره چیزی نگفته اند.

 در این گفتگوها روزها روی نحوه خروج نیروهای امریکایی رای زنی شده است و به توافق رسیده اند، اما جزییات در باره جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی تا اکنون در دست نیست. 

به گفته این منابع، درباره گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس نیز گفت‌وگو شده است و در متن موافقت نامه گنجاینده شده است.

 از سوی دیگر، مذاکرات میان برخی از سیاسیون افغان و طالبان که قرار بود تا دو هفته آینده در دوحه برگزار گردد، برای چند هفته دیگر به تاخیر افتاده است.

در همین حال، زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان می‌گوید که یک دور طولانی گفت‌وگوها در قطر پایان یافت  و شرایط برای صلح بهبود یافته است. آقای خلیلزاد می‌گوید واضح است که همه طرف‌ها می‌خواهند جنگ پایان یابد.

آقای خلیل‌زاد می‌گوید برای رسیدن به صلح نیاز است روی این چهار موضوع توافق شود: تضمین‌های ضد تروریسم، خروج نیروها، گفت‌وگوهای بین الافغانی، و یک آتش‌بس جامع.

خلیل‌زاد می‌گوید در مذاکرات ماه جنوری، ما "در اصول روی هر چهار موضوع به توافق رسیدیم" و در "پیش نویس کنونی" تنها روی دو موضوع اول به توافق رسیده‌ایم.

آقای خلیل‌زاد می‌گوید وقتی که توافقنامه پیش نویس در مورد یک جدول زمانبندی خروج و اقدامات موثر ضد تروریسم نهایی شود، طالبان و دیگر افغان‌ها، از جمله دولت، مذاکرات داخلی در افغانستان را برای حل سیاسی و آتش بس جامع آغاز خواهند کرد.

آقای خلیل‌زاد می‌گوید که وی برای مشاوره به واشنگتن می‌رود و دور بعدی مذاکرات به زودی آغاز خواهند شد.

در همین حال، طالبان نیز در خبرنامه‌یی گفته است که نماینده‌گان این گروه و ایالات متحده روی دو موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان و استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر کشوری، گفت‌وگوهای مفصلی انجام شده‌اند و پیشرفت‌های کافی به دست آمده است.

هم‌رسانی کنید