Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پزشکان دربلخ برای نخستین‌بار عمل جراحی قلب‌باز را انجام دادند

برای نخستین‌بار در شفاخانه حوزه‌یی بوعلی‌سینای بلخی در مزارشریف عمل جراحی قلب‌باز بر روی یک بیمار ۴۵ ساله با موفقیت انجام شد.

احمد شفیق هورخش، آموزگار گروه جراحی می‌گوید که در این عمل، خون‌هایی که در اطراف قلب بود برداشته شد و پیوند رگ از جاهای مختلف بدن به روی بیماری که قلبش سوراخ شده‌است، انجام می‌شود.

وی، می‌گوید که پس از انجام این عمل، وضع بیمار رو به بهبودی است.

به گفته او بیمار شهروند پاکستانی است و اکنون در واحد مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری است: «جایی که قلب سوراخ شده بود آن‌جا را ترمیم کردیم، پوش قلب را ترمیم کردیم و صدررا که در آن خون جمع شده بود تخلیه کردیم.»

این بیمار شهروند پاکستان چندی پیش به این شفاخانه مراجعه کرده بود. پزشکان می‌گویند که با انجام این عمل موفقیت‌آمیز، اکنون حال بیمار رو به بهبودی و رضایت‌بخش است.

برهان انوری، پزشک در شفاخانه بوو علی‌سینای بلخی گفت:«زمانی که مریض به شعبه عاجل آمد در حالت بسیار وخیم قرار داشت.»

پزشکان می‌گویند که عمل قلب‌باز برای بیش از یک‌ساعت به درازا انجامید. به کمک گروه جراحی نشانه‌های نارسایی قلب بیمار از میان برداشته شده‌است. حالا این بیمار توانایی خوردن و آشامیدن را دارد.

این بیمارمشتاق نام دارد و از چگونگی درمانش در این شفاخانه‌ها راضی است: «من مریض شدم، مرا صاحب کارم رها کرد، ولی در این شفاخانه خیلی خوب درمان شدم.»

مسؤول شفاخانه حوزوه‌یی بوعلی‌سینای بلخی در مزارشریف می‌گوید که آن‌ها در تلاش استند تا با برنامه‌ریزی و فراهم آوردن نیروهای بیشتر در این بخش، بستر گسترش این عمل‌ها را افزایش دهند.

غوث‌الدین انوری، مسؤول شفاخانه حوزه‌یی بوعلی سینای بلخی افزود: «اگر در این شفاخانه تمامی معیارها و ستندردهای شفاخانه‌یی تطبیق شود، در پهلویش یک شفاخانه تخصصی و آموزشی خواهد بود.»

با اینهمه، آموزگار گروه جراحی بیمارستان بوعلی‌سینای بلخی در مزارشریف می‌گوید که اگر افزارهای پزشکی مورد نیاز در این بخش به دسترس آن‌ها قرار بگیرد قادرند که همه نوع جراحی بیماری‌های قلب و عروق را انجام دهند.

پزشکان دربلخ برای نخستین‌بار عمل جراحی قلب‌باز را انجام دادند

بیمار یک مرد ۴۵ ساله و شهروند پاکستان است که در افغانستان کار می‌کند.

Thumbnail

برای نخستین‌بار در شفاخانه حوزه‌یی بوعلی‌سینای بلخی در مزارشریف عمل جراحی قلب‌باز بر روی یک بیمار ۴۵ ساله با موفقیت انجام شد.

احمد شفیق هورخش، آموزگار گروه جراحی می‌گوید که در این عمل، خون‌هایی که در اطراف قلب بود برداشته شد و پیوند رگ از جاهای مختلف بدن به روی بیماری که قلبش سوراخ شده‌است، انجام می‌شود.

وی، می‌گوید که پس از انجام این عمل، وضع بیمار رو به بهبودی است.

به گفته او بیمار شهروند پاکستانی است و اکنون در واحد مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری است: «جایی که قلب سوراخ شده بود آن‌جا را ترمیم کردیم، پوش قلب را ترمیم کردیم و صدررا که در آن خون جمع شده بود تخلیه کردیم.»

این بیمار شهروند پاکستان چندی پیش به این شفاخانه مراجعه کرده بود. پزشکان می‌گویند که با انجام این عمل موفقیت‌آمیز، اکنون حال بیمار رو به بهبودی و رضایت‌بخش است.

برهان انوری، پزشک در شفاخانه بوو علی‌سینای بلخی گفت:«زمانی که مریض به شعبه عاجل آمد در حالت بسیار وخیم قرار داشت.»

پزشکان می‌گویند که عمل قلب‌باز برای بیش از یک‌ساعت به درازا انجامید. به کمک گروه جراحی نشانه‌های نارسایی قلب بیمار از میان برداشته شده‌است. حالا این بیمار توانایی خوردن و آشامیدن را دارد.

این بیمارمشتاق نام دارد و از چگونگی درمانش در این شفاخانه‌ها راضی است: «من مریض شدم، مرا صاحب کارم رها کرد، ولی در این شفاخانه خیلی خوب درمان شدم.»

مسؤول شفاخانه حوزوه‌یی بوعلی‌سینای بلخی در مزارشریف می‌گوید که آن‌ها در تلاش استند تا با برنامه‌ریزی و فراهم آوردن نیروهای بیشتر در این بخش، بستر گسترش این عمل‌ها را افزایش دهند.

غوث‌الدین انوری، مسؤول شفاخانه حوزه‌یی بوعلی سینای بلخی افزود: «اگر در این شفاخانه تمامی معیارها و ستندردهای شفاخانه‌یی تطبیق شود، در پهلویش یک شفاخانه تخصصی و آموزشی خواهد بود.»

با اینهمه، آموزگار گروه جراحی بیمارستان بوعلی‌سینای بلخی در مزارشریف می‌گوید که اگر افزارهای پزشکی مورد نیاز در این بخش به دسترس آن‌ها قرار بگیرد قادرند که همه نوع جراحی بیماری‌های قلب و عروق را انجام دهند.

هم‌رسانی کنید