Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کابینۀ آلمان به افزایش شمار نیروهایش در افغانستان رأی مثبت داد

کابینۀ آلمان به افزایش شمار نیروهایش در افغانستان رأی مثبت داد و بربنیاد طرح تازه قراراست شمار نیروهای این کشور از ۹۸۰ تن به ۱۳۰۰ افزایش یابد.

پیش ازاین، ناتو گفته بود که برشمار آموزگاران نظامی‎اش درافغانستان ۳ هزار تن می‌افزاید.

انتظار می‎رود تا چند ماه آینده شمار کُل نیروهای خارجی درافغانستان به بیش از ۲۰ هزار تن برسد.

کابینۀ آلمان به افزایش شمار نیروهایش در افغانستان رأی مثبت داد

برلین در پاسخ به درخواست ناتو برای افزایش شمار نیروهای این پیمان در افغانستان این تصمیم را گرفته است.

Thumbnail

کابینۀ آلمان به افزایش شمار نیروهایش در افغانستان رأی مثبت داد و بربنیاد طرح تازه قراراست شمار نیروهای این کشور از ۹۸۰ تن به ۱۳۰۰ افزایش یابد.

پیش ازاین، ناتو گفته بود که برشمار آموزگاران نظامی‎اش درافغانستان ۳ هزار تن می‌افزاید.

انتظار می‎رود تا چند ماه آینده شمار کُل نیروهای خارجی درافغانستان به بیش از ۲۰ هزار تن برسد.

هم‌رسانی کنید