Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشته شدن یک فرمانده شبکۀ حقانی درحملۀ هوایی امریکا درپاکستان

رسانه‌های پاکستانی امروز (چهارشنبه ۰۶جدی) گزارش داده‌اند که درنتیجۀ حملۀ یک هواپیمای بی‌سرنشین نیروهای امریکایی در کورم ایجنسی، بخش‌های قبایلی پاکستان، جمعه‌خان یک فرمانده شبکۀ حقانی با سه تن دیگر، کشته شده‌اند.
 
این رویداد زمانی رخ داد که جمعه‌خان همراه با سه تن دیگر، در یک موتر سفر داشتند.
 
در همین‌حال، یک عضو شبکۀ حقانی به شبکۀ خبررسانی رویترز، کشته‌شدن جمعه‌خان را تأیید کرده‌است.
 
ماه گذشته نیز درحملۀ یک هواپیمای بی‌سرنشین در کورم، سه تن کشته شده بودند.
 
پس از این رویداد پاکستان به امریکا هشدار داد که در صورتی نقض حریم هوایی این کشور، هر آن هواپیمای بی‌سرنشین را هدف قرار خواهند داد.
 
مارشال سهیل آرمان، فرمانده نیروهای هوایی پاکستان، به نیروها این کشور دستور آماج قراردادن هر آن هواپیمایی بی‌سرنشین، به‌شمول هواپیماهای بی‌سرنشین امریکا را در صورت نقض حریم هوایی این کشور، صادر کرد.

کشته شدن یک فرمانده شبکۀ حقانی درحملۀ هوایی امریکا درپاکستان

باوجود هشدار پاکستان در صورت نقض حریم هوایی این کشور، در یک حملۀ هوایی هواپیمایی بی‌سرنشین نیروهای امریکایی یک فرمانده شبکۀ حقانی کشته شد.

Thumbnail

رسانه‌های پاکستانی امروز (چهارشنبه ۰۶جدی) گزارش داده‌اند که درنتیجۀ حملۀ یک هواپیمای بی‌سرنشین نیروهای امریکایی در کورم ایجنسی، بخش‌های قبایلی پاکستان، جمعه‌خان یک فرمانده شبکۀ حقانی با سه تن دیگر، کشته شده‌اند.
 
این رویداد زمانی رخ داد که جمعه‌خان همراه با سه تن دیگر، در یک موتر سفر داشتند.
 
در همین‌حال، یک عضو شبکۀ حقانی به شبکۀ خبررسانی رویترز، کشته‌شدن جمعه‌خان را تأیید کرده‌است.
 
ماه گذشته نیز درحملۀ یک هواپیمای بی‌سرنشین در کورم، سه تن کشته شده بودند.
 
پس از این رویداد پاکستان به امریکا هشدار داد که در صورتی نقض حریم هوایی این کشور، هر آن هواپیمای بی‌سرنشین را هدف قرار خواهند داد.
 
مارشال سهیل آرمان، فرمانده نیروهای هوایی پاکستان، به نیروها این کشور دستور آماج قراردادن هر آن هواپیمایی بی‌سرنشین، به‌شمول هواپیماهای بی‌سرنشین امریکا را در صورت نقض حریم هوایی این کشور، صادر کرد.

هم‌رسانی کنید