تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پیکر تتسو ناکامورا به جاپان رسید

پیکر تتسو ناکامورا، پزشک و مددرسان جاپانی که روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شده بود، پس از چاشت امروز (یک‌شنبه، ۱۷قوس) به میدان هوایی ناریتا در نزدیکی توکیو رسید.

پیکر این مددرسان جاپانی، روز گذشته از میدان هوایی کابل به مقصد جاپان فرستاده شد.

خانم، دختر و شماری از بستگان ناکامورا برای انتقال پیکر وی به کابل آمده بودند.

تتسو ناکامورای ۷۳ ساله همراه با پنج همکار افغانش روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار در یک حملۀ مسلحانه کشته شد.

ناکامورا، رییس یک نهاد خیریه در ننگرهار بود و در حدود ۳۰ سال در این ولایت فعالیت کرده بود.

او در بخش آب‌رسانی و ایجاد پروژه‌های همه‌گانی فعالیت‌های زیادی را انجام داد. مرگ او با واکنش‌های زیادی به همراه شد و در بسیاری از شهرهای افغانستان مراسم‌ شمع‌افروزی برای او برگزار شد.

پیکر تتسو ناکامورا به جاپان رسید

تتسو ناکامورای ۷۳ ساله همراه با پنج همکار افغانش روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار در یک حملۀ مسلحانه کشته شد.

Thumbnail

پیکر تتسو ناکامورا، پزشک و مددرسان جاپانی که روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شده بود، پس از چاشت امروز (یک‌شنبه، ۱۷قوس) به میدان هوایی ناریتا در نزدیکی توکیو رسید.

پیکر این مددرسان جاپانی، روز گذشته از میدان هوایی کابل به مقصد جاپان فرستاده شد.

خانم، دختر و شماری از بستگان ناکامورا برای انتقال پیکر وی به کابل آمده بودند.

تتسو ناکامورای ۷۳ ساله همراه با پنج همکار افغانش روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار در یک حملۀ مسلحانه کشته شد.

ناکامورا، رییس یک نهاد خیریه در ننگرهار بود و در حدود ۳۰ سال در این ولایت فعالیت کرده بود.

او در بخش آب‌رسانی و ایجاد پروژه‌های همه‌گانی فعالیت‌های زیادی را انجام داد. مرگ او با واکنش‌های زیادی به همراه شد و در بسیاری از شهرهای افغانستان مراسم‌ شمع‌افروزی برای او برگزار شد.

هم‌رسانی کنید