تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشته‌شدن ۶۵جنگجوی طالب در حملات هوایی در پکتیکا

مقام‌های محلی ولایت پکتیکا امروز (سه‌شنبه، ۳دلو) گفته‌اند که درنتیجۀ دوعملیات جداگانۀ نیروهای خارجی در این ولایت، دست‌کم ۷۰جنگجوی طالب کشته شدند.

محمدعظیم هاشمی، فرمانده پولیس ولایت پکتیکا می‌گوید که هواپیماهای نیروهای خارجی شنبه‌شب در دوعملیات جداگانه در ولسوالی‌های برمل و نیکه پناهگاه‌های طالبان را آماج حمله‌های هوایی قرار دادند که درنتیجۀ آن نزدیک به ۶۵جنگجوی طالب کشته شدند و شمار دیگرشان زخم برداشته‌اند.

او گفته‌است که در این حملات، دو پناهگاه، موترها و جنگ‌افزار طالبان نیز ازمیان برده شده‌اند.

آقای هاشمی می‌گوید که این عملیات در تأمین امنیت این ولسوالی و تأمین امنیت ولایت پکتیا، اثر خوبی دارد.

از تلفات غیرنظامیان چیزی گفته نشده‌است. 

طالبان این ادعاها را رد کرده‌اند. 

کشته‌شدن ۶۵جنگجوی طالب در حملات هوایی در پکتیکا

در دوحملۀ جداگانه‌ای نیروهای خارجی در ولسوالی ولایت پکتیکا، دست‌کم ۶۵طالب کشته شدند و جنگ‌افزارهای‌شان نیز ازمیان برده شده‌اند.

Thumbnail

مقام‌های محلی ولایت پکتیکا امروز (سه‌شنبه، ۳دلو) گفته‌اند که درنتیجۀ دوعملیات جداگانۀ نیروهای خارجی در این ولایت، دست‌کم ۷۰جنگجوی طالب کشته شدند.

محمدعظیم هاشمی، فرمانده پولیس ولایت پکتیکا می‌گوید که هواپیماهای نیروهای خارجی شنبه‌شب در دوعملیات جداگانه در ولسوالی‌های برمل و نیکه پناهگاه‌های طالبان را آماج حمله‌های هوایی قرار دادند که درنتیجۀ آن نزدیک به ۶۵جنگجوی طالب کشته شدند و شمار دیگرشان زخم برداشته‌اند.

او گفته‌است که در این حملات، دو پناهگاه، موترها و جنگ‌افزار طالبان نیز ازمیان برده شده‌اند.

آقای هاشمی می‌گوید که این عملیات در تأمین امنیت این ولسوالی و تأمین امنیت ولایت پکتیا، اثر خوبی دارد.

از تلفات غیرنظامیان چیزی گفته نشده‌است. 

طالبان این ادعاها را رد کرده‌اند. 

هم‌رسانی کنید