تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پولیس جوزجان: طالبان یک آموزگار را در این ولایت تیرباران کردند

پوليس ولایت جوزجان، مي‌گويد طالبان يك آموزگار را در این ولایت تيرباران كردند و هفت بزرگ قوم را با خود بردند.

اين رويداد، روزگذشته (شنبه، ٢١) ميزان در روستاي علي آباد ولسوالي فيض آباد جوزجان رخ داده است.

جنرال كمال الدين ياور، آمر امنيت پوليس جوزجان مي‌گويد که علاوالدين، سر معلم يكي از مكتب‌های ولسوالی فیض آباد توسط طالبان از موتر پايان و تيرباران شده است.

او گفت، علاوالدين، برادر خان ضابط  يكي از فرماندهان خيزش‌هاي مردمي در ولسوالي فيض آباد جوزجان است.

آمر امنيت پوليس جوزجان، مي‌افزاید که طالبان هفت تن از بزرگان قوم را نيز با خود برده اند كه تا كنون از سرنوشت آنان اطلاعات در دست نيست.

طالبان، در اين باره تا كنون چيزي نگفته اند.

پولیس جوزجان: طالبان یک آموزگار را در این ولایت تیرباران کردند

جنرال كمال الدين ياور، آمر امنيت پوليس جوزجان مي‌گويد که علاوالدين، سر معلم يكي از مكتب‌های ولسوالی فیض آباد توسط طالبان از موتر پايان و تيرباران شده است.

تصویر بندانگشتی

پوليس ولایت جوزجان، مي‌گويد طالبان يك آموزگار را در این ولایت تيرباران كردند و هفت بزرگ قوم را با خود بردند.

اين رويداد، روزگذشته (شنبه، ٢١) ميزان در روستاي علي آباد ولسوالي فيض آباد جوزجان رخ داده است.

جنرال كمال الدين ياور، آمر امنيت پوليس جوزجان مي‌گويد که علاوالدين، سر معلم يكي از مكتب‌های ولسوالی فیض آباد توسط طالبان از موتر پايان و تيرباران شده است.

او گفت، علاوالدين، برادر خان ضابط  يكي از فرماندهان خيزش‌هاي مردمي در ولسوالي فيض آباد جوزجان است.

آمر امنيت پوليس جوزجان، مي‌افزاید که طالبان هفت تن از بزرگان قوم را نيز با خود برده اند كه تا كنون از سرنوشت آنان اطلاعات در دست نيست.

طالبان، در اين باره تا كنون چيزي نگفته اند.

هم‌رسانی کنید