تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چین در باره نشست میان افغانان با تمامی طرف‌ها در تماس است

جینگ شانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت این کشور با تمام طرف‌ها در رابطه با نشست میان افغانان در چین در تماس است.

چین می گوید که با تمامی طرف های درگیر ازبهر برگزاری گفت وگوها میان افغانان  در آن کشور در ارتباط است.

او یک بار دیگر پشتیبانی این کشور را از روند صلح افغانستان به رهبری و مالیکیت افغانان اعلام کرد و گفت بیجنگ از گفتگوهای سازنده میان تمامی طرف‌ها به شمول حکومت افغانستان و طالبان پشتیبانی ‌می‌کند.

او گفت که بیجنگ به برگزاری گفتگوها میان تمامی طرف‌های درگیر در موضوع افغانستان تمایل همکاری دارد و از همین رو با این طرف‌ها تماس‌هایش را برقرار کرده است.

آقای جینگ گفت: «چین می‌خواهد زمینه برای گفتگو میان تمام طرف‌ها در مسایل افغانستان را فراهم کند و در پیشرفت روند صلح و مصالحه در افغانستان با احترام به خواست‌های تمام طرف‌های درگیر، همکاری کند.»

این در حالی است که اسماعیل خان، رهبر پیشین جهادی، روز دوشنبه گفت که حکومت افغانستان ترکیب هیئت شرکت کننده‌گان نشست چین را نهایی نساخته‌است و هنوز هم رأی زنی‌ها دربارۀ این ترکیب، ادامه دارند.
 
اما پیش از این حکومت افغانستان از نهایی شدن این هیئت خبر داده‌است و منابعی در حکومت حتا پذیرفته‌اند که ترکیب این هیئت به حکومت چین نیز، فرستاده شده‌است.

انتظارمی‌رود درآینده نزدیک چین میزبان گفتگوها میان افغانان به شمول نماینده‌گان حکومت و طالبان باشد.

چین در باره نشست میان افغانان با تمامی طرف‌ها در تماس است

انتظارمی‌رود درآینده نزدیک چین میزبان گفتگوها میان افغانان به شمول نماینده‌گان حکومت و طالبان باشد.

Thumbnail

جینگ شانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت این کشور با تمام طرف‌ها در رابطه با نشست میان افغانان در چین در تماس است.

چین می گوید که با تمامی طرف های درگیر ازبهر برگزاری گفت وگوها میان افغانان  در آن کشور در ارتباط است.

او یک بار دیگر پشتیبانی این کشور را از روند صلح افغانستان به رهبری و مالیکیت افغانان اعلام کرد و گفت بیجنگ از گفتگوهای سازنده میان تمامی طرف‌ها به شمول حکومت افغانستان و طالبان پشتیبانی ‌می‌کند.

او گفت که بیجنگ به برگزاری گفتگوها میان تمامی طرف‌های درگیر در موضوع افغانستان تمایل همکاری دارد و از همین رو با این طرف‌ها تماس‌هایش را برقرار کرده است.

آقای جینگ گفت: «چین می‌خواهد زمینه برای گفتگو میان تمام طرف‌ها در مسایل افغانستان را فراهم کند و در پیشرفت روند صلح و مصالحه در افغانستان با احترام به خواست‌های تمام طرف‌های درگیر، همکاری کند.»

این در حالی است که اسماعیل خان، رهبر پیشین جهادی، روز دوشنبه گفت که حکومت افغانستان ترکیب هیئت شرکت کننده‌گان نشست چین را نهایی نساخته‌است و هنوز هم رأی زنی‌ها دربارۀ این ترکیب، ادامه دارند.
 
اما پیش از این حکومت افغانستان از نهایی شدن این هیئت خبر داده‌است و منابعی در حکومت حتا پذیرفته‌اند که ترکیب این هیئت به حکومت چین نیز، فرستاده شده‌است.

انتظارمی‌رود درآینده نزدیک چین میزبان گفتگوها میان افغانان به شمول نماینده‌گان حکومت و طالبان باشد.

هم‌رسانی کنید