Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پنج نامزد وزیر برنامه‎های شان را به مجلس ارائه کردند

نامزد وزیران دفاع، امور داخله، کار و امور اجتماعی، معادن و پترولیم و ترانسپورت، امروز برنامه های شان را به مجلس نماینده گان ارائه کردند.

طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع می گوید که داعش و طالب هر دو از سوی یک نهاد استخباراتی منطقه پشتیبانی می شوند و داعشیان با کارکردهای نادرست شان می خواهند که طالبان را برائت دهند.

وی همچنان می گوید که بیش از ۱۶هزار مخالف مسلح در ماه های اخیر کشته شده اند.

آقای بهرامی در این باره گفت: «طالب و داعش هر دو در تبانی با هم در برابر مردم افغانستان می جنگند و تفکیک میان این دو بجز از افسانه و اشتباه محض است.»

درهمین حال، ویس احمد برمک نامزد وزیر امور داخله، مداخله سیاست گران را در کارها و نیز فساد را از چالش های بنیادی در برابر این وزارت می گوید.

برمک افزود: «موجودیت فساد بزرگ در وزارت امور داخله نفوذ سیاسون، ترجیح دادن روابط نسبت به ضوابط، از چالش های اساسی است که تا هنوز موجود است.»

در حالی که شهروندان کشور از حضور افراد مسلح غیرمسؤول و اذیت و آزار آنان شکایت می کنند، اما نامزد وزیر داخله می گوید که تا شش ماه آینده هیچ کسی اجازه انتقال سلاح بدون مجوز را نخواهد داشت.

او اظهار داشت: «سلاح هایی که از آن بصورت غیررسمی و غیرمسؤولانه استفاده می شود مجبور استند که بیایند و سلاح خود را درج و ثبت کنند.»

طارق شاه بهرامی، نامزد وزیردفاع ملی نیز تصریح کرد:  «اطمینان می دهم که وزیردفاع ملی شان یک لحظه هم از وضعیت شان غافل نیست و تا نیمه های شب برای حفظ جان و تأمین معیشت شان مصروف می باشد.»

نامزد وزیران تا پایان هفتۀ جاری برنامه های شان را به مجلس نماینده گان ارائه خواهند کرد، اما قرار است در هفتۀ آینده، مجلس نماینده گان برای نامزد وزیران صندوق رأی بگذارد.

پنج نامزد وزیر برنامه‎های شان را به مجلس ارائه کردند

هفتۀ پیش، حکومت دوازده نامزد وزیر را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی کرد؛ قرار است این نامزد وزیران به ترتیب، برنامه های شان را ارائه کنند و سپس مجلس برای آنان صندوق بگذارند. با آن هم، برای وزارت خانه های، معارف، اطلاعات و فرهنگ و خارجه کسی معرفی نشده است.

تصویر بندانگشتی

نامزد وزیران دفاع، امور داخله، کار و امور اجتماعی، معادن و پترولیم و ترانسپورت، امروز برنامه های شان را به مجلس نماینده گان ارائه کردند.

طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع می گوید که داعش و طالب هر دو از سوی یک نهاد استخباراتی منطقه پشتیبانی می شوند و داعشیان با کارکردهای نادرست شان می خواهند که طالبان را برائت دهند.

وی همچنان می گوید که بیش از ۱۶هزار مخالف مسلح در ماه های اخیر کشته شده اند.

آقای بهرامی در این باره گفت: «طالب و داعش هر دو در تبانی با هم در برابر مردم افغانستان می جنگند و تفکیک میان این دو بجز از افسانه و اشتباه محض است.»

درهمین حال، ویس احمد برمک نامزد وزیر امور داخله، مداخله سیاست گران را در کارها و نیز فساد را از چالش های بنیادی در برابر این وزارت می گوید.

برمک افزود: «موجودیت فساد بزرگ در وزارت امور داخله نفوذ سیاسون، ترجیح دادن روابط نسبت به ضوابط، از چالش های اساسی است که تا هنوز موجود است.»

در حالی که شهروندان کشور از حضور افراد مسلح غیرمسؤول و اذیت و آزار آنان شکایت می کنند، اما نامزد وزیر داخله می گوید که تا شش ماه آینده هیچ کسی اجازه انتقال سلاح بدون مجوز را نخواهد داشت.

او اظهار داشت: «سلاح هایی که از آن بصورت غیررسمی و غیرمسؤولانه استفاده می شود مجبور استند که بیایند و سلاح خود را درج و ثبت کنند.»

طارق شاه بهرامی، نامزد وزیردفاع ملی نیز تصریح کرد:  «اطمینان می دهم که وزیردفاع ملی شان یک لحظه هم از وضعیت شان غافل نیست و تا نیمه های شب برای حفظ جان و تأمین معیشت شان مصروف می باشد.»

نامزد وزیران تا پایان هفتۀ جاری برنامه های شان را به مجلس نماینده گان ارائه خواهند کرد، اما قرار است در هفتۀ آینده، مجلس نماینده گان برای نامزد وزیران صندوق رأی بگذارد.

هم‌رسانی کنید