تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چهل‌هزار خانواده در هلمند به کمک‌های بشری نیاز دارند

در آستانۀ رسیدن فصل زمستان، ریاست امور مهاجران ولایت هلمند، می‌گوید که در حدود چهل‌هزار خانواده در این ولایت به کمک‌های بی‌درنگ بشری نیاز دارند.

این ریاست، می‌افزاید این ریاست توان فراهم‌سازی بخشی از کمک‌ها را تنها به پنج‌هزار این خانواده‌ها دارد.

سید محمد رامین، رییس مهاجران هلمند در این باره گفت: «هم‌اکنون در شهر لشکرگاه، خانواده‌هایی زیادی استند که بیجا شده‌اند – از چندین سال پیش از ولسوالی‌ها به لشکرگاه آمده‌اند. هملند یک ولایت جنگ زده است که هم‌اکنون بیش از چهل‌هزار خانواده نیازمند را در خود دارد.»

بخشی بزرگ از این نیازمندان، بیجاشده‌گان داخلی استند که در نتیجۀ ناامنی و مشکلات دیگر، از خانه‌های شان بیجا شده‌اند.

محمد دین، یکی از این بیجاشده‌گان گفت: «چهار سال می‌شود که پیش دولت عریضه کرده‌ایم؛ به هر ارگانی که رفته‌ایم به ما گفته‌اند که این از توان آنان بالا است و هر زمانی‌که رییس‌جمهور امر کرد، به مشکل تان رسیده‌گی می‌شود.»

گل داد، بیجاشدۀ دیگر نیز افزود: «وضعیت ما بسیار خراب است؛ به اندازه‌یی وضعیت ما خراب است که برای کودکان غذا نداریم.»

هرچند مشکل اصلی بیجاشده‌گان داخلی نبود سرپناۀ مناسب است، اما حکومت می‌گوید که تنها توان فراهم‌سازی مواد خوراکی، آن هم به شمار محدودی از نیازمندان را، دارد.

چهل‌هزار خانواده در هلمند به کمک‌های بشری نیاز دارند

بخشی بزرگ از این نیازمندان، بیجاشده‌گان داخلی استند که در نتیجۀ ناامنی و مشکلات دیگر، از خانه‌های شان بیجا شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ رسیدن فصل زمستان، ریاست امور مهاجران ولایت هلمند، می‌گوید که در حدود چهل‌هزار خانواده در این ولایت به کمک‌های بی‌درنگ بشری نیاز دارند.

این ریاست، می‌افزاید این ریاست توان فراهم‌سازی بخشی از کمک‌ها را تنها به پنج‌هزار این خانواده‌ها دارد.

سید محمد رامین، رییس مهاجران هلمند در این باره گفت: «هم‌اکنون در شهر لشکرگاه، خانواده‌هایی زیادی استند که بیجا شده‌اند – از چندین سال پیش از ولسوالی‌ها به لشکرگاه آمده‌اند. هملند یک ولایت جنگ زده است که هم‌اکنون بیش از چهل‌هزار خانواده نیازمند را در خود دارد.»

بخشی بزرگ از این نیازمندان، بیجاشده‌گان داخلی استند که در نتیجۀ ناامنی و مشکلات دیگر، از خانه‌های شان بیجا شده‌اند.

محمد دین، یکی از این بیجاشده‌گان گفت: «چهار سال می‌شود که پیش دولت عریضه کرده‌ایم؛ به هر ارگانی که رفته‌ایم به ما گفته‌اند که این از توان آنان بالا است و هر زمانی‌که رییس‌جمهور امر کرد، به مشکل تان رسیده‌گی می‌شود.»

گل داد، بیجاشدۀ دیگر نیز افزود: «وضعیت ما بسیار خراب است؛ به اندازه‌یی وضعیت ما خراب است که برای کودکان غذا نداریم.»

هرچند مشکل اصلی بیجاشده‌گان داخلی نبود سرپناۀ مناسب است، اما حکومت می‌گوید که تنها توان فراهم‌سازی مواد خوراکی، آن هم به شمار محدودی از نیازمندان را، دارد.

هم‌رسانی کنید