تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاهش ۳۰درصدی سرمایه گذاری در بلخ در پی تنش‎ها میان ارگ و نور

ادامۀ تنش ها میان ارگ و عطامحمد نور، افزون بر دیگر بخش ها، بر روند سرمایه گذاری در ولایت بلخ نیز اثرهای منفی گذاشته است.

آرش یونسی، رییس اتاق تجارت ولایت بلخ، می گوید که در پی این تنش ها ۳۰ سرمایه گذاری در این ولایت کاهش یافته است: «یک نگرانی جدی از این بابت به وجود آمده است که آیندۀ این تنش ها چگونه خواهد شد؛ به ویژه خبرهایی از حرکت نظامی نشر می شوند. سرمایه گذاران از خارج و داخل کشور جویای وضعیت می شوند که مبادا اتقافی بی افتند و سرمایه های شان هدر برود.»

با این همه، شماری از سرمایه گذاران و بارزگانان در ولایت بلخ نیز از ادامۀ این تنش ها نگران استند.

عبدالمتین قسیم، یکی از این بازرگانان است. او می گوید، شش ماه پیش بر آن شد تا برای نخستین بار یک کارخانه تولید چاکلیت در مزار شریف بسازد، کارخانه یی که می گوید اگر به تولید آغاز کند روزانه تا دوهزار کیلو گرام چاکلیت تولید خواهد کرد.

کاری زیادی هم برای سر پا کردن این کارخانه نمانده است؛ ساختمانش ساخته و ابزار هایش هم خریداری شده است: «تمام کارخانه داران از این تنش ها تشویش داریم. ما از حکومت می خواهیم که سرنوشت این وضعیت را روشن کنند تا ما بتوانیم با خیال راحت به کار و بار خود ادامه بدهیم.»

با این همه، هنوز سرنوشت تنش ها میان جمعیت اسلامی و حکومت روشن نیست و با گذشت نزدیک به چهل روز، بیش از هشت دور گفت وگوهای جمعیت اسلامی و ارگ نتیجه یی نداده اند و نیز تاکنون روشن نیست که والی تازۀ بلخ چه وقت به کارش آغاز می کند.

تنش ها میان ارگ ریاست جمهوری و عطامحمد نور، در حدود چهل روز پیش، پس از آن بالاگرفتند که رییس جمهور غنی، متن استعفانامۀ پیشنهادی آقای نور را از بلخ امضا کرد. اما نور این تصمیم را نپذیرفت و در برابر آن ایستاد.

کاهش ۳۰درصدی سرمایه گذاری در بلخ در پی تنش‎ها میان ارگ و نور

اتاق تجارت بلخ می گوید پس از آن که تنش ها میان عطامحمد نور و ارگ ریاست جمهوری بالاگرفتند، سرمایه گذاران و بازرگانان در این ولایت، دست از بسیاری فعالیت های اقتصادی کشیدند و منتظر بهبود وضعیت استند.

Thumbnail

ادامۀ تنش ها میان ارگ و عطامحمد نور، افزون بر دیگر بخش ها، بر روند سرمایه گذاری در ولایت بلخ نیز اثرهای منفی گذاشته است.

آرش یونسی، رییس اتاق تجارت ولایت بلخ، می گوید که در پی این تنش ها ۳۰ سرمایه گذاری در این ولایت کاهش یافته است: «یک نگرانی جدی از این بابت به وجود آمده است که آیندۀ این تنش ها چگونه خواهد شد؛ به ویژه خبرهایی از حرکت نظامی نشر می شوند. سرمایه گذاران از خارج و داخل کشور جویای وضعیت می شوند که مبادا اتقافی بی افتند و سرمایه های شان هدر برود.»

با این همه، شماری از سرمایه گذاران و بارزگانان در ولایت بلخ نیز از ادامۀ این تنش ها نگران استند.

عبدالمتین قسیم، یکی از این بازرگانان است. او می گوید، شش ماه پیش بر آن شد تا برای نخستین بار یک کارخانه تولید چاکلیت در مزار شریف بسازد، کارخانه یی که می گوید اگر به تولید آغاز کند روزانه تا دوهزار کیلو گرام چاکلیت تولید خواهد کرد.

کاری زیادی هم برای سر پا کردن این کارخانه نمانده است؛ ساختمانش ساخته و ابزار هایش هم خریداری شده است: «تمام کارخانه داران از این تنش ها تشویش داریم. ما از حکومت می خواهیم که سرنوشت این وضعیت را روشن کنند تا ما بتوانیم با خیال راحت به کار و بار خود ادامه بدهیم.»

با این همه، هنوز سرنوشت تنش ها میان جمعیت اسلامی و حکومت روشن نیست و با گذشت نزدیک به چهل روز، بیش از هشت دور گفت وگوهای جمعیت اسلامی و ارگ نتیجه یی نداده اند و نیز تاکنون روشن نیست که والی تازۀ بلخ چه وقت به کارش آغاز می کند.

تنش ها میان ارگ ریاست جمهوری و عطامحمد نور، در حدود چهل روز پیش، پس از آن بالاگرفتند که رییس جمهور غنی، متن استعفانامۀ پیشنهادی آقای نور را از بلخ امضا کرد. اما نور این تصمیم را نپذیرفت و در برابر آن ایستاد.

هم‌رسانی کنید