Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشته شدن چهار زندانی در درگیری با پولیس در زندان پل‌چرخی

وزارت امور داخله می‌گوید که در درگیری میان پولیس و زندانیان در زندان پل‌چرخی، چهار زندانی کشته شده‌اند.

سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که در این درگیری بیست پولیس و سیزده تن از زندانیان زخم برداشته‌اند.

به گفته سخنگوی وزارت امور داخله، درگیری هنگامی رخ داد که پولیس برای بدست آوردن مواد مخدر از داخل این زندان، به بازرسی زندان پرداخت.

سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که در هنگام این بازرسی زندانیان بر پولیس حمله کردند و می‌خواستند جنگ‌افزار پولیس را بدست آورند.

وزارت امور داخله می‌گوید که اکنون اوضاع در این زندان به حالت عادی برگشته است.

کشته شدن چهار زندانی در درگیری با پولیس در زندان پل‌چرخی

وزارت امور داخله می‌گوید این درگیری پس از آن آغاز یافت که پولیس از بهر بدست آوردن مواد مخدر به بازرسی زندان پرداخت.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور داخله می‌گوید که در درگیری میان پولیس و زندانیان در زندان پل‌چرخی، چهار زندانی کشته شده‌اند.

سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که در این درگیری بیست پولیس و سیزده تن از زندانیان زخم برداشته‌اند.

به گفته سخنگوی وزارت امور داخله، درگیری هنگامی رخ داد که پولیس برای بدست آوردن مواد مخدر از داخل این زندان، به بازرسی زندان پرداخت.

سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که در هنگام این بازرسی زندانیان بر پولیس حمله کردند و می‌خواستند جنگ‌افزار پولیس را بدست آورند.

وزارت امور داخله می‌گوید که اکنون اوضاع در این زندان به حالت عادی برگشته است.

هم‌رسانی کنید